Alija Izetbegoviq - Biografia e shkurtër

1943.:
Maturoi në Gjimnazin e Parë të meshkujve në Sarajevë.

1945.:
Shkoi në kryerjen e shërbimit ushtarak.

1946.:
U burgos herën e parë, në grupin e parë të Muslimanëve të Rinjë.

U gjykua me tri vjet burg.

1949.:
U martua me zonjën Halide dhe patën tre fëmijë: Bakirin, Sabinën dhe Lejlën.

1956.:
E përfundoi Fakultetin Juridik.

1962.:
Dha provimin e avokaturës.

1970.:
E përfundoi veprën Deklarata islame (e botuar disa herë edhe në gjuhën shqipe).

1983.:
Procesi i Sarajevës: I akuzuari i parë prej 13 intelektualëve muslimanë, u gjykua me 14 vjet burg, prej të cilave i vuajti 5 vjet e tetë muaj.

1984.:
U publikua vepra "Islami ndërmjet Lindjes dhe Perëndimit” (Islam izmedju Istoka i Zapada), e botuar edhe në gjuhën shqipe dhe në gjuhët botërore disa herë.

1990.:
Formimi i Partisë së Aksionit Demokratik (SDA) dhe u zgjodh për kryetar të saj më 26 Maj në Kuvendin themeklues të Partisë.1990.:
Më 01 Dhjetor bëhet kryetari i Kryesisë së Republikës së Bosnjë e Hercegovinës. – Kryetari i pare i RBH.rvi predsjednik RBIH.


1992.-1995.:
Periudha luftarake, kryetar i Kryesisë së Luftës së RBH.

1992.:
U robërua nga ana e Armatës Popoullore të Jugosllavisë në aeroportin e Sarajevës.

1993.:
Shpërblimi i Mbretit Fejsal.1994.:
- Shpërblimi për të drejtat njerëzore të qytetit të Izmirit më 1995.;
- Nënshkrimi i Marrëveshjes së dejtonit më 14 Nëntor – dhe paqja

pas agresionit dhe gjenoidit;

- Është shpërblyer me ordenin e “Mbretëreshës Katarina".

1997.:
-Laureat i shpërblimit vjetor të Qendrës Amerikane për demokraci;
-Laureat i doktoraturës së nderit të Universitetit në Rijadit;
-Doktoraturës së nderit të Universitetit në istambull;
-Ordenin e Lirisë së republics së Turqisë.

1998.:
-Laureat i Kartës së paqës të Ligës Ndërkombëtare të Humanistëve;
-Ordeni i shtetit të pavarur të Katarit.

1999.:
Shpërblimi i Forumit Crans Montana për promovimin e të drejtave njerëzore.

2000.:
Dy vite para skadimit të mandatit, zotëri Alija Izetbegoviq e lëshoi funksionin e anëtarit të Kryesisë së BH.

2001.:
- Publikoi shkrimet e tij autobiografike me titullin Sjecanja (Kujtimet);
- Në Kongresin e III të PAD (SDA) është zgjedhur për kryetar nderi të partiesë;
- Është shpallur për mendimtar islam të vitit 1422 të hixhretit.

2003.:
Më 19 tetor, më 14:25 minuta ndërroi jetë.Përgatiti: N. IbrahimiRSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme