EBU MENSUR MATURIDIU DHE PARIMET THEMELORE TË TEOLOGJISË

Menhexh ‘ul-Maturidij, siç thuhet nga Dr. Ebu Zehreh në librin e Tarih’ul-Medhahib ‘il-Islamijjeh, përdor argumente të mëdha arsyetimi pa e tepruar dhe ekzagjeruar.

Vazhdo leximin!

1 javë më parëShkruan: Muhamed Nexhmuddin

EBU MENSUR MATURIDIU, IMAM I AKAIDIT TË EHLU-SUNNETIT DHE XHEMATIT

Ebu Mensur Maturidiu u shfaq si figura më me ndikim e Sunetit në Azinë Qendrore me të gjitha shkrimet e tij që ishin në gjendje të thyenin të gjitha mendimet e sektit të devijuar me argumente të forta logjike.

Vazhdo leximin!

1 javë më parëShkruan: Muhammad Tholhah al Fayyadl

LËVIZJA MATURIDITE

Maturidiu (në shumëçka) është i njëjtë me Esh'ariun, por jeton në një vend tjetër...

Vazhdo leximin!

E Dielë, 24 Prill 2022, 15:28Shkruan: Dr. H. Muhammad Hasbi

IMAM MATURIDIU, PIONIER I RACIONALIZMIT ISLAMIK

Imam Ebu Mensur Maturidiu është themeluesi i shkollës maturidite, një nga shkollat e Pasuesve të Sunetit dhe Xhematit.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 24 Prill 2022, 01:36Shkruan: DR. SABRI MUHAMED KHALIL

IMAM MATURIDIU: PËRFAQËSUESI KRYESOR I SHKOLLËS HANEFITE NË RAJONIN E TRANSOKSANISË

IMAM MATURIDIU: PËRFAQËSUESI KRYESOR I SHKOLLËS HANEFITE NË RAJONIN E TRANSOKSANISË


- Ebu Mensur Maturidi (247–333 h./861–944 e.r.) -

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 15 Dhjetor 2021, 09:55Shkruan: Muammar İskenderoğlu

Mospajtimet në mes esh’aritëve dhe maturiditëve[2]

Dallimet maturidite-esh'arite ...

Vazhdo leximin!

E Hënë, 13 Maj 2019, 01:39Shkruan: Imam Shemsuddin Ahmed ibn Sulejman ibn Kemal Pasha (873-940H)[1]

IDEJA PËR BESIMIN SUBJEKTIV NË TEOLOGJINË E EL-MĀTURĪDĪUT

...Është e dukshme që, për El-Maturidiun, nocioni taklid nuk është i pranueshëm në pikëpamje të besimit. Atij i përket merita më e madhe për anulimin (zbehjen) e tij në rrafshin teologjik. ...

Vazhdo leximin!

E Dielë, 12 Maj 2019, 23:11Shkruan: Yasin Ramazan Başaran[1]

IMAM EL-MATURIDIU (VD. 333H)

”Asnjë libër nuk i bën konkurencë atij, vërtetë asnjë libër as që i afrohet prej atyre që i paraprinë atij në këtë lëmi.”

Vazhdo leximin!

E Martë, 7 Maj 2019, 20:10Shkruan: Shkruan: G.F. Haddad

Akideja Maturidite

Ne shqip nga: Ilir CURRI

Burimi:
http://www.el-ahnaf.net/index.php?option=com_content&view=article&catid=45&id=60&Itemid=66

Vazhdo leximin!

E Dielë, 15 Dhjetor 2013, 11:35Shkruan: Autor Shejh Said FEUDA

Medhhebi Maturidi

Përktheu: Muin Sulejmani

Vazhdo leximin!

E Hënë, 23 Janar 2012, 05:59Shkruan: Muhiddin Bagçexhi

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme