Pejgamberi Muhammed (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të) ka thënë:

2) Kater gjëra që të shkatërrojnë trupin

-Merakosja/Shqetësimi
-Hidhërimi/Brengosja/Pikëllimi
-Uria
-Të flesh vonë


3) Kater gjëra që të thajnë fytyrën dhe largojnë lumturinë

-Të gënjesh
-Të jeshë i pasjellshëm/ i paturp (të insistosh me qëllim në dicka të gabuar)
-Të argumentosh pa njohuritë dhe informacionin e duhur
-Imoraliteti i tepruar (të bësh dicka të gabuar pa pasur frikë)


4) Kater gjëra që të rrisin lagështirën e fytyrës dhe lumturinë

-Mëshira
-Besnikëria
-Bujaria
-Të jesh i gjindshëm te të tjerët pa ta kërkuar


5) Kater gjëra që ndalojne rriskun (mbështetjen)

-Të flesh në mëngjes (nga agimi deri në lindjen e diellit)
-Të mos kryesh namazin ose të jesh i parregullt në namaz
-Përtacia
-Tradhëtia/Pandershmëria


6) Kater gjëra që sjellin / rrisin rriskun:

-Të qëndrosh zgjuar natën për lutje
-Pendimi jashtë mase
-Bamirësia e vazhdueshme
-Dhikr (Kujtimi i Allahut/Zotit)


Me emrin e All-llahut, Bamirësit, Mëshiruesit!

Pasha kohën! Nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurtë.
Me përjashtim të atyre që besuan, që bënë vepra të mira, që porositën njëri-tjetrin t’i përmbahen të vërtetës dhe që këshilluan njëri-tjetrin të jenë të durueshëm. (Kur’an, kaptina el-Asr)


Dua / Lutje

O Zot më ndihmo të të kujtoj, të falëndëroj dhe të madhëroj sa më mirë që mundem. O Zot më mëshiro, se me të vërtetë pa mëshirën Tënde jam i humbur. O Zot më fal mua, prindërit e mi dhe gjithë besimtarët e sinqertë dhe na lehtëso në ditën e llogarisë. AMIN

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme