Agjërimi, dëshmitar i imanit, 1-2

“O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, ashtu që të bëheni të devotshëm”. (Bekare 183)

Vazhdo leximin!

E Dielë, 19 Qërshor 2016, 19:16Shkruan: Doc. dr. Husein Rizai

Të lexosh Gazaliun në Ramazan

Gazaliut i është dhënë titulli i nderit “Ḥuxhxhet el-Islām” (Prova e Islamit) dhe konsiderohet Muxheddid ose përtëritës i fesë, një i tillë që sipas traditës shfaqet njëherë në shekull për të rikthyer fenë e bashkësisë.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 16 Qërshor 2016, 21:57Shkruan: İbrahim Kalın

Debatet rreth haditheve profetike në botën moderne myslimane

Fragment i shkëputur nga libri i autorit Jonathan Brown me titull “Hadith: Muhammad’s Legacy in the Medieval and Modern World”, Oxford:Oneworld Publications (2009), fq. 240-269.

Vazhdo leximin!

E Premte, 27 Maj 2016, 21:39Shkruan: Jonathan A.C. Brown

Qëndrimi i Ebu Hanifes gjatë zhvillimeve politike të kohës

Ebu Hanifja ishte njeri i rrugës së mesme dhe para së gjithash ishte një personalitet me ekuilibër e vendosmëri të lartë.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 14 Prill 2016, 17:53Shkruan: Dorian Demetja

Shqipëria dhe shqiptarët në tekstet e shkollave osmane

Moderniteti dhe ideologjia në tekstet shkollore të Perandorisë Osmane

http://zaninalte.al/2016/04/shqiperia-dhe-shqiptaret-ne-tekstet-e-shkollave-osmane/

Vazhdo leximin!

E Martë, 5 Prill 2016, 15:00Shkruan: Dr. Hasan BELLO

Biografia e Kadi Ebu Bekr ibn el-‘Arabi dhe Përgënjeshtrimi i Ibn ‘Abd el-Berrit dhe argumenteve të tij

rn

1. Hyrje

rn
rn

E Enjte, 10 Mars 2016, 18:32

Kontributet shkencore-kulturore të orientalistëve

Përkthimi i veprës Leksikoni i Orinetalistëve i Abdurrahman Bedevi në gjuhën shqipe përmbushë një boshllëk të madh në fushën e studimeve orientale ...

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 5 Mars 2016, 05:35Shkruan: Abdulla Rexhepi

Pozita e Imam Ebu Jusufit, Muhammedit dhe Zuferit r.h. në medhhebin hanefi

Imam Ebu Jusufi, Muhammed Ibën Hasani dhe Zufer Ibën Hudhejli kanë pasur mospajtime me Imam Ebu Hanifen ...

Vazhdo leximin!

E Premte, 4 Mars 2016, 17:43Shkruan: Imam Muhammed Zahid Keutheri

PARAQITJA E ISLAMIT NË TEKSTET E HISTORISË

Terrorizmi nuk mund të fitohet në fushën e betejës, pa u fituar më parë luftën në mendjet e njerëzve.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 17 Janar 2016, 06:47Shkruan: Enis Sulstarova

Zëdhënës të paqes apo të terrorit?

“Mos mendoni se unë erdha të sjell paqen mbi tokë; nuk erdha të sjell paqen, por shpatën”.
(Ungjilli, Dhiata e Re, Mateu, 10:34)

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 6 Janar 2016, 16:56Shkruan: Behxhet Jashari

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme