Turqit vardarian dhe roli i tyre në përhapjen e Islamit në trojet iliro-shqiptare (shekulli IX – XIV)

Rrethanat historiko-shoqërore në trojet iliro-shqiptare dhe përgjithësisht në Ballkan, në shekullin IX, ishin tejet të rënduara.[1] Perandoria Bizantine, si fuqi e atëhershme botërore, ishte në luftëra të njëpasnjëshme me bullgarët, hungarezët, peçenegët dhe me popujt e tjerë në Ballkan, përkatësisht në trojet iliro-shqiptare.[2] Këto rrethana shkaktuan lëvizje të mëdha e të vazhdueshme, kryesisht të imponuara nga dhuna e shkaktuar nga luftërat e ndryshme.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 17:12Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Pengesat dhe perspektiva e dialogut ndërmjet Islamit dhe Kristianizmit

Kur’ani mëson se Islami nuk është religjion që është paraqitur me Muhammedin a. s.. All-llahu nuk është Zot i veçantë vetëm për muslimanët. As Muhammedi a. s. nuk ka pohuar për veten se është i pari prej të dërguarve të Zotit...

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 17:12Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Prejardhja, vendosja dhe roli i peçenegëve në përhapjen e Islamit në trojet iliro-shqiptare e në Ballkan (shekulli IX-XIV)

Zhvillimi i vrullshëm dhe përhapja e shpejtë në sasi e cilësi e Bashkësisë muslimane (Ummetit) kulmoi me zgjerimin e kufijve të shtetit musliman në të gjitha anët. Prej tyre, shumë popuj e shumë grupe të mëdha prej tyre, të shtrënguar nga dhuna e ushtruar mbi ta nga popujt tjerë të ndryshëm të asaj kohe, apo nga grupet e popujve të ndryshëm, pra të shtrënguar nga kushtet e vështira të jetës e në kërkim të kushteve më të mira për jetë, si pasojë e luftërave të vazhdueshme e shkatërrimtare, herë-herë të shtrënguar nga mbretërit e ndryshëm u detyruan të migronin, të lëviznin nga një vend në një vend tjetër.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 17:12Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Besimi në një Zot përjashton çdo politeizëm

Besimi në të qenmen e All-llahut Një e Absolut - لا إلاه إلا الله- është parim themelor i mësimit islam, sikur edhe i një pjese të religjioneve tjera.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 17:12Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Të kuptuarit islam të Realitetit

Çdo homo sapiens (1) në botën fenomenale do ta shtrojë pyetjen se çka e përbën Realitetin; çdo homo sapiens në botën fenomenale, me/pa vetëdije, jeton me konceptimin vetjak të asaj se çka e përbën totalitetin e ekzistencës.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 17:12Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Dimensionet e besimit

Çështja e 'besimit' (el-iman) nuk ka pushuar të jetë aktuale, frymëzuese dhe instruktive edhe për kohën tonë. Muhammed El-Gazaliu, dijetar i madh egjiptian nga shekulli XX, duke shkruar për çështjen e 'besimit' në stilin e krijuesëve eminentë, pohon:"

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 17:12Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Islami, evroperëndimi dhe udhëkryqet intelektuale shqiptare

Moto: "Elita evropiane ndërmori fabrikimin e një elite të indigjenëve; i zgjedhnin të rinjtë, në ballë ua skalitnin me hekur të skuqur parimet e kulturës perëndimore, u futnin në gojë lecka kumbuese, fjalë të mëdha veshtullore që ngjiteshin nëpër dhëmbë; pas një qëndrimi të shkurtër në metropolë i kthenin në vendin e tyre, të bastarduar". (Sartr në: F. Fanoni, Të mallkuarit e botës, Prishtinë, 1984.)

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 17:12Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Agjërimi gjatë historisë

Religjioziteti në histori është i pranishëm krahas ‘paraqitjes’ së njeriut në botën fenomenale. Sipas dijetarëve muslimanë, burimi i religjiozitetit është me fundament transcendental, respektivisht religjioziteti ka prejardhje nga koha kur shpirti (njeriu) u zotua ta bartë misionin e halifit të Allahut në tokë, ku do të ketë çrregullime dhe do të derdhet gjaku.[1]

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 17:12Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Planprogrami i përgjithshëm për përhapjen e mësimit Islam

Maksima e njohur e Pejgamberit a.s. “Transmetoni prej meje qoftë edhe një ajet” prej kohësh ka preokupuar shumë dijetarë muslimanë. Janë shkruar vepra të shumta për këtë qëllim. Në kohën bashkëkohore maksima e cituar, pos individëve, preokupon edhe institucione të shumta muslimane. Mirëpo, gjatë historisë është krijuar konfuzion didaktik i llojit të vet, meqë teksti i cekur është perceptuar dhe konceptuar parcialisht, mekanikisht e tautologjikisht, që solli ‘monotoninë informatike’. ...

Ku shihet rrugëdalja!?!

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 17:12Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Armiqësitë evroperëndimore e shqiptare ndaj Islamit

Moto:
“O ju që keni besuar, nëse ndonjë i pa­ndër­gjegj­shëm ju sjell ndonjë lajm, ju shqyrtojeni mirë, ashtu që të mos e goditni ndonjë popull pa e ditur realitetin, e pastaj të pendoheni për atë që keni bërë.” (El-Kur’an: El-Huxhurat, 6).

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 17:12Shkruan: Nexhat Ibrahimi

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme