Islamizacije na Balkanu nije bilo

Islam se širio isključivo dobrovoljnim prihvatanjem

Vazhdo leximin!

E Dielė, 22 Janar 2017, 12:08Shkruan: Akademik Ferid Muhić

ŽIVI LI MUSLIMANSKI SVIJET NOVI ‘DŽAHILIJJET’?

Današnji muslimani su uvjereni u to da je doba džahilijjeta iza njih, ali kada bi imali dovoljno intelektualne hrabrosti da sagledaju realnost svijeta u kojem žive shvatili bi da su se, iako ih je njihov Poslanik tako često na to upozoravao, vratili u period džahilijjeta.

Vazhdo leximin!

E Martė, 3 Janar 2017, 07:15Shkruan: Muhamed Jusic

Kako su zar i feredža zabranjeni u Jugoslaviji

rn

Ovaj rad ima za cilj da rekonstruiše stavove koji su najviši organi Islamske zajednice u tadašnjoj Federativnoj

Vazhdo leximin!

E Mėrkurė, 9 Nėntor 2016, 14:25Shkruan: Dr. Fikret Karčić

Bezalkoholno pivo – halal ili haram?

„bezalkoholno“ pivo zapravo – ne postoji!

Vazhdo leximin!

E Martė, 26 Prill 2016, 21:22Shkruan: Vildana SEMIĆ ISAKOVIĆ, mag. sanit. ing.

Njegoš i genocid nad Bošnjacima

Tokom nedavne agresije kod mnogih zarobljenih i ubijenih četnika, između drugih stvari, borci Bosanske armije pronađoše i džepna izdanja knjige „Gorski vijenac“ Petra Petrovića Njegoša ili stihove ovog epa starim mašinama nevješto otkucane. Dominirali su stihovi „da se ne zna ni traga od nevjerna domaćeg vraga, od šiljka i turske džamije napravismo prokletu gomilu“ ili „ko ne misli na Ko¢ran pljunuti neka bježi glavom bez obzira“.

Vazhdo leximin!

E Hėnė, 10 Gusht 2015, 21:50Shkruan: MIRSAD SINANOVIĆ

ROHINJE – Nasukani na bešćutnost domovine i svijeta

Najprogonjeniji na svijetu

Vazhdo leximin!

E Hėnė, 13 Korrik 2015, 18:48Shkruan: Mirnes Duranović

Islamska civilizacija u Andaluziji: Njen utjecaj u Evropi i danas se osjeti

Islamska kultura u Andaluziji je prošla nekoliko faza. Bila je potčinjena utjecajima islamske kulture s Istoka, a takođe je bila u određenoj mjeri i pod utjecajem lokalne kulture.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 4 Qėrshor 2015, 17:41

Iz pera Mustafe Busuladžića: Prvi prijevodi Kur'ana u svijetu i kod nas

Redakcije portala Akos.ba je prošle godine pokrenula Facebook stranicu posvećenu atutoru ovog članka i culju afirmacije njegova djela. U obradi ovog članka je učestvovalo više dobrovoljaca koji su se potrudili da ovaj članak bude dostupan na internetu. Tekst je u pdf-u preuzet sa web stranic Biblioteke grada Sarajeva i na njemu su urađene blage korekcije kako bi otklonili moguće nesporazu...

Vazhdo leximin!

E Enjte, 4 Qėrshor 2015, 17:26

PATRIOTIZAM, NARODNOST I NACIONALIZAM SA ISLAMSKOG GLEDIŠT

Kur’an zabranjuje muslimanima da ikakvo prijateljstvo vode i drže sa onima koji bi ih iz domovine istjerali ili bar na koji bilo način pomogli da oni budu istjerani (Suretul-mumtehane, 9).

Vazhdo leximin!

E Dielė, 3 Maj 2015, 19:25Shkruan: Mehmed Handžić

Mjesto Lejletur-regaiba – noći želja u okviru islamske tradicije Bošnjaka

Riječ tradicija potječe od latinske riječi traditio u značenju predaja. Pod tradicijom se označava sve ono što se s koljena na koljeno, s generacije na generaciju prenosi kao pravilo, propis, običaj i sl. Tradicija je prisutna svim oblastima života, od materijalne proizvodnje, kulture i umjetnosti do religije. Zapravo, religije nema bez tradicije. U islamu se pod tradicijom prije svega podrazumijevaju osnovni izvori vjere: Kur'an i Sunnet. Uz ova dva glavna izvora, islamska tradicija Bošnjaka obuhvata islamsko ehli-sunnetsko vjerovanje i vjerske obrede Bošnjaka interpretirane kroz maturidijsko učenje i hanefijski mezheb protkane tesavufom i obojene tursko-osmanskim i predislamskim običajima naroda Bosne i Hercegovine koji su nakon pomnog odabira postali sastavni dio njihove sveukupne islamske tradicije. Islamska tradicija Bošnjaka u punom je suglasju s oficijelnim tumačenjem islama u Bosni i Hercegovni, a njen glavni baštinik, promotor i zaštitnik je Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini.

Vazhdo leximin!

E Premte, 24 Prill 2015, 07:45Shkruan: dr.sc.hfz. Elvir Duranović

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme