Bashkëpunimi i muslimanit me bankat me sistem kamator

Pyetja:

Shpresojmë të na sugjëroni se si të veprojmë me bankat bashkohore, veçanarisht që ne nuk dijmë asgjë për rregullat e bankave; nuk dijmë për lërjen e llogarisë e as për përfitmin, kur është e lejuar e kur jo dhe a të gjitha bankat jomuslimane nuk është e lejuar të punohet me to? E si bëhët puna me një përson, i cili nuk gjen tjetër bankë përveç bankes e cila punon me kamatë, përsoni i till a konsiderohet si mëkatar? Ai, në të kundërten, nuk mund të përfitojë nga pasuria dhe ekziston frika se mos po i humben apo i vjedhën. Shpresoj një përgjigje në detaje, dhe në fund lus Allahun që t'ju shpërblejë me të mirë.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 12:11Shkruan: Abdullah El-Fekih

Mbi vlefshmërinë e faljes së namazit të xhumasë pas imamit pa dekret

Pyetja:

A është e justifikueshme dhe e vlefshme me sheriat të pasohet imami i xhumasë të cilit i është anuluar dekreti nga ana e kryetarit të Bashkësisë Islame dhe për të cilin kryerja e mëtejme e detyrës së imamit institucionalisht nuk është e lejueshme, respektivisht, a është i vlefshëm namazi i xhumasë pas këtij imami?

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 12:08Shkruan: Dr. Enes Ljevakoviq, fetv-i emin i Rijasetit të BI në BH

Fetva: Agjërimi i Ditës së Ashurës

Pyetja: Në një hadith thuhet se Pejgamberi (sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem), kur erdhi në Medine, i gjeti jehuditë duke agjëruar Ditën e Ashures. Ai agjëroi dhe urdhëroi me agjërimin e tij. Si mund të pajtohet kjo me urdhrin e tij që të mos veprojmë në shumë çështje si ithtarët e feve të shpallura?

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 11:57Shkruan: Jusuf El-Karadav i

Disa fetva për agjërimin …

SYFYRI PËR AGJËRUESIN

PYETJA: Tregona për syfyrin. A është ai kusht për pranimin e agjërimit, apo ai nuk është i këtillë?PËRGJIGJJA: Syfyri nuk është kusht për agjërimin, por ai është Sunnet, sepse Pejgamberi s.a.v.s. e ka zbatuar dhe ka urdhëruar për të. Ai ka thënë: “Zgjohuni në syfyr, sepse në syfyr ka bereqet” (Transmetohet nga Enesi r.a.)

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 11:54Shkruan: Jusuf El-Karadavi

Pyetje dhe përgjigje – VIII

Pyetje:
Një vëlla musliman punon me taksi dhe i duhet të qëndrojë me orë të gjata në punë, kështu që ai disa namaze i kryen ulur në makinë dhe ndoshta ndonjëherë detyrohet të falet pak në drejtim jo të kibles. A ka të drejtë ta bëjë një gjë të tillë nëse frikësohet se i kalon koha dhe a ka dallim në këtë midis farzit dhe nafiles?

Përgjigje:
Në shembullin që ti përmende nuk konsiderohet e nevojshme që të mund të falësh farzin ulur, ose i larguar nga kibla.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 11:52Shkruan: Seid Ramadan El-Buti - njëri ndër dijetarët më të mëdhenjë mus

Pyetje dhe përgjigje – VII

Pyetje:
A është i lejuar përdorimi i flautit (vegël frymore si fyell me katërmbëdhjetë vrima) në manifestimet fetare dhe në mevlude dhe cili është argumenti në se është i ndaluar?

Përgjigje:
Përdorimi i flautit në manifestimet fetare dhe në raste tjera nuk është i ndaluar sipas asaj që është më e saktë në medhhebin shafitë dhe në shumë medhhebet tjera.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 11:50Shkruan: Seid Ramadan El-Buti - njëri ndër dijetarët më të mëdhenjë muslim

Pyetje dhe përgjigje – VI

Pyetja:

Jam një i ri që ankohem dhe kam probleme me aknet (kokat e fytyrës). Jam porositur që trupin ta lyej me verë?Përgjigja:
Sikur të pyetje ndonjë mjek specialist musliman që respekton dhe i përmbahet Islamit ai do të jepte një listë me emrat e kremeve dhe barnave që eliminojnë sa më shpejt dhe sa më efektivisht këtë gjë. Mos kufizo veten me konsultimin e këtij mjeku.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 11:49Shkruan: Seid Ramadan El-Buti - njëri ndër dijetarët më të mëdhenjë musli

Pyetje dhe përgjigje – V

Pyetja:

Kam dy pyetje:
Pyetja e parë ka të bëjë me një grua evropiane që është bërë muslimane por, fëmijët e saj dëshiron t’i emërtojë me emra evropianë. Pra, a lejohet një gjë e tillë?
Pyetja e dytë ka të bëjë me familjen e kësaj gruaje e cila me të vërtetë ka bërë ndryshime pozitive në mendimet e veta rreth Islamit pas asaj që ata nuk pranonin biseda dhe gjithçka që ka të bëjë me Islamin. Por, ky ndryshim ndodhi pasiqë vajza e tyre e pranoi Islamin. Unë dhe të tjerët sipas asaj që kemi mësuar nga ju e sidomos në derset e të mërkurave kur keni folur për parimet e edukatat e dialogut në Kur’ani Kerim ju pyes: A ka mundësi që ata të hyjnë në Islam gradualisht? Ju e dini se Islami për një person që i ka kaluar të 60-tat nuk është i lehtë. Krahas kësaj ai praktikon shumë gjëra që Islami i ndalon. A ka mundësi që të më informoni për emitimet tuaja në kanalet e ndryshme satelitore ose ligjëratat dhe derset që të më mundësohet të ndjek aktivitetet tuaja të cilat do të më ndihmonin në njohuritë e mia të kufizuara?

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 11:45Shkruan: Seid Ramadan El-Buti - njëri ndër dijetarët më të mëdhenjë musli

Pyetje dhe përgjigje – IV

Pyetja:

A lejohet huaja me kamatë për të blerë banesë dhe si është kjo çështje nëse është për nevojë?

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 11:43Shkruan: Seid Ramadan El-Buti - njëri ndër dijetarët më të mëdhenjë musli

Pyetje dhe përgjigje – III

Pyetja:

Cili është ilaçi më efikas për shërimin nga masturbimi dhe si mund të shpëtohet nga kjo gjë?

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 11:41Shkruan: Seid Ramadan El-Buti - njëri ndër dijetarët më të mëdhenjë musli

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme