HUTBEJA DHE MESAZHI I BAJRAMIT TË KURBANIT

Me fat ju qoftë Bajrami - e gëzofshi për shumë vite!

Vazhdo leximin!

E Enjte, 31 Gusht 2017, 07:29

“A është vërtetë e vështirë që të jemi të mirë?”

Hutbe

Vazhdo leximin!

E Enjte, 28 Janar 2016, 20:25

Deri kur Islamin do ta merrni si armë me të cilën do t'i ndërprisni lidhjet e këtij Umeti?

Muslimanët të ndahen në grupe kundërshtare

Vazhdo leximin!

E Hënë, 21 Dhjetor 2015, 21:30Shkruan: Muhammed Se'id Ramadan El-Buti

DISA FETVA NË LIDHJE ME BIRRAT ME ALKOOL DHE PA ALKOOL

E nëse në atë birrë ka alkool, qoftë edhe në sasi të paktë, atëherë pirja e saj është haram.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 30 Gusht 2015, 15:51Shkruan: Ahmed El-Haxhi El-Kurdi El-Hanefi

Nata e Madhe e Kadrit

Muhammedi a.s., nëpërmjet gojës së Aishes r.a. thote: “O Allahu im, Ti je Falës. Ti e do faljen. Andaj falmë mua!”.

Vazhdo leximin!

E Martë, 14 Korrik 2015, 08:49Shkruan: Shkruan: Mr. Rejhan Neziri, Zvicër

MBI ZEKATIN

Qëllimi kryesor i institucionit të zekatit është shprehja e bindjes ndaj Allahut duke iu nënshtruar urdhrit të Tij me kryerjen e këtij ibadeti.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 2 Korrik 2015, 17:23

Bota ka nevojë të di më shumë për Muhammedin a.s.

Falënderimet dhe lëvdatat më të mëdha janë për Allahun e Madhëruar, Zotin dhe Krijuesin e të gjitha botëve. Selami dhe përshëndetjet tona qofshin edhe për të Dërguarin e Allahut, Muhammedin Alejhisselam, mbi familjen e tij të madhe, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që jetuan me të vërtetën në zemër.

Vazhdo leximin!

E Premte, 9 Janar 2015, 15:42Shkruan: Mehas Alija

BAJRAMSKA HUTBA - PORUKA REISU-L-ULEME

17. RAMAZAN - 1432./ SEPTEMBAR - 2011.

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 19 Korrik 2014, 21:14Shkruan: DR. MUSTAFA CERIĆ

Me agjërim ta ripërtërijmë qenien tonë

“O besimtarë. Ju është urdhëruar agjërimi ashtu si u ishte urdhëruar atyre para jush, që të mund të ruheni nga të këqijat dhe të arrini devotshmërinë…” (Bekare, 2: 183-184.)

Vazhdo leximin!

E Hënë, 8 Korrik 2013, 07:46Shkruan: Mehas Alija

SHEN GJERGJI

Hutbe

http://www.kbi-vushtrri.com/shengjergji.html

Vazhdo leximin!

E Enjte, 2 Maj 2013, 19:20Shkruan: Sedat Islami

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit