Të përzgjedhura
Muslimanët e zbuluan Amerikën para Kolumbit Vendi dhe roli i shkencës së ilm’ul-kelamit Burimet e shkencës së ilm’ul-kelamit Akaidi islam i Nesefiut Statusi i ilmul kelamit në Islam
 

Muslimanët e zbuluan Amerikën para Kolumbit

Si arritën muslimanët në Amerikë para Kristofer Kol¬umbit? Përse u hesht me shekuj ky fakt para le-xu¬e¬sit? Pastaj, ku janë këta muslimanë sot?

Muslimanët e zbuluan Amerikën para Kolumbit

Vendi dhe roli i shkencës së ilm’ul-kelamit

Dijetari bashkëkohor Tarik Ramadan mendon se akaidi është shkencë elite, në frymën dhe suazat e së cilës do ta shtrijnë aktivitetin edhe shkencat tjera.

Vendi dhe roli i shkencës së ilm’ul-kelamit

Burimet e shkencës së ilm’ul-kelamit

Shkenca e ilm’ul-kelamit është dituri origjinale islame, e cila doli si rezultat i zhvillimit të diskutimeve që kishin të bënin me Kur’anin, se a është Fjal

Burimet e shkencës së ilm’ul-kelamit

Akaidi islam i Nesefiut

Fjala e përkthyesit

Akaidi islam i Nesefiut

Statusi i ilmul kelamit në Islam

Fragment i shkëputur nga libri i Hasan esh-Shafii me titull “El-Medkhal ila Diraseh Ilmul Kelam”, Mektebeh Uehbeh, botimi i dytë, Kajro 1991, f. 35-48

Statusi i ilmul kelamit në Islam
   
Artikujt e fundit:

Bezalkoholno pivo – halal ili haram?

26 Prill, 2016

„bezalkoholno“ pivo zapravo – ne postoji!

Lexo artikullin

Postuar në Boshnjakisht

Qëndrimi i Ebu Hanifes gjatë zhvillimeve politike të kohës

14 Prill, 2016

Ebu Hanifja ishte njeri i rrugës së mesme dhe para së gjithash ishte një personalitet me ekuilibër e vendosmëri të lartë.

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të bashkëpunëtorëve

Shqipëria dhe shqiptarët në tekstet e shkollave osmane

5 Prill, 2016

Moderniteti dhe ideologjia në tekstet shkollore të Perandorisë Osmane http://zaninalte.al/2016/04/shqiperia-dhe-shqiptaret-ne-tekstet-e-shkollave-osmane/

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të bashkëpunëtorëve

Disa aspekte të Kur`anit

29 Mars, 2016

Kur`ani dhe dija e ardhur në tokë buron nga dija absolute e Allahut xh.sh.

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të bashkëpunëtorëve

LËNIA E LEXIMIT PAS IMAMIT, QOFTË NAMAZ ME ZË APO PA ZË

14 Mars, 2016

(Argumentet e hanefijve nga hadithi)

Lexo artikullin

Postuar në Akaid dhe Fikh Islam

Ikameti thuhet nga dy herë (Argumentet e hanefijve nga hadithi)

14 Mars, 2016

(Argumentet e hanefijve nga hadithi)

Lexo artikullin

Postuar në Akaid dhe Fikh Islam

Biografia e Kadi Ebu Bekr ibn el-‘Arabi dhe Përgënjeshtrimi i Ibn ‘Abd el-Berrit dhe argumenteve të tij

10 Mars, 2016

<div class="clearfix">rn<h2 class="_5clb" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong style="font-size: 10px;

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të bashkëpunëtorëve

Kontributet shkencore-kulturore të orientalistëve

5 Mars, 2016

Përkthimi i veprës Leksikoni i Orinetalistëve i Abdurrahman Bedevi në gjuhën shqipe përmbushë një boshllëk të madh në fushën e studimeve ori

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të bashkëpunëtorëve

Disa tema dhe dilema rreth përkthimit të Kur’anit në gjuhën shqipe

4 Mars, 2016

Me përkthimin e Kur’anit gjuhës shqipe iu sigurua statusi i gjuhës me të cilën është arritur përndritja e Shpalljes Hyjnore, kurse popullit tonë i ë

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të bashkëpunëtorëve

Pozita e Imam Ebu Jusufit, Muhammedit dhe Zuferit r.h. në medhhebin hanefi

4 Mars, 2016

Imam Ebu Jusufi, Muhammed Ibën Hasani dhe Zufer Ibën Hudhejli kanë pasur mospajtime me Imam Ebu Hanifen ...

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të bashkëpunëtorëve

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme