Afrički robovi su prvi u Americi postili Ramazan

‘Ramazan je nova američka tradicija.

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 29 Nëntor 2014, 19:37Shkruan: Khaled A. Beydoun

Tesavvuf – put do ihsana

Islam, iman i ihsan predstavljaju, shodno onom tzv. Džibrilovom hadisu (Buhari, 50), cjelinu naše vjere (dina). Prvi termin, islam, postao je ime za cijeli din. Ko god svjesno i slobodno izgovori Kelime-i šehadet – postaje musliman, tj. potčinjava se Božijoj volji. Drugim riječima, ušao je u polje islama. Iman predstavlja veći stepen potčinjavanja i podlaganja Božijoj volji.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 23 Tetor 2014, 06:11Shkruan: Doc. dr. Almir Fatić

EBU HANIFA (teološko-pravna shvatanja)

Ebu Hanifa je jedan od najznačajnijih i najoriginalnijih islamskih jurista (faqīh) u povijesti islama.

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 6 Shtator 2014, 08:04Shkruan: Dr. Enes Ljevaković

IBN TEJMIJJE O TESAVVUFU I SUFIJAMA

judi veoma često griješe, kaže Ibn Tejmijje, u ophođenju prema drugima, odnosno u ljubavi i mržnji, prijateljstvu i neprijateljstvu.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 28 Gusht 2014, 08:29Shkruan: Edin ef. Dedić

Kulturno-obrazovni utjecaj Osmanlija u Prizrenu

U radu ćemo govoriti o doprinosu Osmanlija na polju kulture i obra- zovanja i nadalje navest ćemo neke od glavnih edukativnih institucija koje su igrale značajnu ulogu u tom pravcu. Glavni cilj ovog rada jeste objelodaniti ulogu istaknutih institucija, koje su dale veliki doprinos u kulturnom i obrazovnom razvoju Prizrena i okoline.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 7 Gusht 2014, 09:54Shkruan: Azmir Jusufi

Islam o ratu

Referat dr. Sulejmana Mašovića održan je u Splitu 1993. godine na Međunarodnom znanstvenom skupu „Konfesije i rat“.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 2 Mars 2014, 05:58Shkruan: Sulejman Mašoviq

Sari Saltuk – historija i mit

Sari Saltuk bio je turski junak, koji je učestvovao u ratnim pohodima i još za života svojom borbenošću i svetošću dobio mitološki identitet.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 2 Mars 2014, 05:54Shkruan: Senad Mičijević

U kojem smjeru da angažujemo naše misli

Prvi put objavljeno u Takvimu IZ, Sarajevo, 1969. godine

Vazhdo leximin!

E Enjte, 9 Janar 2014, 20:42Shkruan: Autor: Salih Behmen

ESTRADIZACIJA ILAHIJE, ILI KAKO SMO IZGUBILI ILAHIJU

Ilahije i kaside se ne bi trebale popularizirati na način da se od njih prave spektakularni koncerti za pamćenje. Moramo istaknuti da su druge vjerske zajednice tradiciju njegovanja duhovnih muzičkih oblika zadržali unutar svojih vjerskih objekata, dok su Bošnjaci iz džamije i tekije ilahiju prenijeli na fudbalski stadion.

Vazhdo leximin!

E Martë, 29 Tetor 2013, 15:55Shkruan: Autor: Mirsad Ovčina

Imam Gazali - Mudžeddid Petog stoljeća Islama

U povodu 900 od smrti (1111-2011)

Vazhdo leximin!

E Martë, 13 Gusht 2013, 07:14Shkruan: Senad Agic;

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme