Mospajtimet në mes esh’aritëve dhe maturiditëve[2]

Dallimet maturidite-esh'arite ...

Vazhdo leximin!

E Hënë, 13 Maj 2019, 01:39Shkruan: Imam Shemsuddin Ahmed ibn Sulejman ibn Kemal Pasha (873-940H)[1]

IDEJA PËR BESIMIN SUBJEKTIV NË TEOLOGJINË E EL-MĀTURĪDĪUT

...Është e dukshme që, për El-Maturidiun, nocioni taklid nuk është i pranueshëm në pikëpamje të besimit. Atij i përket merita më e madhe për anulimin (zbehjen) e tij në rrafshin teologjik. ...

Vazhdo leximin!

E Dielë, 12 Maj 2019, 23:11Shkruan: Yasin Ramazan Başaran[1]

IMAM EL-MATURIDIU (VD. 333H)

”Asnjë libër nuk i bën konkurencë atij, vërtetë asnjë libër as që i afrohet prej atyre që i paraprinë atij në këtë lëmi.”

Vazhdo leximin!

E Martë, 7 Maj 2019, 20:10Shkruan: Shkruan: G.F. Haddad

Akideja Maturidite

Ne shqip nga: Ilir CURRI

Burimi:
http://www.el-ahnaf.net/index.php?option=com_content&view=article&catid=45&id=60&Itemid=66

Vazhdo leximin!

E Dielë, 15 Dhjetor 2013, 11:35Shkruan: Autor Shejh Said FEUDA

Medhhebi Maturidi

Përktheu: Muin Sulejmani

Vazhdo leximin!

E Hënë, 23 Janar 2012, 05:59Shkruan: Muhiddin Bagçexhi

Maturidinjtë – الماتريدية

Gjeneza e Maturidiut eshte Muhammed Bin Muhammed Bin Mahmud, i njohur me Ebi Mensur El-Maturidi, i lindur ne Maturid, vend ne Samarkand, te Transoksianise.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 3 Nëntor 2010, 21:30Shkruan: Shejh Muhammed Ebu Zehreh

Imam El-Maturidiu - Jeta, vepra dhe mësimi

Hyrje

Diskutimi detaj mbi parimet thelbësore të Islamit, në shekullin e dytë e të tretë hixhrij (VIII dhe IX gregorian), i ka sjellur dijetarët muslimanë deri te rezonimi filozofik mbi natyrën dhe atributet e Zotit dhe mbi raportet e tij ndaj njeriut dhe universumit. Si rezultat, u lind dituria e re e skolastikës muslimane e quajtur ‘Ilm ul-kelam.

Vazhdo leximin!

E Martë, 9 Mars 2010, 14:58Shkruan: Dr. Ejjub Ali

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme