HUTBEJA DHE MESAZHI I BAJRAMIT TË KURBANIT

Me fat ju qoftë Bajrami - e gëzofshi për shumë vite!

Vazhdo leximin!

E Enjte, 31 Gusht 2017, 07:29

“A është vërtetë e vështirë që të jemi të mirë?”

Hutbe

Vazhdo leximin!

E Enjte, 28 Janar 2016, 20:25

Deri kur Islamin do ta merrni si armë me të cilën do t'i ndërprisni lidhjet e këtij Umeti?

Muslimanët të ndahen në grupe kundërshtare

Vazhdo leximin!

E Hënë, 21 Dhjetor 2015, 21:30Shkruan: Muhammed Se'id Ramadan El-Buti

DISA FETVA NË LIDHJE ME BIRRAT ME ALKOOL DHE PA ALKOOL

E nëse në atë birrë ka alkool, qoftë edhe në sasi të paktë, atëherë pirja e saj është haram.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 30 Gusht 2015, 15:51Shkruan: Ahmed El-Haxhi El-Kurdi El-Hanefi

Nata e Madhe e Kadrit

Muhammedi a.s., nëpërmjet gojës së Aishes r.a. thote: “O Allahu im, Ti je Falës. Ti e do faljen. Andaj falmë mua!”.

Vazhdo leximin!

E Martë, 14 Korrik 2015, 08:49Shkruan: Shkruan: Mr. Rejhan Neziri, Zvicër

Kush është sot në Bedër ???

O Zoti ynë, në natën para Bedrit, ashtu siç u lut Pejgamberi savs në çadrën e tij: “Na ndihmoqë të ketë kush do të bëjë Ty sexhde në Tokë!, ne të lutemi, na ndihmo neve dhe na bashko që të jemi në gjendje të bëjmë sexhde në paqe. Amin!

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 4 Korrik 2015, 17:28Shkruan: Izet ef. Čamdžić

MBI ZEKATIN

Qëllimi kryesor i institucionit të zekatit është shprehja e bindjes ndaj Allahut duke iu nënshtruar urdhrit të Tij me kryerjen e këtij ibadeti.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 2 Korrik 2015, 17:23

Bota ka nevojë të di më shumë për Muhammedin a.s.

Falënderimet dhe lëvdatat më të mëdha janë për Allahun e Madhëruar, Zotin dhe Krijuesin e të gjitha botëve. Selami dhe përshëndetjet tona qofshin edhe për të Dërguarin e Allahut, Muhammedin Alejhisselam, mbi familjen e tij të madhe, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që jetuan me të vërtetën në zemër.

Vazhdo leximin!

E Premte, 9 Janar 2015, 15:42Shkruan: Mehas Alija

BAJRAMSKA HUTBA - PORUKA REISU-L-ULEME

17. RAMAZAN - 1432./ SEPTEMBAR - 2011.

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 19 Korrik 2014, 21:14Shkruan: DR. MUSTAFA CERIĆ

Me agjërim ta ripërtërijmë qenien tonë

“O besimtarë. Ju është urdhëruar agjërimi ashtu si u ishte urdhëruar atyre para jush, që të mund të ruheni nga të këqijat dhe të arrini devotshmërinë…” (Bekare, 2: 183-184.)

Vazhdo leximin!

E Hënë, 8 Korrik 2013, 07:46Shkruan: Mehas Alija

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme