Kur të zhduket dituria - do të shfaqen ngatërresa

Nuk janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë!(ez-Zumer, 9)

Vazhdo leximin!

E Hënë, 21 Dhjetor 2015, 21:27

Salahudin El-Ejubi: Ngadhënjimtar dhe shpirtmadh

“Dhe luftoni në rrugën e Allahut kundër atyre që ju sulmojnë e mos e teproni se Allahu nuk i do ata që e teprojnë (e fillojnë luftën).” (Kur’an , 2:190)

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 14 Tetor 2015, 13:49Shkruan: Artan AJREDINI

Psikiatria në historinë islame

Dihet që civilizimi islam, në aspektin shkencor ka përfituar shumë nga civilizimi grek, por ajo që duhet theksuar është se feja në civilizimin grek nuk ka shërbyer si baza e shkencave, referencë dhe fanar ndriçues i dijes siç ishte në civilizimin islam.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 21 Shtator 2015, 18:30Shkruan: Prof. Dr. Tarik Habib*

Vlerat e ditëve të parë të muajit Dhul - Hixhe

Falënderimi i qoftë Allahut, Zotit të botëve, Sunduesit të Ditës së Gjykimit, në nimete dhe mirësi të cilat na jep. Salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin e Tij, familjen e tij fisnike, shokët dhe të gjithë pasuesit e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 16 Shtator 2015, 19:34Shkruan: Azmir Jusufi

Bibliotekat: thesaret e pashfrytëzuara siç duhet të Stambollit

Godinat e bibliotekave, të menduara për t’u bërë vend dokumenteve dhe punëve të shkruara, janë një prej shpikjeve më të hershme përqark.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 14 Shtator 2015, 18:51Shkruan: Sena Alkan

Shqiptarët mes Islamit introvert dhe ekstravert

Është përgjegjësi e të gjithë shqiptarëve që ta pengojmë ekstremizimin dhe radikalizimin e jetës tonë fetare dhe kulturore dhe në veçanti nuk duhet të lejohet që të tjerët – shekullaristët ekstremë – të shesin dije fetare dhe të japin skica të fetarit dhe fetarizmës ideale dhe të Islamit të butë ose të Islamit të mirëfilltë shqiptar.

Vazhdo leximin!

E Premte, 11 Shtator 2015, 14:53Shkruan: Shkruan: Ali PAJAZITI, Shkup

Tjetri në sytë e europianëve: nga ‘Konkuista e Amerikës’

Unë besoj te nevoja «për ta kërkuar të vërtetën»

Vazhdo leximin!

E Enjte, 13 Gusht 2015, 20:54Shkruan: Tzvetan Todorov

Realizmi socialist si prodhues i përfytyrimeve esktreme antifetare në letërsinë shqipe

kjo pjesë e letërsisë së realizmit so­cia­list, nuk mund të shërbejë si informatë për sho­qërinë, e aq më pak për të gjetur kuptime që e pasu­rojnë njohjen për njeriun dhe për botën.

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 1 Gusht 2015, 07:02Shkruan: Nga Dr. Milazim Krasniqi

Nga Imam Aliu te Salahedin Ejjubiu, nga Emir Abdul-Kaderi te Hasan Riza Pasha… II

(Pjesa e II-të) rnrn“Vërtet, tek i Dërguari i Zotit keni shembull të shkëlqyer” (33:21)

Vazhdo leximin!

E Enjte, 30 Korrik 2015, 17:18Shkruan: Fatos Kopliku, M.S., Washington DC, SHBA

Perandoria Osmane dhe Shqiptarët

(Botuar ne Koha Ditore me 11-12 korrik 2015)

Vazhdo leximin!

E Martë, 21 Korrik 2015, 15:27Shkruan: Hasan Kaleshi

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme