Z E K A T I - Kushti i tretë i fesë islame

Zekati është një prej pesë shtyllave mbi të cilat është ngritur Islami.

Vazhdo leximin!

E Martë, 28 Qërshor 2016, 16:45Shkruan: Mr. Ragmi Destani

Vlera e duasë

“Lutni Zotin tuaj të përulur e në heshtje, pse Ai nuk i do ata që e teprojnë. “ (El-Araf, 55)

Vazhdo leximin!

E Enjte, 23 Qërshor 2016, 14:49Shkruan: Shkruan Dr. Husein Rizai

AGJËRIMI NDËRMJET FESË DHE BESIMIT

Agjërimi islam, agjërimi që na e ka urdhëruar Zoti, e ka burimin dhe mbështetjen te besimi, kurse bukuria, përsosuria e besimit, ihsani, siç është thënë në takimin midis Xhibrilit a.s. dhe Pejgamberit a.s. në prani të as’habëve, është: “Ta adhurosh Allahun sikur je duke e parë Atë; ngaqë edhe pse ti nuk e sheh Atë, Ai të sheh ty”.

Vazhdo leximin!

E Martë, 21 Qërshor 2016, 09:44Shkruan: Shkruan: Ismail Bardhi, Shkup

Agjërimi, dëshmitar i imanit, 1-2

“O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, ashtu që të bëheni të devotshëm”. (Bekare 183)

Vazhdo leximin!

E Dielë, 19 Qërshor 2016, 19:16Shkruan: Doc. dr. Husein Rizai

Të lexosh Gazaliun në Ramazan

Gazaliut i është dhënë titulli i nderit “Ḥuxhxhet el-Islām” (Prova e Islamit) dhe konsiderohet Muxheddid ose përtëritës i fesë, një i tillë që sipas traditës shfaqet njëherë në shekull për të rikthyer fenë e bashkësisë.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 16 Qërshor 2016, 21:57Shkruan: İbrahim Kalın

Debatet rreth haditheve profetike në botën moderne myslimane

Fragment i shkëputur nga libri i autorit Jonathan Brown me titull “Hadith: Muhammad’s Legacy in the Medieval and Modern World”, Oxford:Oneworld Publications (2009), fq. 240-269.

Vazhdo leximin!

E Premte, 27 Maj 2016, 21:39Shkruan: Jonathan A.C. Brown

Qëndrimi i Ebu Hanifes gjatë zhvillimeve politike të kohës

Ebu Hanifja ishte njeri i rrugës së mesme dhe para së gjithash ishte një personalitet me ekuilibër e vendosmëri të lartë.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 14 Prill 2016, 17:53Shkruan: Dorian Demetja

Shqipëria dhe shqiptarët në tekstet e shkollave osmane

Moderniteti dhe ideologjia në tekstet shkollore të Perandorisë Osmane

http://zaninalte.al/2016/04/shqiperia-dhe-shqiptaret-ne-tekstet-e-shkollave-osmane/

Vazhdo leximin!

E Martë, 5 Prill 2016, 15:00Shkruan: Dr. Hasan BELLO

Biografia e Kadi Ebu Bekr ibn el-‘Arabi dhe Përgënjeshtrimi i Ibn ‘Abd el-Berrit dhe argumenteve të tij

rn

1. Hyrje

rn
rn

E Enjte, 10 Mars 2016, 18:32

Kontributet shkencore-kulturore të orientalistëve

Përkthimi i veprës Leksikoni i Orinetalistëve i Abdurrahman Bedevi në gjuhën shqipe përmbushë një boshllëk të madh në fushën e studimeve orientale ...

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 5 Mars 2016, 05:35Shkruan: Abdulla Rexhepi

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit