Kelami dhe Islami

Sot, pak muslimanë dinë ndonjë gjë rreth shkollave esh’arije dhe maturidije apo marrëdhënies së tyre me Islamin

Vazhdo leximin!

E Martë, 8 Gusht 2017, 06:21Shkruan: NUH HA MIM KELLER

Racionaliteti në Filozofinë Islame

... duhet shquar se “fundi i filozofisë”, i shpallur me një siguri të këtillë nga postmodernistët, nuk është tërësisht një fund, meqë qëllimet filozofike tradicionale mund të arrihen përmes mbështetjes në metodat e tjera të diskursit: hermeneutikës ...

Vazhdo leximin!

E Martë, 8 Gusht 2017, 06:10Shkruan: MAJID FAKHRY

AGJËRIMI I TË SËMURIT DHE I GJIDHËNËSES NË RAMAZAN

Dijetarët pajtohen se personit të sëmurë i lejohet që mos të agjërojë në ramazan.

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 3 Qërshor 2017, 10:31Shkruan: DR. JUSUF EL-KARADAVI

Vuajtja dhe Urtësia Hyjnore

Publikohet me leje te perkthyesit
© Islami Tradicional

Vazhdo leximin!

E Hënë, 25 Korrik 2016, 12:37Shkruan: Nuh Ha Mim Keller

Jurisprudenca e Ramazanit

Imam Merginani (Perktheu si dhe pajisi me koment dhe fusnota Rezart Beka)

Fragment i shkeputur nga manuali “Bidajeh el-Mubtedi” i dijetarit të mirënjohur hanefi Imam Merginani. Teksti në fjalë është baza e komentarit “El-Hidajeh” të po të njëjtit autor. Ky tekst së bashku me komentarin është një nga manualet më të shquara të medhhebit hanefi madje një nga librat më mirënjohur në tërë trashëgiminë e literaturës ligjore islame. Teksti i manualit do të botohet i plotë së shpejti nga Qendra Erasmus. Teksti i autorit është paraqitur me gërma të zeza (bold) dhe është pajisur me koemente dhe fusnota të zgjeruara nga Rezart Beka.

copyright: Qendra Erasmus

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 4 Qërshor 2016, 07:03Shkruan: Imam Merginani

LËNIA E LEXIMIT PAS IMAMIT, QOFTË NAMAZ ME ZË APO PA ZË

(Argumentet e hanefijve nga hadithi)

Vazhdo leximin!

E Hënë, 14 Mars 2016, 14:17Shkruan: Muhammed Abdullah ibn Muslim Behleviu

Ikameti thuhet nga dy herë (Argumentet e hanefijve nga hadithi)

(Argumentet e hanefijve nga hadithi)

Vazhdo leximin!

E Hënë, 14 Mars 2016, 13:29Shkruan: Muhammed Abdullah ibn Muslim Behleviu

Medhhebet në Islam - Novatori apo domosdoshmëri

Nje liber i mire per fikhun hanefi

Vazhdo leximin!

E Enjte, 18 Shkurt 2016, 18:50Shkruan: Fikret Arnaut

Namazi i Teravisë – mësimet, rregullat dhe dispozitat

”Vërtetë Ramazani është muaji që Allahu xh.sh. ua obligoi agjërimin e tij, kurse unë muslimanëve ua bëra sunet faljen e namazit të teravive, andaj kush e agjëron (Ramazanin) me bindje dhe besim të thellë dhe me qëllim që të arrijë shpërblimin e All-llahut xh.sh, ai pastrohet nga mëkatet sikur at ditë që e ka lindur nëna e vet”.[1]

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 17 Qërshor 2015, 15:03Shkruan: Jusuf Zimeri

40 NXËNËSIT E MËDHENJ TË IMAM EBU HANIFES

Prej nxënësve të Imam Ebu Hanifes, 28 prej tyre arritën të bëhen gjykatës nëpër fshatra, qytete dhe krahina të ndryshme të botës islame. Ndërsa, 8 prej tyre arritën gradën e lartë të imamllëkut dhe ishin të aftë për nxjerrjen e vendimeve dhe rregullave fetare nën dritën e Kuranit dhe Sunetit.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 10 Qërshor 2015, 20:25Shkruan: Mufti Afzal Hoosen Elias

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme