MUSLIMANSKA ŽENSKA IMENA

A
ABBASA (ar) – lavica, namrgođena, surova Izv.: Abasa
ABIDA (ar) – pobožna
ADALETA (ar) – pravedna, čestita
ADEMIJA (ar) – ljudska, čovječna
ADIBA (ar) – priređivačica gozbe, domadica
ADILA (ar) – pravedna, poštena
ADLA – vidi: Adila
ADLIJA (ar) – stručnjak pravosuđa
ADVIJA (ar) – brza, hitra
AFA – vidi: Afifa
AFIFA (ar) – skromna, čedna, čestita, puna vrlina
AIBA (ar) – pokajnica
AIDA (ar) – povratnica, posjetilac, gost
AIŠA (ar) – živa, postojana, koja udobno živi
AJLA (tur) – mjesečinom obasjana
AJETA (ar) – znak, odlomak ili rečenica u Kur'anu
AJKUNA – vidi: Aiša
AJNIJA (ar) – prava, izvorna
AJNA – vidi: Ajnija
AJŠA – vidi: Aiša
ALMA, ELMA (tur) – jabuka
ALEMA (ar) – svijet, mir
ALIJA (ar) – otmjena, uzvišena
ALMASA (ar) – dijamant, dragulj
ALMEDINA – vidi Elmedina
ALTUNA (tur) – Zlata, zlatna
AMBERA (ar) – palata, saraj
AMELA (ar) – posao, rad, trud
AMILA (ar) – radnica, činovnica
AMINA (ar) – sigurna, pouzdana, vjerna
AMIRA (ar) – nasljednica, domadica
AMRA (ar) – život, dugovječna
ANESA (ar) – druželjubiva, prijatna, ljubazna
ANIDA (ar) – uporna, prkosna
ANISA (ar) – dobrodušna, mlada dama, gospođica
ARIFA (ar) – razborita, oštra, upudena
ARZA – vidi: Arzija
ARZIJA (per) – željena
ARMINA, ERMINA – izv. od Jermenka
ASIFA (ar) – žestoka, jaka, burna
ASIJA (ar) – ljekarka, stub, temelj
ASIMA (ar) – koja čuva, koja štiti
AŠIDA, EŠEDA (ar) – stroga, jaka, žestoka
AŠIRA (ar) – deseta
ATA – vidi: Atija
ATIFA (ar) – milostiva, saosjedajna
ATIJA (ar) – dar, poklon
AVNIJA (ar) – pomod
AZEMINA (ar) – pouzdana, sigurna, vjerna
AZIRA (ar) – pomagačica, zaštitnica
AZIZA (ar) – modna, dragocjena, omiljena
AZRA (ar) – djevica, nevina, čista djevojka


B
BADEMA (per) – drvo i plod iz porodice ruža, badem
BAHA – vidi: Sabaheta
BAHIRA (ar) – lijepa, divna, sjajna
BAHRIJA (ar) – ona koja pripada moru, morska
BAHRA – vidi: Bahrija
BAKIRA (ar) – ranoranilica, mnogo znana
BARAJETA (ar) – oslobođenje, opravdanje, nevina
BEDIJA (ar) – čudesna, rijetkost, krasnorječiva
BEDRIJA (ar) – pun Mjesec
BEGAJETA (ar-tur) – plemidki znak
BEGANA (tur) – izvedena od ‘beg’
BEGEMINA (tur-ar) – nastala spajanjem ‘beg’ i ‘Emina’
BEGZADA (tur-per) begovsko dijete, plemkinja
BEGZA – vidi: Begzada
BEGZIJA – vidi: Begzada
BEJZADA – vidi: Begzada
BEHARA (ar-per) – proljetni cvat voda
BEHAUDINA (ar) – ukras vjere (Islama)
BEHDŽA – vidi: Behdžeta
BEHDŽETA (ar) – ljepota, sjaj, radost
BEHIDŽA (ar) – blještava, radost, ljepota
BEHIJA (ar) – lijepa, ljupka, otmjena, dražesna
BEHIRETA (ar) – poštovana gospođa
BEHKA – vidi: Behija
BEHUDINA – vidi: Behaudina
BEJDA (ar) – čistoda, bjelina, svjetlo dana
BEJHA (ar) – opažena
BEJZA – vidi: Begzada
BELKA – vidi: Belkisa
BELKISA – ime kraljice od Sabe
BERAJETA (ar) – nevinost, nedužnost, čistoda
BERINA (per) – najviša, najbolja
BESIMA (ar) – nasmijana, vesela
BIBA – vidi: Habiba i Muniba
BINASA (ar) – ona koja ima uvojke iznad čela


Č
ČELEBIJA (tur) – gospođa, otmjena


Ć
ĆAMILA, KAMILA (ar) – savršena, potpuna
ĆAMKA – vidi: Damila
ĆATIBA, KATIBA (ar) – pisarka
ĆERIMA, KERIMA (ar) – plemenita, velikodušna, ljubazna
ĆIMA – vidi: Dimeta
ĆIMETA – vrijedna

D
DELILA (ar) – znak, oznaka, vodič
DERVIŠA (per) – siromašna, skromna
DERVA – vidi: Derviša
DERVIJA – vidi: Derviša
DEVLA (ar) – položaj, sudbina, slava
DEVLETA (ar) – država, imperija, imovina
DIBA – vidi: Ediba
DIKA – vidi:Sadika
DILA – vidi: Adila
DILKA – vidi: Adila
DILRUHA (per-ar) – srce i duša
DINA (ar) – poslušnost, dugotrajna kiša
DIZARA (ar) – zid, bedem
DUDA – vidi: Dudija
DUDIJA (per) – papagaj
DUNJAZADA (ar-tur) – uzvišene vjere


DŽAHIDA (ar) – trudbenica, oprezna, marljiva
DŽANA (ar) – duša, život
DŽANFEZA (per) – ona koja srce razveseljava
DŽELALUDINA (ar) – veličanstvo vjere, uzvišenost vjere
DŽELILA (ar) – poštovana, slavna, uzvišena
DŽEMALUDINA (ar) – ljepota vere
DŽEMILA (ar) – lijepa, krasna, dražesna, ljupka
DŽENANA (per) – voljena, srce, duša
DŽENETA, DŽENITA (ar-per) – raj, bašta
DŽESIMA (ar) – velika, ogromna, uzvišica
DŽEVADA (ar) – velikodušna, sjajna, izvanredna
DŽEVAHIRA (per) – dragulj
DŽEVDETA (ar) – dobrota, izvrsnost
DŽEVHERA (ar-per) – dragi kamen, suština, bit

Đ
ĐULA (per) – cvijet, ruža
ĐULBEHARA (per) – ružica
ĐULESMA (per-ar) – dvojno ime "Đula" i "Esma"
ĐULFATMA (per-ar) – dvojno ime "Đula" i "Fatima"
ĐULIZARA (per) – ružičnjak
ĐULZULEJHA – dvojno ime "Đula" i "Zulejha"
ĐUZELA (tur) – lijepa, ugodna
ĐUZIDA (per) – izabrana, probrana

E
EDIBA (ar) – odgojena, vaspitana, književnica, obrazovana
EDINA (ar) – izvedeno od arap. riječi Din – vjera
EHLIMANA (ar) – vjernica
EJUBA (ar) – koja se kaje, pokajnica, progonjena
EKREMA (ar) – veoma plemenita, najplemenitija
ELIFA (ar) – prijateljica, drugarica
ELMA – vidi: Alma
ELMEDINA (ar) – građanka, kulturna, vjeri odana
ELVEDINA (ar) – dar, poklon, dobročinstvo vjere
EMINA (ar) – povjerljiva, pouzdana, sigurna, vjerna
EMIRA (ar) – vladarka, vođa
ENESA (ar) – društvena, prijatna
ENISA (ar) – drugarica, prijateljica
ENIKA (ar) – elegantna
ENVERA (ar) – veoma sjajna, jasna
ERMINA – izv. od Jermenka
ESMA (ar) – najuzvišenija, najplemenitijeg karaktera
ESMERA (ar) – smeđa, tamna
ESVEDA (ar) – crna, tamnobojna
EŠREFA (ar) – cijenjena, ugledna
EZREMA (per) – stidljiva, skromna, čedna

F
FADILA (ar) – izvrsna, istaknuta, zaslužna, kreposna
FAHIMA (ar) – koja razumije, koja shvata, pametna
FAHIRA (ar) – ponosna
FAHRA – vidi: Fahreta
FAHRETA (ar) – slavna, veličina, sjaj, ponos
FAHRIJA – vidi: Fahira
FAIDA (ar) – sigurna, darežljiva, korist
FAIZA (ar) – pobjednica
FAKETA – vidi: Ifakata
FAKIHA (ar) – razborita, oštroumna, učena žena
FARAH, FEREH (ar) – radost, veselje, vedrina, zadovoljstvo, sreda
FATA – vidi: Fatima
FATIMA (ar) – ona koja odbija dijete od dojenja, ime Muhammedove, a.s., derke
FAZILA (ar) – vrlina
FAZLIJA (ar) – vrijedna, vrsna
FEHIMA – veoma pametna, razborita, bistra, inteligentna
FEHMA – vidi: Fehima
FERHIJA (ar) – vesela, radosna
FERIHA (ar) – vesela, sretna, zadovoljna
FERHANA (ar) – radosna, sretna
FERIDA (ar) – jedina, jedinica
FETHIJA (ar) – osvajačica, pobjednica
FIKA – vidi: Šefika
FIKRETA (ar) – misao, ideja, pojam, utisak
FILDUZA – vidi: Firdevsa
FIRDEVSA (ar) – raj, džennet
FIRDUSA – vidi: Firdevsa
FIRUZA, FEJRUZA (per) – sretnica, pobjednica
FUADA (ar) – srce


G
GALIBA (ar) – pobjednica
GANIMA (ar) – obogadena bogatim plijenom, uspješna

H
HABIBA (ar) – draga, voljena
HADŽERA, HADŽIRA (ar) – majka Ismaila, a.s.
HAFA – vidi: Hafija, Hanifa
HAFIJA (ar) – skrivena, tajna
HAFIZA (ar) – zaštitnica, zna napamet Kur’an,
HAJRA – vidi: Hajrija
HAJRIJA (ar) – dobra, sretna
HAJRUNISA (ar) – dobra žena
HAJRUŠA – vidi: Hajrija
HALIDA (ar) – trajna, krepka, snažna, čila
HALILA (ar) – vjerna prijateljica, simpatizer, koplje
HALIMA (ar) – blaga, dobrodudna, uviđajna, pažljiva
HALISA (ar) iskrena, istinita
HAMIDA (ar) – koja je Allahu zahvalna
HANA (tur-per) – carica, vladarka
HANKIJA – vidi: Hana
HANIFA (ar) – pravjoverna, iskrena, nevina
HANUMICA (tur) – gospođica
HASENA (ar) – lijepa, ljupka
HANIJA (ar) – nježna, brižljiva majka
HANKA (ar) – razumijevanje, iskusna, pametna žena
HANSA (ar) – lavica, prdava nosa, nadimak arapske pjesnikinje
HARISA (ar) – čuvarka, ratarka
HASIBA (ar) – cijenjena, poštovana, uvažena
HASNA (ar) – lijepa žena, ljepotica
HASIJA (ar) – izuzetna, specijalne vrijednosti
HASIMA (ar) – koja spor razriješava
HAŠIJA (ar) – ponizna, skrušena
HATIDŽA, HADIDŽA (ar) – prije vremena rođena, ime Poslanikove žene
HATEMA (ar) – konačna, krajna
HAVA (ar) – žena Adema, a.s.
HAVKA – vidi: Hava
HAZIMA (ar) – razborita, pouzdana
HAZIRA (ar) – oprezna, spremna, gotova
HEDIJA (ar) – dar, poklon
HIDAJETA (ar) – ona koja upuduje na pravi put
HIKMETA (ar) – mudra
HURIJA (ar) – dženetska (rajska) ljepotica
HURMA (ar) – datula, žena
HUSNA (ar) – ljepota, izvrsnost, čari, vrlina


I
IBRIŠIMA (tur) – svila, svilen konac
IFAKATA (ar) – rastrežnjenje, dodi k sebi
IFETA (ar) – nevinost, čednost, čistoda
IKBALA (ar) – sreda, uspjeh
ILDUZA – vidi: Jilduza
ILHANA (ar) – melodija, nadahnude
ISMA – vidi: Ismeta
ISMETA (ar) – nevina, od grijeha sačuvana
ISMIHANA (ar-per) – carica, vladarica
IŠA – vidi: Aiša
IZA – vidi: Izeta
IZETA (ar) – mod, sila, utjecaj


J
JAKUTA (per) – safir, rubin
JASMINA (ar) – cvijet jasmina, proljede
JEMINA (ar) – sretna, napredna, blagostanje, zakletva
JILDUZA (tur) – zvijezdana


K
KADA – vidi: Kaduna
KADIRA (ar) – koja je sposobna
KADRA – vidi: Kadrija
KADRIJA (ar) – cijenjena, sudbinska
KADUNA (tur) – gospođa, ugledna žena
KAJDAFA (ar) – ona koja zahvata (vodu)
KANA – vidi: Kanita
KANITA (ar) – poslušna, pokorna Bogu, koja klanja
KASEMA (ar) – zakletva, prisega
KERIMA (ar) – plemenita, velikodušna, milostiva
KEVSERA (ar) – obilje, izobilje
KIJA – vidi: Zekija
KIMETA (ar) – vrijedna
KINANA (ar) – tobolac
KUMRIJA (ar) – grlica


L
LAMIJA (ar) – sjajna, svijetla, blistava
LATIFA (ar) – fina, nježna, blaga
LEBIBA (ar) – pametna
LEJAN (ar) – blagost, nježnost, mekoda
LEJLA (ar) – nod, veče
LEZETA (ar) – slast, zadovoljstvo
LIDA – vidi: Halida
LINA, LEJINA (ar) – nježna, blaga, popustljiva, mekana
LUTFIJA (ar) – dobrodudna, ljubazna, stasita, vitka


M
MADŽIDA (ar) – slavna, plemenita, velikodušna
MAHIRA (ar) – vješta, okretna, spretna
MAIDA, MAJDA (ar) – sto sa gozbom, trpeza, jelo
MAKBULA (ar) – simpatična, prihvatljiva, primljena
MAKSUMA (ar) – nevina, sudbinom određena
MALKUNA (ar) – koja trpi nepravdu
MEBRURA (ar) – nepatvorena, istinita, dobra
MEBRULA (ar) – dobra, od Boga primljena
MEDIHA (ar) – pohvalna, hvalevrijedna
MEDHIJA (ar) – hvaljena
MEDINA (ar) – zadužena, obavezna, dužnica
MEHRIDŽANA (per) – proslava, jesenja ravnodnevica
MEJREMA, MERJEMA, MERIMA (ar) – uporna, gorka, majka Isa, a.s.
MELA – vidi: Meliha
MELAHATA (ar) – ljepota
MELEKA (ar) – melek, anđeo
MELIHA (ar) – ljepotica
MELIKA (ar) – vladarica, kraljica
MELKA – vidi: Meleka
MEMNUNA (ar) – zadovoljna
MEMSUDA (ar) – čvsta, jaka, solidna
MENSURA (ar) – potpomognuta
MERDIJA (ar) – prijatna, ugodna, pohvalna, dopadljiva
MERDŽA – vidi: Merdžana
MERDŽANA (ar) – koral
MERSA – vidi: Mersija
MERSIJA, MERSIHA (ar) – pristanište, luka
MERVANA (ar) – žiteljka pokrajine Merv
MERZUKA (ar) – opskrbljena
MESUDA (ar) – sretna
MESRURA (ar) – vesela, obradovana
MEŠHURA (ar) – poznata, slavna
MEVDUDA (ar) – voljena
MEVDŽIDA (ar) – osjedanje
MEVLA – vidi: Mevlida
MEVLIDA, MEVLUDA (ar) – rođenje, rođendan
MEVEDETA – vidi: Muvedeta
MIDHETA, MIDHATA, MIDHA (ar) – pohvaljena
MIHRA (per) – istaknuta, spretna
MIHRIDŽANA – vidi: Mehridžana
MINA – dolina blizu Mekke
MINETA (ar) – velikodušna, milostiva
MIRSA – vidi: Mirsada
MIRSADA (ar) – mjesto posmatranja
MIRZETA (per) – princeza
MISALA (ar) – primjer, količina, sličnost
MUAMERA (ar) – koja dugo živi
MUBAHA (ar) – dobro djelo, požrtvovanje, ljubav (prema roditelju)
MUBINA (ar) – jasna, nesumnjiva
MUBEDŽELA (ar) – veličanstvena, poštovana, cijenjena
MUBERA (ar) – dobro djelo, dobročinstvo
MUEDIBA (ar) – učiteljica, odgajateljica
MUFIDA (ar) – korisna, unosna, probitačna
MUHEDINA (ar) – preporoditeljica vjere
MUHIBA (ar) – ona koja voli
MUHTEREMA (ar) – uvažena, poštovana
MUJESIRA (ar) – koja olakšava
MUKADESA (ar) – sveta, neprikosnovena, čistog duha
MUKELEFA (ar) – zrela, punoljetna, obavezna, opteredena
MUKEREMA (ar) – poštovana, počašdena
MUALIMA (ar) – ona koja podučava
MUNEVERA (ar) – svijetla
MUNEZEHA (ar) – čista, očišdena
MUNFISA (ar) – vrijedna, važna, velika, mnogobrojna
MUNIBA (ar) – pokajnica, ona koja se Bogu obrada
MUNIRA (ar) – sjajna, blistava, svijetla
MUNSIFA (ar) – ispravna, pravedna, karakterna, nepristrasna
MURADA, MURADIJA (ar) – želja, cilj, namjera
MURTIJA (ar) – odabrana, probrana
MURADIFA (ar) – partnerka
MURUVETA, MURVETA (ar) – humana, čovječna, uljudna
MURISA (ar) – ona koja ostavlja nešto u naslijeđe
MUSLIMA (ar) – predana Bogu
MUVEDETA (ar) – ljubav, simpatija, voljena, željena, ljubljena
MUVEHIDA, MUVAHIDA (ar) – ona koja veruje u jednog Boga, monoteistkinja
MUZAFERA (ar) – koja uspjeva, pobjedonosna
MUZEJENA (ar) – ukrašena, okidena


N
NADIJA (ar) – darežljiva, orošena, svježa
NADIRA (ar) – rijetka, neobična, izvrsna, skupocjena
NADŽIDA (ar) – pobjednica, zaštitnica
NADŽIHA (ar) – uspješna, koja je položila ispit, afirmisana (u praksi)
NAFA, NAFIJA (ar) – korisna
NAFIZA (ar) – uticajna
NAHIDA (ar) – aktivna, energična
NAHLA (ar) – pčela, palma
NAIDA (ar) – čista, lijepa
NAIFA, NAJFA (ar) – visoka, uzvišena
NAILA, NAJLA (ar) – dobitnica
NAIMA (ar) – mekana, nježna, fina
NAKIJA (ar) – čista
NAMIRA (ar) – ljuta, srdita
NAMKA (ar) – ona koja ukrašava, dekoriše (pismo)
NASIHA (ar) – savjetnica
NAZA, NAZIJA (per) – nježnost, blaženost, ugodnost
NAZIFA (ar) – čista
NAZIMA (ar) – pjesnikinja
NAZMIJA (ar) – poetična, pjesnički obdarena
NEDIMA (ar) – drugarica, pouzdana prijateljica
NEDRETA (ar) – rijetkost
NEDIMA (ar) – drugarica
NEDŽDA (ar) – pomod, potpora, podrška, hrabrost, smjelost
NEDŽADA (ar) – hrabrost, smjelost, odvažnost, srčanost
NEDŽMA (ar) – zvijezda
NEDŽVA (ar) – nečujna molitva, tajni razgovor, došaptavanje
NEDŽIBA (ar) – plemenita
NEDŽLA (ar) – dijete lijepih krupnih očiju
NEMLA (ar) – mrav
NEFA, NEFIJA (ar) – ona koja poriče (negira)
NEFISA (ar) – dragocjena, tražena, dopadljiva
NEJIRA, NEJRA (ar) – blistava, svijetla
NERIMANA, NERMINA, NERMA, NERMANA (ar-tur) – junakinja
NESIBA (ar) – poznatog porijekla, iz fine porodice
NESIMA (ar) – povjetarac
NEVRESA (ar) – morski galeb
NEVZETA, NEVZA (ar) – ugodna, novorođenče
NEZAFETA (ar) – čista, uredna
NEZAHETA, NEZIHA (ar) – poštenje, čestitost
NEZIRA (ar) – ona koja opominje
NIHADA (per) – ona koja ide naprijed
NIJAZA (per) – blagostanje, želja
NISVETA (ar) – žena
NIZAMA (ar) – uređena, red
NUDŽEJMA (ar) – zvijezdica, mala zvijezda
NUNA – vidi: Memnuna
NURIJA, NURA, NURKA (ar) – svjetlost
NUSRETA (ar) – pomod, pobjeda
NUTFETA (ar) – čista kao kap vode, čisto zrno bisera, čista misao
NUZHA (ar) – čednost


P
PAKIZA (per) – nevina, lijepa
PEMBA (per) – pamuk

R
RABIJA, RUBIJA (ar) – proljede, proljetna kiša
RADŽIJA (ar) – ona koja moli, koja se nada
RAHIMA (ar) – milostiva, sažaljiva, saosjedajna
RAIFA (ar) – milostiva, dobrodudna
RAMIZA (ar) – koja se simbolički izražava
RASIMA, RASEMA (ar) – pisac, slikarka
RAŠIDA (ar) – pobožna, ona koja ide pravim putem, zrela
RAZIJA, RAZA (ar) – zadovoljna, saglasna
REFIJA (ar) – visoka, uzvišena, nježna
REFIKA, REFKA (ar) – saputnica, drugarica
REJHANA (ar) – bosiljak
REFIJA (ar) – visoka, lijepa
REFIKA (ar) – drugarica
REMIZA (ar) – ugledna, cijenjena, poštovana
REMZIJA (ar) – simbolična, figurativna
RESMIJA (ar) – zakonita, oficijalna
REŠIDA (ar) – koja ide pravim putem
RUKIJA (ar) – napredovanje
RUVEJDA (ar) – tiha, lagana


S
SABAHETA (ar) – ljepota, ljupkost
SABIHA (ar) – očita, svježa, jasna, nova
SABIRA (ar) – strpljiva
SADETA (ar) – sreda
SADIJA (ar) – sretna
SADIKA, SADKA (ar) – iskrena, prijateljica
SADRUDINA (ar) – srce (prsa) vjere
SADŽIDA (ar) – ona koja pada na sedždu
SAFA (ar) – bistrina, vedrina
SAFERA (ar) – ona koja putuje
SAFETA (ar) – čista
SAFIJA (ar) – čista, prava
SAHIBA (ar) – koleginica, prijateljica, vlasnica
SAIDA (ar) – poglavarka, koja obedava sredu
SAIMA, SAJMA (ar) – koja posti
SAKIBA (ar) – sjajna, oštroumna
SALIHA (ar) – dobra, čestita, uredna
SALIMA (ar) – zdrava, potpuna
SAMIJA (ar) – visoka, uzvišena
SAMIRA (ar) – sagovornica, pripovjedačica, nodobdija, koja nodu ne spava
SAMIMA (ar) – prava, istinska
SAMRA (ar) – garavuša, crnoputa
SANIDA (ar) – koja podržava, koja podupire
SANIJA (ar) – lijepa
SEZBERA (ar) – časna, odlikovana, dostojna
SEADA, SEADETA (ar) – sretna
SEFIRA (ar) – ambasadorka, veleposlanica
SEHIJA (ar) – velikodušna
SEIDA (ar) – sretna, blažena, uspješna
SEJIDA, SEJDA (ar) – gospođa
SELMA, SELIMA (ar) – zdrava
SELVA, SELVETA (ar) – utjeha
SEMIJA (ar) – uzvišena
SEMIHA, SAMIHA(ar) – tolerantna, velikodušna, koja oprašta
SEMINA (ar) – skupocjena
SENADA, SENA (ar) – sjaj
SENIHA (ar) – ukras
SENIJA (ar) – visoka, uzvišena, blistava
SEVDA, SEVDAHA (ar) – crna, garava, ljubav
SEVDIDŽANA (tur) – ono što duša voli, ono što je srcu drago
SEVLA, SEVLIJA (per) – čempres
SIBA – vidi: Nesiba
SIDIKA (ar) – veoma iskrena, pouzdana
SIFETA (ar) – iskrena prijateljica
SUADA (ar) – sretna, koja ima srede
SUBHIJA, SUBHA (ar) – zora
SUKEJNA (ar) – staložena, smirena
SULTANA, SULTANIJA (ar) – princeza
SUNDUSA (per) – fina svila, saten
SURURA (ar) – radost


Š
ŠAĆIRA, ŠAKIRA (ar) – zahvalna
ŠADIJA (per) – vesela
ŠAHA, ŠAHIDA (ar) – svjedokinja
ŠAHSENA (per) carsko veličanstvo
ŠEFIKA (ar) – suosjedajna, sažaljiva, ljubazna
ŠEHIDA (ar) – šehid, mučenica, žrtva
ŠEHZADA, ŠEHZIJA, ŠEHZA (per) – princeza
ŠEHERZADA (ar-per) – slobodna, plemenitog porijekla-roda
ŠEMSA (ar) – Sunce
ŠEJLA (ar) – primorski bor
ŠERIFA (ar) – ugledna, poznata, slavna
ŠEVALA (ar) – deseti mjesec muslimanskog kalendara
ŠEVKETA, ŠEVĆETA (ar) – mod, sila, žestina
ŠUHRA, ŠUHRETA (ar) – glasovita, popularna
ŠUKRIJA (ar) – koja se zahvaljuje Bogu


T
TADŽIDA (ar) – krunisana
TAHIRA (ar) – čista, neporočna, nevina
TAIBA (ar) – pokajnica, koja se kaje
TAIDA (ar) – čvrsta
TAJIBA (ar) – dobra, ugodna, lijepa
TALIBA (ar) – učenica, studentkinja, ona koja traži znanje
TEFIKA, TEFA (ar) – naklonost, milost
TEVHIDA (ar) – vjerovanje u jednodu Stvoritelja
TEMIMA (ar) – puna, savršena
TENZILA (ar) – spuštanje
TEVABA (ar) – ona koja se puno kaje
TIDŽA – vidi: Hatidža


U
ULFETA (ar) – ljubav, prijateljstvo
ULVIJA (ar) – uzvišena
URFETA (ar) – pješčani brijeg, uzvišenje


V
VAHDETA (ar) – samoda, jedinstvo
VAHIDA (ar) – jedna, sama, jedinstvena
VALIDA (ar) – majka, porodilja
VASVIJA, VASVA, VASFIJA (ar) – opisna
VEDA – vidi: muvedeta
VEHBIJA, VEHBA (ar) – od Boga darovana
VELIDA (ar) – novorođenče, derka
VESIMA (ar) – lijepa, ljupka, simpatična
VEZIRA (ar) – ministarka
VIDŽDANA (ar) – strasna, osjedajna, koja šuti
VILDANA (ar) – djeca


Z
ZAHIDA (ar) – pobožna, umjerena, skromna
ZAHIRA (ar) – vidljiva, očita, jasna
ZAIDA (ar) – povedana, velika
ZAKIRA, ZAĆIRA, ZAKA (ar) – koja često spominje Boga, koja pamti
ZARIFA (ar) – pametna, duhovita, ošroumna, dosjetljiva
ZEHRA (ar) – cvijet
ZEJNA (ar) – ljepota, ukras
ZEJNEBA, ZEJNEB (ar) – plašljiva, bojažljiva
ZEKIJA (ar) – bistra, oštroumna
ZINETA (ar) – nakit, ukras
ZIBA, ZIBIJA (ar) – lijepa, divna, nagizdana
ZILHA, ZILHIDŽE (ar) – dvanaesti mjesec muslimanskog kalendara
ZIKRA, ZIKRETA (ar) – sjedanje, uspomena
ZUBEJDA (ar) – neven, biled (bot. Calendula officinalis)
ZUMRETA, ZUMRA (ar) – smaragd izv. od arapske riječi Zumurrud
ZULFA (ar) – blizina, ugled, čast, dostojanstvo

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme