Katër rekatë para xhumasë

Përgjigjja:

Transmetohet nga Xhebele ibn Sehim se ka thënë: “Ibn Omeri ka falur katër rekate para namazit të xhumasë me një selam, pastaj pas xhumasë, ka falur dy rekatë, pastaj katër rekatë.” (Mean’il-Athar, Tahavi, 1/ 335)

Transmetohet  nga Atai se ka thënë: “E kam parë Ibni Omerin se falë pas namazit të xhumasë. Lëvizte pak prej musalës në të cilën e ka falur namazin e xhumasë dhe i falte dy rekatë. Pastaj lëvizte edhe pak dhe i falte edhe katër rekatë.” (Ebu Davudi, nr. 1133).

 Perktheu: N. Ibrahimi

 ___________________________

Burimi: http://ebuhanife.net/index.php?option=com_content&view=article&id=84:etiri-rekata-prije-dume&catid=41:fetve&Itemid=63

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme