Islamski koncept

Rekao je Muhammed s.a.v.s. „Kada neko od vas ima odnos sa svojom ženom to se nagrađuje kao sadaka.“
Seksualno obrazovanje u islamu


Upitali su Ashabi „Ali mi to radimo iz zadovoljstva. Kako se to može nagraditi kao sadaka?“ Poslanik s.a.v.s. je odgovorio „Ako bi ste to učinili sa zabranjenom ženom bio bi to grijeh, ali ako to radite sa dozvoljenom to je sadaka.“

Islamski koncept

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 18:49

Izraelci srušili 800 godina staru džamiju!

Izraelska vojska je do temelja srušila džamiju An-Nasr u gradu Bejt Hanun na sjeveru Gaze. Ova džamija je sagrađena prije 800 godina, 1260. godine, a ime je dobila po velikoj pobjedi muslimanske vojske and križarima.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 18:48

Ejjuhel - veled (O, mladiću) Sažeto akaidsko djelo jednog od najvećih islamskih učenjaka

SADRŽAJ:
O, mladiću - Uvod
Prvi dio
Drugi dio
Treći dio
Četvrti dio
Peti dio
Šesti dio

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 18:41Shkruan: Ebu Hamid el-Gazali

Mali rječnik sufijsko-tarikatskih izraza (I)

(Objavljeno u: TESAWWUF, ISLAMSKA MISTIKA, zbornik radova prvog simpozija, Zagrebačka džamija 1408/1988. god., Izdavač: Islamska zajednica Zagreb, 1988. god.)

Uvod

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 18:38Shkruan: Fejzullah Hadžibajrić

BITKA NA BEDRU

(Ramazanska hutba 1425/2004.)

قوله تعالى: { وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }

Allah vas je pomogao na Bedru, kada ste bili malobrojni, zato se Allaha bojte, da biste bili zahvalni. (Alu-‘ Imrân, 123)

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 18:37

Čudesni putevi odgoja

UvodHvala pripada Allahu, dž.š. koji je rekao: ”I kada je melecima Gospodar tvoj rekao: ”Stvoriću čovjeka od ilovače, pa kad mu savršen oblik dam i život u njega udahnem, vi mu se poklonite.” (Sad, 71-72).

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 18:27

Fikhsko tumačenje ajeta o postu (I)

Objavljeno u: "PREPOROD, islamske informativne novine" br. 19/789 i 20/790 od 1. okt. i 15. okt. 2004. god., Iz djela: Tefsiru ajatil-ahkam minel-Kur´an, Prijevod sa arapskog jezika: Almir Fatić)

“O vjernici! Propisuje vam se post kao što je propisan i onima prije vas, da biste bogobojazni bili, određen broj dana, a ko od vas bude bolestan ili na putu toliko drugih dana. A oni koji s mukom velikom poste, otkup je da siromaha nahrane! A ko da više otkupa, toliko bolje za njega!. A znajte, bolje vam je da postite

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 18:20

Spajanje akšam namaza i jacije u ljetnom periodu

(Izvor: FIKH MUSLIMANSKIH MANJINA, dr. Jusuf el-Kardavi, Izdavač: Libris, Sarajevo, 2004.)Pitanje:

Kakav je propis spajanja dva namaza, akšama i jacije, u ljetnom periodu usljed vrlo kasnog nastupanja jacijskog vremena u pojedinim zemljama, tako da se često dostigne ponoć ili je se prekorači, ili uslijed nepostojanja šerijatskog obilježja za jacijsko vrijeme?

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 18:17Shkruan: Dr. Jusuf El Kardavi

DUHOVNA STANJA U SUFIZMU (Poglavlje iz knjige:ŽIVI SUFIZAM, ogledi o sufizmu, Izdavač: Naučnoistraživački institut “Ibn Sina”, Sarajevo, 2004. god.)

Stoljećima se najveći dio sufijskih rasprava ba­vio duhovnim stanjima 1 koje upućeni iskušava i prolazi na svom putovanju putem (tariqah) ka Bogu. Insistiranje sufijskih učitelja na ovoj temi - bilo na polju pobrojavanja stupnjeva i stanja puta ili nabrajanja duhovnih moći koje učenik mora postići - nastalo je usljed fundamentalnog značaja znanja o duhovnim stupnjevima za svakog ko teži da ih pređe i stigne mimo njih - u Božije Prisustvo.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 18:15Shkruan: Seyyed Hossein Nasr

Islam i duhovni život: sufizam (Poglavlje iz knjige: «ŽIVI ISLAM», Izdavač: El-Kalem, Sarajevo, 2000. god.)

Sufizam je jedna dimenzija islamske vjere: njegova unutrašnja dimenzija. Svi nesporazumi u vezi sa sufizmom nastali su iz pokušaja da se od njega napravi jedna odvojena struja ili sekta čiji su korijeni navodno izvan islama, vjere Jedinstva, vjere tevhida, da se kontemplacija odvoji od akcije, religiozna praksa od duhovnosti, unutrašnje od vanjskoga, kretanje ka islamskom Bogu od svih objava koje su prethodile i koje teže prema Njemu kao prema svome završetku.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 18:14Shkruan: Roger Garaudy

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme