Gjendja e xhunubit para sabahut! Ç’të bëjë?

Tashmë një kohë më ndodh të zgjohem xhunub (i papastër fetarisht), kurse nuk mund të marrë gusëll sepse uji është i ftohtë por edhe të pastrohem më vjen turp nga nëna t’i them përse pastrohem. Ç’të bëj, të marr tejemum apo ta fal sabahun më vonë?ll

Përgjigjja:

 

Ve alejkumus-selam ve rahmetull-llahi ve berekatuhu

Nëse je gjetur në situate të tillë do të jesh i obliguar të pastrohesh posa të bëhet mundësia. Nëse ka të bëjë me periudhën dimërore dhe të ftohtin e madh do të presësh që të ngrohet uji dhe pastaj do ta falë sabahun, qoftë Dielli edhe ka lindur. Nëse ka të bëjë me periudhën kohore verore dhe nuk ke frikë nga sëmundja, jeni të obliiguar të pastroheni me ujë të ftohtë.

Nuk ka kurrfarë arsyeshmëri sheriatike e marrjes së tejemumit në këtë situate.

U përgjigj:

Shejh Es'ad Sagirxhi El-Hanefi

http://ebuhanife.net/index.php?option=com_content&view=article&id=137:dunub-prije-sabaha-ta-da-radim&catid=41:fetve&Itemid=63

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme