Uspostaviti ravnotežu vjere i prakse

Uspostaviti ravnotežu vjere i prakse

Jedan od najvećih izazova sa kojim se svako od nas suočava je stalna borba između sjećanja i zaborava – kako učiniti da naša svakodnevnica koja je prepuna stresa bude svakodnevnica pokornosti i sjećanja na Allaha

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 19:06

Transfer grčke i islamsko-arapske znanosti na zapad putem Al-Andalusa

Ovaj rad bavi se pitanjem naučnih veza islamskog Istoka i evropskog Zapada u srednjem vijeku. Te veze, koje su bile posebno intenzivne i plodotvorne u desetom i jedanaestom stoljeću, omogućile su dotok niza klasičnih djela antičke grčke kulture na evropski Zapad koja su prethodno bila prevedena na arapski jezik na istočnim obalama Mediterana.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 19:05Shkruan: Enes Kujundzic

DETALJNA I URAVNOTEŽENA KRITIKA FENOMENA VEHABIZMA

(Prikaz knjige Hamida Algara Wahhabism: A Critical Essay. Izdanje Islamic Publications International, Oneonta, New York, 2002. god., 98 strana.)

«Vehabizam» i «vehabije», imena često upotrebljavana sa omalovažavanjem od strane onih koji im ne pripadaju, data su učenju i sljedbenicima Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba, koji je, podstaknut praksom za koju je tvrdio da graniči sa kufrom pokrenuo kampanju da «očisti» islamsko vjerovanje. Mnogi vehabijski pokret porede sa islamskim «reformatorskim» i «revivalističkim» pokretima u različitim krajevima islamskog svijeta.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 19:04Shkruan: Abdar Rahman Koya

BILINGVIZAM U BOŠNJAČKOJ KNJIŽEVNOJ TRADICIJI

Tekst pod naslovom Bilingvizam u bošnjačkoj književnoj tradiciji istražuje i prati zanimljivu i nerijetku pojavu među bosanskohercegovačkim spisateljima (od Hasana Kafije Pruščaka, preko Abdullaha Bošnjaka i Mesafi-efendije Kninjanina do Mehmeda Teufik-efendije Azabagića i Hilmi-efendije Taslidžaka) da neka svoja djela napišu na arapskom ili turskom jeziku, a onda ih, na zahtjev svojih učenika, intelektualaca drugog govornog područja, ili predstavnika vlasti, pretoče u traženu jezičku varijantu.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 19:03Shkruan: Ismet Bušatlić

KUR'ANSKA TEORIJA O JEZIKU I GOVORU

RezimeU tekstu se prvo govori o jeziku kao Božanskom znaku na temelju komentara 22. ajeta sure Er-Rum i iznose spoznaje do kojih su došli muslimanski komentatori. Potom se, na temelju istoga ajeta, raspravlja o pluralnosti ljudskih jezika i pluralnosti mišljenja o ljudskim jezicima.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 19:02Shkruan: Mr. Almir Fatić, asistent, Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu

ODJECI 11. SEPTEMBRA NA BALKANU INSTRUMENTALIZACIJA 11. SEPTEMBRA U SVRHU PRAVDANJA GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA Sarajevo, 2005. god.

I UVODJedanaestog septembra 2001. godine desili su se teroristicki napadi na New York i Washington. Ovi dogadaji su po nacinu izvodenja i posebni i dramaticni a po posljedicama koje su izazvali i još uvijek izazivaju jesu svakako historijski.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 19:00Shkruan: Nedžad Osmic

OSNIVAČ IHVANU’L-MUSLIMINA HASAN BENNA (poglavlje iz magistarske teze)

Osnivač i neprikosnoveni autoritet organizacije Ihvanu’l-muslimin – Hasan b. Ahmed b. Abdurrahmān el-Benna – rođen je u gradiću Mahmudija (Al-Mahmûdiyya), nedaleko od Aleksandrije u mjesecu oktobru 1906. godine. Otac mu Ahmed bio je mjesni imam, inače svršenik El-Azhara (Al-Azhar), i kroz čitav svoj život družio se s knjigom i osobito bio sklon izučavanju islamske legislative.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 18:58Shkruan: Mr. Mustafa Prljaca

POKORNOST I SLOBODA, JEDNOST I MNOŠTVO

Uobičajeno je mišljenje da su pokornost i sloboda oprečni pojmovi. Smatra se, uglavnom, da pokornost isključuje slobodu, i obrnuto. Time se oba pojma izvode iz njihovih položaja u predanjskome mišljenju. I jedan i drugi povezan je s voljom i namjerom, kao bitnim sadržajima svakog predanja.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 18:57Shkruan: Rusmir Mahmutćehajić

Supermusliman: U kući ili izvan nje?

Upravo sam pročitao veoma interesantnu priču. Nastavnica je dala svojim učenicima sljedeći zadatak: Upitajte svoje roditelje kakav su život željeli imati kad su bili tinejdžeri, a zatim to uporedite sa svojim sopstvenim željama za budućnost. Jedna tinejdžerka je upitala svoju majku o tome kako je zamišljala svoj život kad je bila mlada, a majka je odgovorila (odražavajući želje hipika iz šezdesetih godina): “Željela sam jednostavan život, da živim na selu, uzgajam svoje povrće i budem sretna”.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 18:55

Muhammed Kutb - Islam i primjena sankcija!

Neki ljudi se pitaju:"Možemo li mi danas upotrebljavati neke barbarske kazne koje su nekada davno primjenjivane u pustinji? Je li dopustivo da se odsiječe ruka kradljivcu koji je ukrao pet maraka?" Pitanje je mogu li se takve stvari događati u ovom vremenu koje na kriminalca gleda kao na žrtvu društva i tvrdi da je on zapravo prije medicinski slučaj nego kriminalac u punom smislu riječi. Ipak, da li je moguće da je i dvadeseti vijek dopustio ubijanje preko 40 hiljada nevinih ljudi u Africi, a da zabranjuje pravedno kažnjavanje jednog kriminalca?! Kakva laž i licemjerstvo!!

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 18:51

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme