Pyetje dhe përgjigje – II

Pyetja:

Çfar dispozite ka Islami për atë që quhet Xhihadi detar, të cilin e organizonin disa ish-shtete Islame ku qëllimi i tyre ka qenë prita e anijeve evropiane dhe grabitja e pasurive të tyre. Dikush thotë se paraqitja e fatalizmit dhe voluntarizmit ka qenë politike. Si p.sh.: Halifja Abdu’l-Melik i ka dërguar policët te njerëzit për t’I torturuar e shajtur duke ju thënë se kjo është Kader (i Zotit).

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 11:38Shkruan: Seid Ramadan El-Buti - njëri ndër dijetarët më të mëdhenjë

Pyetje dhe përgjigje – I

Pyetja:
A jemi ne me të vërtetë të nevojshëm për atë që quhet: lexim ripërtrirës i Kur'ani Kerimit, lexim bashkëkohor dhe lexim objektiv? A nuk na mjaftojnë librat e të parëve tanë, kënaqësia e All-llahut qoftë për ta, si të: Ibni Kethirit, Sabunit, Sejid Kutbit.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 11:34Shkruan: Seid Ramadan El-Buti

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme