Fetva

(1 korrik 2022, Preporod, Sarajevë)

Vazhdo leximin!

E Martë, 19 Korrik 2022, 18:35Shkruan: Preporod

MBULIMI I KOKËS (KAPELA DHE ÇALLMA – SHALLI), MES ADHURIMIT DHE TRADITËS

Falënderimet i takojnë Allahut të madhëruar, salavatet qofshin për të dërguarin tonë Muhamedin s.a.v.s. dhe pasuesit tij. Çallmat ose kapelat, janë traditë e arabëve për tu mbrojtur nga nxehti. Thotë imam Maliku: Mbulimi i kokës ( el ihtibaë, el intiaal ), janë prej veprimeve të arabëve. (el munteka sherh el muvataë lilbaxhi 7/219.)

Vazhdo leximin!

E Dielë, 29 Maj 2016, 18:08

Pendimi i të vjetërve apo pendimi i të rinjëve?

Nga fetvatë e dijetarit të madh Dr. Jusuf el-Kardavi

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Shkurt 2014, 21:15Shkruan: Dr. Jusuf el-Kardavi

Malajzi: Jepet fetvaja për ndalimin e nargjilesë

Këshilli për fetva pranë Komitetit për Çështje Islame të Malajzisë ka dhënë fetvanë mbi nargjiletë.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 12 Gusht 2013, 18:03

Përllogaritjet astronomike për fillimin e Ramazanit

Pyetje:

”Cili është mendimi juaj lidhur me përllogaritjet astronomike për përcaktimin e ditës së parë të muajit Ramazan?”

Vazhdo leximin!

E Hënë, 15 Korrik 2013, 10:24Shkruan: Prof. Dr. Ali Xhumua

A e nënçmon "Hixhabi" femrën?

Pyetja:

Pse Islami e degradon dhe e nënçmon femrën duke e mbajtur pas perçesë (i.e., dhe mbulesës apo hixhabit)?

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 25 Gusht 2012, 20:10

DISPOZITA FETARE E VËNIES SË DORËS MBI TEURAT, INXHIL APO MBI TË DY KËTO LIBRA, KUR TË JEPET BETIM NË GJYKATË

Këshilli i Akademisë së Fikhut Islam e shqyrtoi pyetjen e parashtruar për qëndrimin e sheriatit ndaj vënies së muslimanit dorën mbi Teurat, Inxhil apo mbi të dy këto libra, kur të jep betim në gjykatë në vendet joislame, nëse sistemi gjyqësor në ato vende ia obligon këtë gjë personit që betohet. Këshilli i shqyrtoi qëndrimet e shkollave juridike islame në përgjithësi në çka lejohet e në çka nuk lejohet të bëhet betim, dhe për betimin në gjykatë, në veçanti. Këshilli e miratoi vendimin vijues: 1-Nuk lejohet të bëhet betim në asgjë tjetër, pos se në Allahun e Madhërishëm, bazuar në hadithin:”Kush betohet, le të betohet në Allahun, përndryshe le të shuaj”.

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 19 Nëntor 2011, 15:40

Çështja e Ref'ul-Jedejn - 42 Argumente në favor të medhhebit hanefij

Çështja e Ref'ul-Jedejn

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 2 Nëntor 2011, 18:58

1. ZËVENDËSIMI PËR HAXH [1]

- Fetva të shkurtëra rreth haxhit -
Nga dijetari i shquar dr. Jusuf el-Kardavi:

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 2 Nëntor 2011, 18:35Shkruan: dr. Jusuf el-Kardavi

Namazi sunet ndërmjet ezanit dhe farzit të Akshamit

Fetva

Vazhdo leximin!

E Dielë, 30 Tetor 2011, 14:12

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit