PASOJAT E MOSKRYERJES SË NAMAZIT

Fatkeqësisht, kohëve të fundit po hasim në besimtarë të cilët nuk falen, madje ka prej tyre që as nuk e dinë se falja (namazi) është kushti i dytë për të qenë musliman, pas dëshmisë se nuk ka zot tjetër përveç All-llahut dhe se Muhammedi është I Dërguari i Tij.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 09:31Shkruan: Dr. Jusuf Kardavi

Ç’THONË TË TJERËT PËR KUR’ANIN

Njerëzisë i është dhënë porosia hyjnore vetëm prej dy burimeve: i pari, fjala e All-llahut dhe i dyti, e pejgamberëve të cilët u zgjodhën prej All-llahut për t’ia komunikuar dëshirën e Tij qenies njerëzore. Këto dy burime gjithmonë kanë qenë së bashku, kurse përpjekjet për ta njohur dëshirën e All-llahut, duke mos e përfillur njërën prej tyre, kanë qenë mashtruese.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 09:29

PEJGAMBERIA NË ISLAM

Për religjionet si Judaizmi dhe Krishterimi, Pejgamberia nuk është e panjohur. Kjo në Islam përqëndrohet në një domethënie të posaçme.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 09:28

Ç’THONË TË TJERËT PËR MUHAMMEDIN A.S.

Gjatë kohës së Kryqëzatave qenë trilluar shpifje të llojllojshme kundër pejgamberit Muhammed alejhisselam. Mirëpo, me ardhjen e kohës moderne që karakterizohet me tolerancë fetare dhe liri të mendimit, u bë një afrim i madh në skicimin e jetës dhe të karakterit të tij nga autorët perëndimorë. Pikëpamjet e disa dijetarëve jomuslimanë për Muhammedin, të paraqitura kohëve të fundit, e vërtetojnë këtë mendim.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 09:26

A E NJIHNI KËTË NJERI?

Ju ndoshta jeni një ateist ose një agnosticist; ose ndoshta i përkisni ndonjë sekti fetar (ose feje të emëruar) që ekziston sot në botë.
Ju ndoshta jeni një komunist ose një besimtar i demokracisë dhe lirisë.
S’ka rëndësi çfarë jeni ju, s’ka rëndësi se cilat janë besimet tuaja ideologjike dhe politike dhe se çfarë zakonesh personale dhe shoqërore ju ndodhin.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 09:25

SISTEMI MORAL I ISLAMIT

Islami ka caktuar disa të drejta fundamentale universale për njerëzimin në tërësi, të cilat duhet të vështrohen dhe të respektohen në të gjitha rrethanat. Për t’i arritur këto të drejta Islami siguron jo vetëm mbrojtje legale, por edhe një sistem moral shumë efikas. Prandaj, çkado që e shpie njeriun apo shoqërinë në mirëqenie, në Islam moralisht është e mirë, kurse çkado që është e dëmshme, moralisht është e keqe. Islami i jep aq shumë rëndësi dashurisë së Perëndisë dhe njeriut, saqë nuk lejon formalizëm të tepërt.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 09:23

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme