Krenaria e multiuniversit

Një jehudi nga Shami i cili kishte studiuar Teuratin, Inxhilin, Zeburin dhe Suhufet e pejgamberëve dhe ishte njohur gjerësisht me argumentet e tyre, erdhi te sahabët e Pejgamberit s.a.v.s (i cili kishte kaluar nga kjo botë) në mesin e të cilëve ishte Ali ibn Ebi Talibi, Ibn Abbasi, Ibn Mes'udi, Seid El-Xhuheni r.a dhe tha:

Vazhdo leximin!

E Martë, 25 Gusht 2009, 14:40Shkruan: Dr. Ali Iljazi

NË KËRKIM TË NJË MODELI

Njerëzit e mirë

Është e vërtetë se sot njerëzit janë të lodhur nga kronika e zezë që mbush faqet e gazetave e të revistave, janë lodhur ndoshta edhe nga njerëzit e tyre të afërt, për shkak të interesave, që më shumë i ndajnë sesa i bashkojnë, janë lodhur ndoshta dhe nga vetet e tyre që jo rrallëherë janë cinike e të pangopura. (Dhe shprehja që shpesh të gjithë e dëgjojmë është: Eh... ikën njerëzit e mirë... sot të gjithë po bëhen njësoj).

Vazhdo leximin!

E Martë, 25 Gusht 2009, 14:38Shkruan: Mr. Ferid PIKU

SHËMBËLLTYRA E PEJGAMBERIT S.A.V.S. NË MILENIUMIN E TRETË

Shëmbëlltyra e Pejgamberit sal-lallahu alejhi ve sel-lem, ka qenë figura qendrore jo vetëm në historiografinë islame, por edhe në atë botërore në përgjithësi. Kjo, ngase rrezet e misionit të pejgamberit të fundit të Allahut xh.sh., shkëlqyen në mbarë botën, e shkrinë akullin e injorancës, arrogancës dhe nëpërkëmbjes së nderit e dinjitetit njerëzorë i cili e kishte bllokuar tërë botën.

Vazhdo leximin!

E Martë, 25 Gusht 2009, 10:16Shkruan: Mr. Bashkim ALIU

Kur’ani si mjet dhe burim i të ardhurave për jetë

Nuk ka dyshim se Kur’ani është shpallur si udhëzim për njerëzit. Për këtë Allahu xh.sh, thotë: “(Ky është) Libër i begatshëm, Ne ta shpallëm ty këtë, që t'i studiojnë argumentet e tij dhe që të marrin mësim prej tij ata që kanë mend.” (Sad 19). Megjithatë, edhe leximi i vetëm i Kur’anit edhe dëgjimi i atyre që e lexojnë atë, për çka u fol më parë, konsiderohet ibadet (adhurim).

Vazhdo leximin!

E Martë, 25 Gusht 2009, 10:09Shkruan: Jusuf Ramiq

Shpjegimi i sures El-Ihlas

Allahu i Lartmadhërishëm thotë:
Thuaj: „Ai është Allahu, i Vetmi;
Allahu është mbështetje për çdo njërin;
As ka lindur kë, as nuk është i lindur;
Dhe askush me Të nuk është i barabartë!”

Vazhdo leximin!

E Martë, 25 Gusht 2009, 10:07Shkruan: Ferid DAUTOVIQ

ESKATOLOGJIA MUSLIMANE NË KOMEDINË HYJNORE

Eskatologjia muslimane në Komedinë Hyjnore që vjen për herë të parë përpara lexuesit shqiptar, është një nga të paktat vepra që kanë shërbyer si udhërrëfyes të padiskutueshëm në prodhimin diturak europian të shekullit XX. Është i tillë për temën e tij universale që përfshin dy fusha të rëndësishme, ato të studimeve islame dhe romanike, si dhe për formën mjeshtërore me të cilën është punuar një temë e tillë. Në faqet e tij kulmon një seri e tërë punimesh që shkolla e arabistëve spanjollë, që prej fundit të shekullit XIX i ka kushtuar studimit të marrëdhënieve ndërmjet Islamit dhe krishtërimit perëndimor, duke shënuar kulmimin e një metode që ka mundur të hapë një shteg të sigurtë përmes një pylli të pashkelur më parë.

Vazhdo leximin!

E Martë, 25 Gusht 2009, 10:05Shkruan: Miguel Asin PALACIOS

Një histori e shkurtër rreth kryqëzatave

Ne fillim te shekullit te 13-te Kisha Katolike Romake ishte ne nje situate pothuajse te pashprese. Ne njeren ane situata kercenohej nga korrupsioni i rende qe ndodhte brenda perbrenda. Ne anen tjeter kjo situate perballohej me nje popullaritet te mesimeve te Paulicians. Per me teper vemendja e saj ishte ndare nga pjesemarrja ne kryqezate. Shumica e veprimeve te tyre ishin drejtuar ne ndalimin e avancimit te shpejte te Islamit dhe rimarjen e Jeruzalemit:

Vazhdo leximin!

E Martë, 25 Gusht 2009, 10:02

DISA FJALË PËR HISTORIKUN E SHKUPIT DHE SHPËRNGULJA E SHQIPTARËVE MUSLIMANË PËR NË TURQI

Shkupi që nga kohët më të lashta ishte qendër kulturore e qytetëruese. Shumë studiues, midis tyre edhe ar¬ke¬ologu Qiro Truhelka, njohës i mirë i kulturës materiale e shpirtërore iliro-shqiptare, kanë thek¬suar se emri i Shkupit është trajtë latine nga “pastër ilirishte shkype”. Trajtën latine grekët e bënë Scopi, prej nga e morën sllavët Skoplje, ndërsa te udhëpërshkruesi arab Idrisiu (1150) e gjejmë traj¬tën arabe Iskofia, Iskobia. Më vonë turqit e morën variantin popullor të vendit, i shtuan një ELIF në fillim dhe e bënë Yskyb . Shkupi për herë të parë në histori përmendet nga Klaudie Diolomej me emrin e tij antik Scupi (Skup)i .

Vazhdo leximin!

E Martë, 25 Gusht 2009, 10:01Shkruan: Behxhet Jashari

Papunësia dhe Zekati

Papunsia është një dukuri e rëndë ekonomike që e hasim në cdo segment të shoqërisë. Ajo ka ekzistuar në periudha të ndryshme historike dhe ka cënuar jetërat e mijëra individëve dhe shoqërive të plota njerëzore. Është një segment i tillë që partitë politike i shtyn që të zotohen se do të punojnë në të kundërtën e papunsisë në vend dhe përkundrazi do të rrisin numrin e pjesëmarrësve nëpër punë të ndryshme ekonomike.

Vazhdo leximin!

E Martë, 25 Gusht 2009, 08:27Shkruan: Hamdi NUHIJU

Muslimani i shekullit XXI

Titulli i kësaj teme në fakt vë në dukje ardhmërinë e muslimanëve dhe identitetin e tyre që duhen pasur. Secili musliman duhet të jetë i vetëdijshëm se nuk është koha që akoma të merremi me të kaluarën tonë, akoma të analizojmë se sa të suksesshëm kemi qenë në të kaluarën, t’i tregojmë botës se sa dijetarë të famshëm ka pasur Islami në kohët kur botën e kishte kapluar një errësirë e tmerrshme për nga dituria dhe civilizimi.

Vazhdo leximin!

E Martë, 25 Gusht 2009, 08:02Shkruan: Dr. Musa Musai

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme