E drejta islame në Universitetin e Firencës

Studimi i të drejtës islame në këtë fakultet do të fillojë qysh këtë vit akademik, kurse profesorë do të jenë profesorë visitorë nga Egjipti dhe vende tjera.

Përkundër islamofobisë dominuese në Evropë, megjithatë shkencëtarë të caktuar kanë mirëkuptim dhe janë të hapur për vlerat e huaja. Por, kur do të ndodh kjo në Universitetin e Kosovës, ku e drejta islame është më se e domosdoshme, historikisht dhe praktikisht! Kjo është pyetje për kompetentët e qeverisë së Kosovës dhe të Universitetit të Kosovës. (Preporod,18/2005).RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme