JETA E EBŪ MANṢUR EL-MĀTURĪDĪUT DHE KONTEKSTI SOCIO-POLITIK DHE TEOLOGJIK NË AZINË QENDRORE NË SHEKULLIN E DHJETË

Ebū Manṣur El-Māturīdīu është një nga teologët më me influencë në botën islame.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 22 Shtator 2022, 22:08Shkruan: Aref Chaker

UNIVERSI NË FLUKS: RISHIKIMI I METAFIZIKËS DHE EPISTEMOLOGJISË TEK EBŪ MANṢUR EL-MĀTURĪDĪ

Për Māturīdiun, realiteti është i arritshëm, por shumë më i madh se perceptimi racional dhe fizik i njeriut: ...

Vazhdo leximin!

E Enjte, 22 Shtator 2022, 22:03Shkruan: PHILIP DORROLL[1] Wofford College

NOCIONI I AKTEVE NJERËZORE SIPAS EL-MĀTURĪDĪUT[1]

Unë propozoj të parashtroj një mënyrë raportimi, doktrinën e Māturīdīut mbi veprimet njerëzore dhe më pas, në mbyllje të punimit, të sugjeroj pika të mësimit tomist që mund të ofrojnë lexim ndihmës ...

Vazhdo leximin!

E Enjte, 22 Shtator 2022, 21:58Shkruan: J. Meric Pessagno, West Connecticut College

Imam Maturidiu dhe interpretimi i sures El-Kadr

Burimi: Arnold Yasin Mol, Laylat al-Qadr as Sacred Time: Sacred Cosmology in Sunn? Kal?m and Tafs?r, in Islamic Studies Today: Essays in Honor of Andrew Rippin, ed. Majid Daneshgar and Walid Saleh (Leiden: Brill, 2017), 74-97

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 20 Gusht 2022, 17:39Shkruan: Arnold Yasin Mol

Nata e kadrit si kohë sakrale

Burimi: Arnold Yasin Mol, Laylat al-Qadr as Sacred Time: Sacred Cosmology in Sunnī Kalām and Tafsīr, in Islamic Studies Today: Essays in Honor of Andrew Rippin, ed. Majid Daneshgar and Walid Saleh (Leiden: Brill, 2017), 74-97

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 20 Gusht 2022, 17:36Shkruan: Arnold Yasin Mol[1]

EBU MENSUR MATURIDIU DHE PARIMET THEMELORE TË TEOLOGJISË

Menhexh ‘ul-Maturidij, siç thuhet nga Dr. Ebu Zehreh në librin e Tarih’ul-Medhahib ‘il-Islamijjeh, përdor argumente të mëdha arsyetimi pa e tepruar dhe ekzagjeruar.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 9 Maj 2022, 20:07Shkruan: Muhamed Nexhmuddin

EBU MENSUR MATURIDIU, IMAM I AKAIDIT TË EHLU-SUNNETIT DHE XHEMATIT

Ebu Mensur Maturidiu u shfaq si figura më me ndikim e Sunetit në Azinë Qendrore me të gjitha shkrimet e tij që ishin në gjendje të thyenin të gjitha mendimet e sektit të devijuar me argumente të forta logjike.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 9 Maj 2022, 13:31Shkruan: Muhammad Tholhah al Fayyadl

LËVIZJA MATURIDITE

Maturidiu (në shumëçka) është i njëjtë me Esh'ariun, por jeton në një vend tjetër...

Vazhdo leximin!

E Dielë, 24 Prill 2022, 15:28Shkruan: Dr. H. Muhammad Hasbi

IMAM MATURIDIU, PIONIER I RACIONALIZMIT ISLAMIK

Imam Ebu Mensur Maturidiu është themeluesi i shkollës maturidite, një nga shkollat e Pasuesve të Sunetit dhe Xhematit.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 24 Prill 2022, 01:36Shkruan: DR. SABRI MUHAMED KHALIL

IMAM MATURIDIU: PËRFAQËSUESI KRYESOR I SHKOLLËS HANEFITE NË RAJONIN E TRANSOKSANISË

IMAM MATURIDIU: PËRFAQËSUESI KRYESOR I SHKOLLËS HANEFITE NË RAJONIN E TRANSOKSANISË


- Ebu Mensur Maturidi (247–333 h./861–944 e.r.) -

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 15 Dhjetor 2021, 09:55Shkruan: Muammar İskenderoğlu

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme