Të përzgjedhura
Porositë nga surja Jusuf Muslimanët e zbuluan Amerikën para Kolumbit Vendi dhe roli i shkencës së ilm’ul-kelamit Burimet e shkencës së ilm’ul-kelamit Akaidi islam i Nesefiut
 

Porositë nga surja Jusuf

Nga vepra: Nexhat Ibrahimi, Universi i Jusufit a.s., Logos-A, Shkup.

Porositë nga surja Jusuf

Muslimanët e zbuluan Amerikën para Kolumbit

Si arritën muslimanët në Amerikë para Kristofer Kol¬umbit? Përse u hesht me shekuj ky fakt para le-xu¬e¬sit? Pastaj, ku janë këta muslimanë sot?

Muslimanët e zbuluan Amerikën para Kolumbit

Vendi dhe roli i shkencës së ilm’ul-kelamit

Dijetari bashkëkohor Tarik Ramadan mendon se akaidi është shkencë elite, në frymën dhe suazat e së cilës do ta shtrijnë aktivitetin edhe shkencat tjera.

Vendi dhe roli i shkencës së ilm’ul-kelamit

Burimet e shkencës së ilm’ul-kelamit

Shkenca e ilm’ul-kelamit është dituri origjinale islame, e cila doli si rezultat i zhvillimit të diskutimeve që kishin të bënin me Kur’anin, se a është Fjal

Burimet e shkencës së ilm’ul-kelamit

Akaidi islam i Nesefiut

Fjala e përkthyesit

Akaidi islam i Nesefiut
   
Artikujt e fundit:

ULEMAJA SOT DHE NESËR

16 Gusht, 2009

Lavdia i qoftë Allahut të madhëruar që pritëm kohën kur mund të angazhohemi dhe të veprojmë pak-a-shumë të pavarur, ndonëse në rrethana

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

Mbi përkthimin e Kur’anit

16 Gusht, 2009

“Kur’ani nuk ka mundësi të përkthehet, por atë pa tjetër duhet përkthyer”. (Enes Kariq)

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

Babizmi dhe Behaizmi[1]

16 Gusht, 2009

Ndonëse babizmi dhe behaizmi nuk kanë ndonjë interes të veçantë për viset tona, megjithatë, epoka e informimit global, epoka e internetit, por edhe lëviz

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

Islami dhe muslimanët në Hungarinë mesjetare (shekulli IX – XIV)

16 Gusht, 2009

Prania e Islamit dhe e muslimanëve në Evropën qendrore e në veri të Ballkanit, pra në Hungarinë mesjetare, që atëherë kufizohej me popullin iliro-shqi

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

Muhammedi alejhisselam – arketip i krijimit të ummetit

16 Gusht, 2009

A nuk e sheh se All-llahu sjell shembull fjalën e mirë sikur pemën e mirë, rrënja e së cilës është e ngulitur fort kurse degët kah qielli. Me leje të Zotit të vet i jep frytet e veta në

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

Shejh Muhammed Se'id Ramadan El-Buti dijetar islam dhe lider fetar

16 Gusht, 2009

Shejh Muhammed Se'id Ramadan El-Buti - dijetar islam dhe lider fetar

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

Respektimi i diturisë dhe i dijetarëve në Islam

16 Gusht, 2009

Nxënia e mësimit dhe mësimi i të tjerëve në historinë islame zë vend meritor. Kur’ani famëlartë dhe Sunneti i Muhammedit a.s. u kanë urdhë

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

Feja dhe sekularizmi në shoqëri

16 Gusht, 2009

Sekularizmi dhe sekularizimi[i] është çështje e rëndë dhe komplekse që ngërthen në vete një spektër të tërë problemesh që

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

Islami dhe muslimanët në Bullgarinë mesjetare

16 Gusht, 2009

Nëse e pranojmë si të saktë periodizimin e historisë që e ofron evropocentrizmi[1] se Mesjeta kryesisht fillon e mbaron ndërmjet shekujve V e XV, atëherë s

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

Turqit vardarian dhe roli i tyre në përhapjen e Islamit në trojet iliro-shqiptare (shekulli IX – XIV)

16 Gusht, 2009

Rrethanat historiko-shoqërore në trojet iliro-shqiptare dhe përgjithësisht në Ballkan, në shekullin IX, ishin tejet të rënduara.[1] Perandoria Bizantine, si fuqi e atëhershme botërore, ishte

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme