Odijevanje i ukrašavanje -I

Poglavlje iz knjige “HALAL I HARAM U ISLAMU”,

Izdavač: Ljiljan, Sarajevo, 1997.Islam ne samo da dopušta već traži od muslimana da pazi na svoj izgled, da bude pristojno odjeven, da drži do svoga dostojanstva i da uživa u odje­ći i ukrasima koje mu je dao Allah delle šanuhu. Sa aspekta islama, odi­jevanje ima dvije svrhe: da se pokrije tijelo (el-'awret) i da se uljepša izgled. Allah delle šanuhu je svim ljudima objasnio svrhu propisivanja propisa o odjeći i ukrašavanju ovim riječima:

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 18:11Shkruan: Dr. Jusuf El-Karadavi

Fetve Vijeća za fetve BiH (1)

Preporod, br. 9/803, 01. maj 2005; na pitanja odgovara dr. Enes Ljevaković
Datum: 18.08.2005.Pitanje:

Ahmed S. iz Austrije pita: 1. Kakav je šerijatskopravni tretman raskida braka muslimana i muslimanke, koji borave u nemuslimanskoj državi, sudskim putem od strane sudije nemuslimana? 2. Da li je dozvoljeno islamskim ustanovama ili siromašnim muslimanima primanje donacije u novcu sumnjivog porijekla, kao npr. od strane nekih firmi koje se bave šerijatom zabranjenim poslovima?

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 18:10

Institucija fetve i služba muftije u Šerijatskom pravu- I

1. Pojam i definicijaU literaturi koja tretira pitanje fetve (al-fatwa) operiše se sa više termina. Sinonim za fetvu jeste pojam futja (al-futya), koji je prema nekim autorima više u upotrebi, argumentirajući to činjenicom da pisci devet poznatih hadiskih zbirki na dvanaest mjesta navode ovaj termin za razliku od termina fetva koji nije naveden u poznatom djelu hadiskih izraza El-Mu’džem el-mufehres li elfazi’l-hadisi’n-nebevi (Al-m`uçam al-mufahras li alfaz al-hadil al-nabawi)[1].

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 18:06Shkruan: Mr. Mustafa Hasani

NA NAJŽEŠĆEM UDARU NAĆI ĆE SE NAJPRIJE TRADICIONALNI, UMJERENI MUSLIMANI

Vehabijski retrogradni aktivizam još uvijek se kod nas, u medijima pa i u IZ, predstavlja neadekvatno ili retuširano u samoj svojoj suštini; njegov radikalizam se štetno minimizira i suštinski aspekti njegova budućeg i sasvim predvidljivog ispoljavanja potpuno se zamagljuju

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 18:05

Veo žene u islamu u uporedbi sa velom žene u judeo-kršćanskoj tradiciji

Na Zapadu, vjerovatno najvećim simbolom tlačenja i ropstva muslimanske žene smatraju nošenje vela, koji se kod nas, u narodu, naziva hidžab ili mahrama. Upravo tu se može postaviti retoričko pitanje: „Da li je tačno da u judeo-kršćanskoj tradiciji nema ničega sličnog velu u muslimanskoj tradiciji?“

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 18:02Shkruan: Dr Bajram Mulić, New York

Prof dr. Adnan Silajdžić: Vehabizam u BiH će biti još snažniji i agresivniji

NTERVJU OSLOBOĐENJA:

Razgovarao: Šefko HODŽIĆ

Prof. dr. Adnan Silajdžić je jedan od najpoznatijih naših islamskih mislilaca. Redovan je profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, gdje predaje akaid i uporedne religije. Autor je pet knjiga o islamu, islamskoj kulturi i civilizaciji. Uvijek je zanimljiv sagovornik.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 18:00

ULOGA UMJETNOSTI U ISLAMSKOM OBRAZOVANJU

Počnimo razmatrajući mjesto koje islamska umjetnost zauzima u savremenom akademskom podučavanju, jer kroz to podučavanje - ili preciznije rečeno, kroz discipline arheologije i historije umjetnosti - mnogi muslimani - studenti se po prvi put susreću sa umjetničkom ostavštinom islama. Arheologija i historija umjetnosti su dvije grane jedne iste znanosti koja potječe iz Evrope 18. st.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 17:58Shkruan: Titus Burckhardt

Prepravljanje svjetskih granica

Trenutni međunarodni poredak postojećih državnih granica - povučenih uz tek usputno uvažavanje etničkih i kulturnih želja njihovih naseljenika - je u ovom momentu suštinski istrošen. Nadolazeće snage nacionalizma i kulturnog buđenja su spremne da potvrde svoje postojanje.

Vazhdo leximin!

E Martë, 25 Gusht 2009, 12:00Shkruan: Graham E. Fuller

O sadržaju vjere, komentar hadisa (Poglavlje iz knjige: 40 HADISA SA TUMAČENJEM, Izdavač: Zeničko muftijstvo, 1993. god.)

Jahja b. Ja'mer prenosi: "Prvi koji je u Basri poricao kader bio je Ma'bed el- Džuheni. Zato smo ja i Humejd b. Abdirrahman el - Himjeri, polazeći da obavimo hadž ili umru, rekli: “Kada bismo sreli nekoga od ashaba Božijeg Poslanika pa da ga upitamo šta oni misle o kaderu.”

Vazhdo leximin!

E Martë, 25 Gusht 2009, 12:02Shkruan: Dr. Adnan Silajdžić

Tradicionalni islam u modernom svijetu "Islamski svijet – sadašnje tendencije, struje budućnosti", str. 279-304.

Opstanak tradicionalnog Islama u savremenom svijetu, prodiranje modernizma u daru-l-islam i skorašnji nadolazak snaga povezanih s islamom, bilo imenom ili realnošću, doprinijeli su globalnom značaju događaja koji su se desili na Srednjem Istoku tokom nekoliko prošlih godina. Sve ovo je pomoglo da se napiše, ne samo nekoliko, već čitava poplava djela o islamu i njegovoj budućnosti, neka od onih istih ljudi što su tek prije nekoliko godina odbacivali i samu mogućnost da je islam snaga s kojom treba računati u budućnosti.

Vazhdo leximin!

E Martë, 25 Gusht 2009, 12:00Shkruan: Seyyed Hossein Nasr Tradicionalni islam u modernom svijetu "Islamski svijet – sadašnj

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme