Pasqyra e të lindurve dhe të vdekurve në Serbi dhe mësimi për ne!

Çka i shqetësonte demografët serbë?

Ata i shqetësonin numrat që vijojnë, e që janë dhënë dhe botuar nga vetë ata. Ne në shkrimin tonë nuk do të hyjmë në analiza për shkaqet dhe faktorët që kanë ndikuar dhe që po ndikojnë në këtë rënie dramatike të numrit të popullit serb. Por, sigurisht se politika që udhëhiqet në këtë vend ka ndikuar në këtë rënie. Sepse, në vend kjo plotikë t’u krijojë kushte për fëmijëri të lumtur fëmijëve të vendit të tij, ajo merret me kasaphane në Ballkan, e viktimat kryesore të tij ishin dy popujt më të mëdhenj muslimanë në Ballkan, boshnjakët dhe shqiptarët.

Po vazhdojmë!

Në vitin 1993 në Serbi lindën 132.063 fëmijë, vdiqën 102.925 njerëz, që do të thotë se ndryshimi pozitiv në Serbi ishte vetëm 29.138 njerëz më tepër brenda një viti. Por, në vitin 1997 në Serbi lindën 122.636 fëmijë, vdiqën 106.691 njerëz, që do të thotë se ndryshimi pozitiv në Serbi ishte vetëm 15.944 njerëz, që sërish do të thotë, dyfish më pak se në vitin 1993.

Mirëpo, këto shifra janë edhe më dramatike në Beograd. Në vitin 1993 në Beograd lindën 16.689 fëmijë, vdiqën 17.084, që do të thotë se Beogradi në vitin 1993 ka mbetur më i vogël për 399 banorë. Kjo shifër në vitin 1997 është edhe më drastike: Kanë lindur 15.284 fëmijë, kanë vdekur 18.012 njerëz, që do të thotë se Beogradi në vitin 1997 ka mbetur më i vogël për 2728 banorë.
Ky trend sigurisht se tash, disa vite më vonë, është edhe më drastik. Serbinë e ka kapluar mortaja e bardhë dhe e pret zhdukje e sigurt.

Por, ç’po ndodh me Kosovën dhe me të gjithë shqiparët: Harruan porosinë fetare “martohuni, shtohuni”, po emancipohen sipas shembullit të Serbisë, sipas shembullit të “nënave” jonëna për mosmartesë dhe këtë po e demonstrojnë me mosmartesë, duke braktisur fëmijën e në vend të tij duke përqafuar macjen, qenin, papagajtë, bretkosat, minjtë, etj., duke thyer traditat frytëdhënëse shekullore dhe duke ndjekur traditat e atyre që s’kanë kurrfarë tradite, apo tradita e tyre është e stilit të Brizhit Bardos, Marlon Brandos, Elvis Prisllit, Bitëllsave, Rolingstonëve, Maradonës etj.

Populli im i dashur, besimtarë të nderuar, ndiqni rrugën e Allahut, ndiqni praktikën e Muhammedit a. s. dhe të njerëzve të ndershëm, të atyre që deri sot e prezantuan fjalën e Zotit, e ruajtën atë, dhe dhanë jetën për të, e jo rrugën e popujve përplotë psikopatë, paranoikë, homoseksualistë, lezbeistë, narkomanë. Perëndimi është përplotë këso shtresash, ndaj thuani S T O P ndihmave të këtilla!

Ne kemi nevojë për ndihmë në bukë e jo në kondomë, nevojë për mësues e jo për “lypsa mësues”, nevojë për rrymë elektrike e jo për mësues si të trajnohemi në prostitucion, alkohol e drogë. Të nderuar bashkëqytetarë dhe bashkëbesimtarë! Neve në të kaluarën nuk na ka munguar morali, por pasuria të cilën na ka grabitur evropiani. Neve nuk na ka munguar drejtësia dhe mirëkuptimi ndaj të tjerëve, por na ka munguar drejtësia e Evropës ndaj nesh. Dhe tash, Evropa, ajo që kurrë nuk pati mirëkuptim e tolerancë ndaj nesh, na tregon si duhet të sillemi, si duhet të hamë, si duhet të zhvillojmë dashuri, si t’i duam komshitë. Absurd mbi absurd!!!

Kam shpresë se trendi aktual në Kosovë dhe në trojet shqiptare është momental. Populli ynë duhet t’u kthehet vlerave autoktone, që e ruajtën shpirtërisht dhe biologjikisht deri në ditët e sotme. O Zot, ndihmo!

Lexoni me vëmendje numrat vijues dhe përfundoni:
do të ndiqni rrugët e shkatërrimit apo rrugët
e të parëve tuaj!

Serbi [1]
Viti
Të lindur
Të vdekur
Ndryshimi

Serbi
1993
132.063
102.925
29.138

Serbi
1994
128.742
100.678
28.604

Serbi
1995
131.012
102.604
28.408

Serbi
1996
128.589
106.762
21.827

Serbi
1997
122.636
106.691
15.944
Beograd [2]
Viti
Të lindur
Të vdekur
Ndryshimi

Beograd
1993
16.689
17.084
- 399

Beograd
1994
16.238
16.901
- 663

Beograd
1995
16.590
17.586
- 996

Beograd
1996
16.052
18.197
- 2148

Beograd
1997
15.284
18.012
- 2728

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme