Të përzgjedhura
Ebu ‘ul-Muin Nesefi (rr. 438-508 / rr. 1046-1115) Abd ‘ul-Gani En-Nabulusi (1050-1143 h./1641-1731) Mulla Fenari, shejh’ul-islami i parë osman (750-834 h. / 1350-1431) Filozofia islame domosdoshmëri apo trashëgimi e padëshirueshme Porositë nga surja Jusuf
 

Ebu ‘ul-Muin Nesefi (rr. 438-508 / rr. 1046-1115)

Njeri nder maturidistet me te medhenje

Ebu ‘ul-Muin Nesefi (rr. 438-508 / rr. 1046-1115)

Abd ‘ul-Gani En-Nabulusi (1050-1143 h./1641-1731)

Kolos i medhhebit hanefi

Abd ‘ul-Gani En-Nabulusi (1050-1143 h./1641-1731)

Mulla Fenari, shejh’ul-islami i parë osman (750-834 h. / 1350-1431)

Shejh’ul-islami i parë osman

Mulla Fenari, shejh’ul-islami i parë osman (750-834 h. / 1350-1431)

Filozofia islame domosdoshmëri apo trashëgimi e padëshirueshme

Filozofia autentike mund të kontribuojë që bota dhe rrethi të bëhet më human, duke vënë dhe respektuar hierarkinë e vlerave.

Filozofia islame domosdoshmëri apo trashëgimi e padëshirueshme

Porositë nga surja Jusuf

Nga vepra: Nexhat Ibrahimi, Universi i Jusufit a.s., Logos-A, Shkup.

Porositë nga surja Jusuf
   
Artikujt e fundit:

FUTBOLL APO PËRPLASJE VLERASH

23 Nëntor, 2022

Le të shijojmë Kupën e Botës, e cila mund t'i bashkojë njerëzit në unitet dhe paqe për festën e futbollit, dhe jo ta bëjë atë një

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime Aktuale

FATIMA CATES: Gruaja e harruar që ndihmoi në ndërtimin e Islamit britanik

23 Nëntor, 2022

"Fatimja më duket si shembull i mirë për këtë."

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

JETA E EBŪ MANṢUR EL-MĀTURĪDĪUT DHE KONTEKSTI SOCIO-POLITIK DHE TEOLOGJIK NË AZINË QENDRORE NË SHEKULLIN E DHJETË

22 Shtator, 2022

Ebū Manṣur El-Māturīdīu është një nga teologët më me influencë në botën islame.

Lexo artikullin

Postuar në Imam Maturidiu

UNIVERSI NË FLUKS: RISHIKIMI I METAFIZIKËS DHE EPISTEMOLOGJISË TEK EBŪ MANṢUR EL-MĀTURĪDĪ

22 Shtator, 2022

Për Māturīdiun, realiteti është i arritshëm, por shumë më i madh se perceptimi racional dhe fizik i njeriut: ...

Lexo artikullin

Postuar në Imam Maturidiu

NOCIONI I AKTEVE NJERËZORE SIPAS EL-MĀTURĪDĪUT[1]

22 Shtator, 2022

Unë propozoj të parashtroj një mënyrë raportimi, doktrinën e Māturīdīut mbi veprimet njerëzore dhe më pas, në mbyllje të punimit, të sugjeroj

Lexo artikullin

Postuar në Imam Maturidiu

Imam Maturidiu dhe interpretimi i sures El-Kadr

20 Gusht, 2022

Burimi: Arnold Yasin Mol, Laylat al-Qadr as Sacred Time: Sacred Cosmology in Sunn? Kal?m and Tafs?r, in Islamic Studies Today: Essays in Honor of Andrew Rippin, ed. Majid Daneshgar and Walid Saleh (Le

Lexo artikullin

Postuar në Imam Maturidiu

Nata e kadrit si kohë sakrale

20 Gusht, 2022

Burimi: Arnold Yasin Mol, Laylat al-Qadr as Sacred Time: Sacred Cosmology in Sunnī Kalām and Tafsīr, in Islamic Studies Today: Essays in Honor of Andrew Rippin, ed. Majid Daneshgar and Walid Saleh

Lexo artikullin

Postuar në Imam Maturidiu

Fetva

19 Korrik, 2022

(1 korrik 2022, Preporod, Sarajevë)

Lexo artikullin

Postuar në Fetva

FILOZOFIA BASHKËKOHORE ISLAME

11 Qërshor, 2022

Pa mëdyshje se filozofia bashkëkohore islame/arabe ekziston.

Lexo artikullin

Postuar në Polemika, recensione, shqyrtime, intervista

GJYSMËHËNA E BAJRAMIT

26 Maj, 2022

O Gjysmëhëna e Shevalit! O drita e syrit të agjëruesve!

Lexo artikullin

Postuar në Poezi Islame

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme