ROHINJE – Nasukani na bešćutnost domovine i svijeta

Najprogonjeniji na svijetu

Vazhdo leximin!

E Hënë, 13 Korrik 2015, 18:48Shkruan: Mirnes Duranović

Islamska civilizacija u Andaluziji: Njen utjecaj u Evropi i danas se osjeti

Islamska kultura u Andaluziji je prošla nekoliko faza. Bila je potčinjena utjecajima islamske kulture s Istoka, a takođe je bila u određenoj mjeri i pod utjecajem lokalne kulture.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 4 Qërshor 2015, 17:41

Iz pera Mustafe Busuladžića: Prvi prijevodi Kur'ana u svijetu i kod nas

Redakcije portala Akos.ba je prošle godine pokrenula Facebook stranicu posvećenu atutoru ovog članka i culju afirmacije njegova djela. U obradi ovog članka je učestvovalo više dobrovoljaca koji su se potrudili da ovaj članak bude dostupan na internetu. Tekst je u pdf-u preuzet sa web stranic Biblioteke grada Sarajeva i na njemu su urađene blage korekcije kako bi otklonili moguće nesporazu...

Vazhdo leximin!

E Enjte, 4 Qërshor 2015, 17:26

PATRIOTIZAM, NARODNOST I NACIONALIZAM SA ISLAMSKOG GLEDIŠT

Kur’an zabranjuje muslimanima da ikakvo prijateljstvo vode i drže sa onima koji bi ih iz domovine istjerali ili bar na koji bilo način pomogli da oni budu istjerani (Suretul-mumtehane, 9).

Vazhdo leximin!

E Dielë, 3 Maj 2015, 19:25Shkruan: Mehmed Handžić

Mjesto Lejletur-regaiba – noći želja u okviru islamske tradicije Bošnjaka

Riječ tradicija potječe od latinske riječi traditio u značenju predaja. Pod tradicijom se označava sve ono što se s koljena na koljeno, s generacije na generaciju prenosi kao pravilo, propis, običaj i sl. Tradicija je prisutna svim oblastima života, od materijalne proizvodnje, kulture i umjetnosti do religije. Zapravo, religije nema bez tradicije. U islamu se pod tradicijom prije svega podrazumijevaju osnovni izvori vjere: Kur'an i Sunnet. Uz ova dva glavna izvora, islamska tradicija Bošnjaka obuhvata islamsko ehli-sunnetsko vjerovanje i vjerske obrede Bošnjaka interpretirane kroz maturidijsko učenje i hanefijski mezheb protkane tesavufom i obojene tursko-osmanskim i predislamskim običajima naroda Bosne i Hercegovine koji su nakon pomnog odabira postali sastavni dio njihove sveukupne islamske tradicije. Islamska tradicija Bošnjaka u punom je suglasju s oficijelnim tumačenjem islama u Bosni i Hercegovni, a njen glavni baštinik, promotor i zaštitnik je Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini.

Vazhdo leximin!

E Premte, 24 Prill 2015, 07:45Shkruan: dr.sc.hfz. Elvir Duranović

KAKO O ISLAMU GOVORITI U BIH I NA BALKANU DANAS?

Nažalost, jasno je da se i mi ovdje pitanjem „Kako o islamu govoriti u BiH i na Balkanu danas?“ bavimo iz prijeke nužde, uslijed silne gorčine koja nas osvaja kad vidimo kakvi se to sve diskursi o islamu danas nude (i koji se, iznevjeravajući dar slobode govora, roje na stotinama elektronskih i printanih medija).

Vazhdo leximin!

E Dielë, 8 Mars 2015, 06:54Shkruan: Enes Karić

Cvjetovi iz Muhammedove, s.a.v.s., bašče - Autor: Mevlana Muhammed Jusuf Kandehlevi

ZAŠTO OBJAVLJUJEMO OVU ANTOLOGIJU HADISA

Vazhdo leximin!

E Premte, 6 Mars 2015, 14:40Shkruan: Dzemal Latic

KO SU ZAGOVORNICI SELEFIZMA? KAKO ONI (NE) RAZUMIJU PROPISE ISLAMA!

(Razmišljao sam o nastaloj situaciji u Bosni pa i šire, te nađoh odgovor učenjaka, Imam Muhammed El-Gazalija što je puno bolje nego da sam ja lično pisao, jer ne bih uspio dati možda dobar i konkretan odgovor, ovo je odgovor današnjih takozvanih selefija koji tumače islam na svoj sopstveni način, zaista opisuje pravu sliku i daje pravi odgovor, nije ovo ništa novo i prije se ulema bavila sa ovakvim ispadima. ~ Imam Sedin ef. Agic)

Vazhdo leximin!

E Dielë, 15 Shkurt 2015, 15:19Shkruan: Imam Muhammed El-Gazali

El-fikhul-ekber djelo imama Ebu Hanife (predaja od Hamada sina Ebu Hanife)

UVOD

Kratka biografija Imama Ebu Hanife, rahimehullahu ‘alejhi

Vazhdo leximin!

E Premte, 13 Shkurt 2015, 09:35Shkruan: Imam Ebu Hanife

Razumijevanje Kur’ana na prvom mjestu

Hadisi kojima je istaknut smisao ili čije značenje nije pravilno shvaćenoNedovoljno čitanje i razmišljanje o Časnom Kur’anu, a istovremeno mnogo čitanja hadisa ne daje preciznu sliku islama, nego se može reći da to više liči lošoj ishrani. Neophodno je, naime, uspostaviti međusobnu ravnotežu elementa koji sačinjavaju tijelo i razum.

Vazhdo leximin!

E Premte, 13 Shkurt 2015, 09:27Shkruan: Dr. Muhammed El-Gazali

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme