Islamski koncept
Islam priznaje snagu seksualnih potreba, ali se o ovoj temu u Kur’anu i kazivanju opslanika s.a.v.s. govori na ozbiljan način, u odnosu na porodični život. Roditelji bi trebalo da se upoznaju sa ovim dijelom znanja.

Rekao je Muhammed s.a.v.s. „Kada neko od vas ima odnos sa svojom ženom to se nagrađuje kao sadaka.“ Upitali su Ashabi „Ali mi to radimo iz zadovoljstva. Kako se to može nagraditi kao sadaka?“

Poslanik s.a.v.s. je odgovorio „Ako bi ste to učinili sa zabranjenom ženom bio bi to grijeh, ali ako to radite sa dozvoljenom to je sadaka.“

„Ne razgovarajte o tajnama života sa svojom ženom sa nekim drugim niti opisujte njen izgled ikome“


Koncept bluda u islamu

Rekao je Allah dž.š. u Kur'anu: „I što dalje od bluda, jer je to razvrat, kako je to ružan put!“ (Al-Isra, 32).

„Reci: „Gospodar moj zabranjuje razvrat, i javni i potajni, i grijehe, i neopravdanu primjenu sile, i da Allahu smatrate ravnim one za koje On nikakav dokaz objavio nije, i da o Allahu govorite ono što neznate“ (Al-A'raf, 33)

„Nevaljale žene su za nevaljale muškarce, a nevaljali muškarci za nevaljale žene; čestite žene su za čestite muškarce, a čestiti muškarci su za čestite žene. Oni nisu krivi za ono što o njima govore; njih čeka oprost i veliko obilje.“ (An-Nur, 26).

Muhammed s.a.v.s. je na mnogo mjesta rekao da je blud jedan od tri velika grijeha. Ali najzanimljivija je priča o mladiću koji je otišao poslanika s.a.v.s. i upitao ga da mu dozvoli da počini blud, jer nije mogao da se kontroliše. Poslanik se prema njemu ponio razumno i upitao ga dali bi odobrio da neko počini blud sa njegovom majkom, sestrom, ćerkom ili ženom. Svaki put mladić je odgovorio 'ne'. Zatim je poslanik s.a.v.s. rekao da je ta žena sa kojom želi da počini blud također nečija majka, sestra, žena ili ćerka. Mladić je razumio i pokajao se. Poslanik s.a.v.s. je molio za njegov oprost.

Blud je zločin, ne protiv jedne osobe već protiv cijelog društva. To je kršenje bračnog ugovora. 50% svih prvih brakova u ovoj zemlji se završava razvodom u roku od dvije godine, a glavni razlog je praljuba jednog od bračnih partnera. Blud, koji uključuje i prebračni i vanbračni odnos, je epidemija u ovom društvu. Niko, izgleda, ne sluša bibliju koja na više mjesta kaže „Ne počini blud.“ Kur'anski pristup ovome je „I ne približavaj se bludu.“

Šta to znači da je ne samo blud zabranjen, već je zabranjeno i sve ono što vodi bludu? To uključuje i sastanke, sobodno miješanje polova, provokativno oblačenje, nudizam i pornografiju. Način oblačenja, i za žene i za muškarce, je zaštita od iskušenja i požuda onih koji mogu izgubiti kontrolu i počiniti grijeh. „Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim;“ (An-Nur, 30-31)

Koncept braka u islamu

Islam prepoznaje jaku seksualnu želju i potrebu za reprodukcijom. Stoga
islam ohrabruje brak kao vid legitimnog odnosa i štit od nemorala. U islamu brak
nije samo finansijski i stambeni sporazum, već pruža totalnu posvećenost
supružnika jedno drugome, ugovor kome je bio svjedok Allah. Ljubav i radost su
dio te posvećenosti. Bračni parovi zauzimaju novi socijalni status i ulogu prema
sebi, svojoj djeci i društvu u kome žive. Kur'an kaže „I jedan od dokazna
Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i
što između vas uspostavlja ljubav i samolost; to su zaista pouke za ljude koji
razmišljaju;“ (Ar-Rum, 21)

Rekao je Božji poslanik s.a.v.s:

„Brak je moj sunnet. Ko odbaci moj sunnet nije od moga ummeta.“ (Buhari,
Muslim)
„Brak je pola vjere. Druga polovina je bogobojaznost.“ (Tabarani, Hakim)

U islamu nije određeno pravilo za starosnu dob kada je u pitanju brak. Postaje moderno među Muslimanskim mladićima da se ne žene dok ne završe svoje obrazovanje, zaposle se ili dostignu 26-30 godina. Slično njima mlade muslimanke ne žele da se udaju prije 24 godine. Zašto? Kada budu upitani odgovore „Nisam spreman za to.“ Nisu spremni za šta? Imaju li oni normalne seksualne potrebe? Ako je odgovor 'da' onda imaju samo dva izbora a) stupiti u brak ili b) odlagati seks (abstinencija dok ne stupe u brak). Kur'an kaže „I neka se suzdrže oni koji nemaju mogućnosti da se ožene, dok im Allah iz obilja svoga ne pomogne!“ (An-Nur, 33)

Rekao je Božji poslanik s.a.v.s. „Oni među vama koji imaju uslove neka se ožene, ako ne mogu onda neka poste, jer post sputava strasti“ (Ibn Mesud). Na zapadu je razlog za odlaganje braka drugačiji nego kod nas. Kada sam to predložio jednoj od mojih pacijentkinja ona je začuđeno odgovorila „Neću da spavam sa istim čovjekom svake noći.“

Uloga Muslimanskih roditelja i muslimanskih organizacija

Ne predlažem da sva muslimanska omladina stupi u brak do 16 godina. Ali moram reći da bi omladina trebala uvažiti biološki instinkt i donositi odluke koje će im pomoći da žive ispunjeniji život posvećen karijeri radije nego jurenju ili sanjanju o suprotnom polu. Roditelji bi trebali pomoći svojim sinovima i ćerkama u odabiru partnera koristeći praktikovanje islama kao kriterijum, a ne rasu, boju ili bogatstvo. Trebali bi da ih ohrabruju da se upoznaju, ali u nadgledanoj sredini. Društvo ima nekoliko uloga.

Da obezbjedi mladićima i djevojkama da se upoznaju bez osamljivanja.
Da pruži predbračne edukacione kurseve momcima i djevojkama starijim od 18 godina da bi bili spremni za ulogu roditelja i muža, ili majke i supruge. Otac ima posebnu ulogu, spomenutu u hadisu Poslanika s.a.v.s. „Onome što vam je dar od Boga, dijetetu, otac treba dati lijepo ime, treba mu pružiti obrazovanje, i kada dijete dostigne ubertet treba mu omogućiti da stupi u brak. Ako otac ne omogući da dijete stupi u rak posle puberteta, i ono počini grijeh, odgovornost za taj grijeh će biti na cu.“

Brak muslimanki u USA

Brak muslimanki u ovoj zemlji postaje problem. Nisam bio iznenađen kada sam pročitao posmo jednog oca u nacionalnom magazinu. On se žalio da, iako je pruzio najbolje islamsko brazovanje koje je mogao, njegova ćerka je objavila da će da se uda za nemuslimana kojega je upoznala na koledžu. Kao socijalni naučnik ja sam više zainteresovan za analizu ovog događaja. Da budem određeniji, zašto bi muslimanka više želela nemuslimana od muslimana? Kao odgovor mogu da zamislim sljedeće razloge.

Ona se protivi ugovorenom braku. Treba joj reći da nisu svi ugovoreni brakovi loši i da se preko 50% svih brakova iz ljubavi završava razvodom u ovoj zemlji. Ugovoreni brakovi mogu biti uspješni ako ih odobre i mladić i djevojka. Ustvari, oni trebaju biti dio toga ugovora. Ja se protivim slijepo ugovorenim brakovima.

Muslimanski momci joj nisu dostupni da bi mogla da bira od njih. Dok roditeljima ne smeta, ili nemogu da učine ništa, opvodom nemuslimanskih mladića sa kojima stupa u kontakt u školi ili koledžu, nije joj dozovljeno da razgovara sa muslimanom u džamiji ili nekom drugom socijalnom okupljanju. Ako to učini prekorevaju je ili čak optužuju da ima nestabilan karakter. Kako je to jedan muslimanski momak rekao „Ako upoznajem samo nemuslimanke zašto moji roditelji očekuju da se vjenčam sa muslimankom?“

Nekim musimanskim mladićima nije stalo do muslimanki. Pod izgovorom misionarstva u braku oni odabiru nemuslimanke zbog njihove lakše dostupnosti. Roditeljima, koji često imaju kompleks niže vrijednosti, ne smeta da njihov sin oženi nemuslimanku, Amerikanku Evropskog oprijekla, ali se žestoko protive braku sa muslimankom drugog učenja (Suniti /Šiiti) ili drugoga plemena kao što su Punjab, Sunni, Pathan, Arapi sa nearapima, Afroamerikanci sa imigrantima, ili čak drugih društvenih klasa. I roditelje i mladiće treba podsjetiti da kriterij za odabir kojega je dao Muhammed s.a.v.s. nije bio ni bogatstvo ni boja kože već islam.

Možda joj je rečeno da je brak u mladosti, onaj koji je 18 godina i ispod, tabu tema i da bi trebala da čeka da napuni 23-25 godina. Prema statistici 80% djevojaka u Americi se upuštalo u odnose sa više momaka dok su čekale da se skrase u bračnom životu. Ovo nije jedan od izbora muslimankama. Svake godine skoro milion djevojaka koje misle da su premlade za brak ostane trudno u ovoj zemlji. Dok muslimanka napuni 24 godine i odluči da je spremna za brak za nju može biti prekasno. Ako pogleda brečne oglase u Islamskim novinama shvatit će da mladići iz starosne grupe 25-30 godina traže djevojke starosne grupe 18-20 godina. Mogu pogrešno pretpostaviti da starija djevojka nije djevica.

Može, također, imati pogrešnu predstavu, naučno nedokazanu, da brak sa zdravim rođacima može izazvati posljedice deformiteta kod djece. Dok se ovo ne riješi mnoge djevojke u Americi će se udati za nemuslimane ili ostati neudate.

Islamsko seksualno obrazovanje

Islamsko seksualno obrazovanje se treba učiti u domu počev od ranih godina. Prije učenja o anatomiji i fiziologiji njihovo vjerovanje u Stvoritelja treba biti čvrsto utemeljeno. Kako je Dostojevski rekao „Bez Boga sve je moguće“, misleći pri tom da vjerovanja i svjesnosti o Bogu ne postoje druge zapreke za činjenje zla.

Otac treba učiti sina, a majka ćerku. Ukoliko roditelji nisu voljni, najbolje drugo rješenje je učitelj musliman za dječaka i učiteljica muslimanka za djevojčicu u nedjeljnoj islamskoj školi. Obrazovanje treba biti krojeno prema godištu djeteta i časovi se trebaju održavati odvojeno. Treba davati samo potrebne odgovore. Pod ovi mislim da ukoliko petogodišnje dijete upita kako je dospio u mamin stomak ne treba mu objašnjavati cijeli postupak oplodnje. Slično ovome ni četrnestogodišnjaku ne treba objašnjavati kako da stavi kondom. Ovo se može naučiti u predbračnim kursevima uoči njegovog ili njenog braka.Ciklus seksualnog obrazovanja treba da uključuje sljedeće:

a. Seksualni rast i razvoj

-vremenska tabela puberteta

-fizičke promjene tokom puberteta

- potreba za porodičnim životom

b. Fiziološki i reproduktivni sistem

- za djevojčice: organ, menstruacija predmenstrualni sindrom

- za dječake: organ, seksualni nagom

c. Začeće i razvijanje fetuza u rađanje

d. Polno prenosive bolesti (SIDA, venerične bolesti) sa islamskog aspekta

e. Mentalni, emotivni i socijalni aspekt puberteta

f. Socijalna, moralna i religiozna etika

g. kako izbjegavati generacijski pritisak


Seksualno obrazovanje posle braka

Samo bih želio podsjetiti čitatelje na Kur'anski ajet „Oni su odjeća vaša i vi ste njihova odjeća“ (Al-Bakara, 187). Muževi i žene su opicani kao odjeća jedno drugome. Odjeća je blizu tijela, tako bi i oni trebali biti bliski jedno drugome. Odjeća čuva i štiti našu čednost, tako da bi to i oni trebali činiti jedno drugome. Odjeća dodaje našoj ljepoti, pa tako i oni trebaju jedno drugo uljepšavati.

Za muževe odnos je izraz ljubavi, i jedno bez drugoga je nekompletno. Jedan od naših poslova je da opdučimo žene onome što mi volimo ili ne volimo, i nikako je ne usporediti sa drugom ženom.

Ženama bih rekao da su muške potrebe različite od ženskih. Ne bi trebale da budu pasivne u seksu, već aktivni partner. On je izložen raznim iskušenjima van kuće. Budi mu dostupna i ne dozvoli da bira između tebe i džehennemske vatre.

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme