X h a m i a - mësonjtorja e parë dhe më e vjetër -

Angazhimi shpirtëror i Arabëve para islamit ishte i kufizuar vetëm në poezi, që atëherë e arriti edhe lulëzimin e vet më të lartë. Njohuria e tyre në astronomi nuk ishte tjetër pos astrologji, kurse për njohjen e medicinës mos të flasim. Profesionet tjera të tyre ishin: studimi i gjurmave të njerëzve në rërë, prognoza atmosferike, duke u bazuar në re dhe drejtimet e erës, mohimi i të ardhmes etj., jo që nuk mund ta quajmë njohuri por edhe naïve. Të gjitha të mirat që mbështeteshin në mendjen e bijëve të shkretëtirës, me të cilën krenoheshin, mirë e ruanin dhe brezit të ri ia dorëzonin. Feja Islame, të cilën Arabët shpejt e pranuan, ua hapi fushat e reja të punës, për njohuri shum sferash.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 20:56

Të edukosh e të arsimosh

Një parabollë e njohur që e shënojnë librat e lashta fletë se në një debatë në prani të vet halifit janë kontestuar filozofët dhe ulemaja rreth asaj çka do të dominojë në qenien njerëzore, natyra apo arsimimi, trashëgimia fisnore apo edukimi, gjaku në damar apo djersa në bangat shkollore.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 20:52Shkruan: Enes Kariq

Fuqia dhe pafuqia e shkencës në kritikën e religjionit

Çfarëdo që ne mendojmë mbi religjionin – qoftë ai “fëmijë i padijes”, “pjesërisht shprehje e mjerimit real, e pjesërisht protestë kundër mjerimit real”, “opium i popullit”, “psherëtimë e krijesës së shtypur”, “shpirti i botës pa zemër”, “vetëndërdije dhe vetëndjenjë” e njeriut që veten ose ende nuk e ka arritur ose veten tashmë përsëri e ka humbur, “vetëdije e bastardhuar mbi botën”, “teoria e përgjithshme e botës”, “kompendiumi i tij enciklopedik”, “logjika e tij në formën popullarizuese”, “entuziazmi i tij”, “sanksioni i tij moral”, “plotësimi i tij solemn”, “shkaku i tij i përgjithshëm i ngushëllimit dhe arsyetimit”, “sendërtim fantastik i qenies njerëzore”, “lumturia iluzore e popullit”, “dielli iluzor”, “aroma shpirtërore”1) një fakt këmbëngulësisht na tërheq vëmendjen që të jemi objektiv: religjioni po jeton. Kjo është ajo që i gëzon besimtarët, i huton profetët e shkatërrimit të tij dhe i zemëron aktivistët ateistë.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 20:48Shkruan: Gjuro SHUSHNJIQ

Përçarja dhe pasojat e saj

Perkthim i kapitullit nga: Muharrem Omerdiq, Razdor i njegove posljedice, në veprën: Zhivjeti u Islamu, Stamboll, 1995, fq. 161 - 180. Përktheu: Nexhat S. Ibrahimi.)

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 20:44Shkruan: Muharrem Omerdiq

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme