Realizmi socialist si prodhues i përfytyrimeve esktreme antifetare në letërsinë shqipe

kjo pjesë e letërsisë së realizmit so­cia­list, nuk mund të shërbejë si informatë për sho­qërinë, e aq më pak për të gjetur kuptime që e pasu­rojnë njohjen për njeriun dhe për botën.

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 1 Gusht 2015, 07:02Shkruan: Nga Dr. Milazim Krasniqi

Nga Imam Aliu te Salahedin Ejjubiu, nga Emir Abdul-Kaderi te Hasan Riza Pasha… II

(Pjesa e II-të) rnrn“Vërtet, tek i Dërguari i Zotit keni shembull të shkëlqyer” (33:21)

Vazhdo leximin!

E Enjte, 30 Korrik 2015, 17:18Shkruan: Fatos Kopliku, M.S., Washington DC, SHBA

Perandoria Osmane dhe Shqiptarët

(Botuar ne Koha Ditore me 11-12 korrik 2015)

Vazhdo leximin!

E Martë, 21 Korrik 2015, 15:27Shkruan: Hasan Kaleshi

Psiko-religjioziteti i muajit të agjërimit

Agjërimi ka ndikim të drejtpërdrejtë në psikën e personit që agjëron.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 9 Korrik 2015, 17:14Shkruan: Shkruan: Prof. dr. Musa Musai

Nata e Kadrit

“O ti i mbuluar!. Ngrihu dhe tërhiqu vërejtjen. Dhe madhëroje Zotin tënd!

Vazhdo leximin!

E Hënë, 6 Korrik 2015, 16:32Shkruan: Ramadan Aliti

Ramazani dhe estetika e leximit të Kuranit

Kurani famëlartë është fjalë e Allahut (f. p.) dhe paraqet një ndër mrekullitë (muxhizet) më të mëdha të të dërguarit tonë, Muhamedit (a. s.). Kurani është udhëzues dhe shpëtim për njerëzit e devotshëm dhe për ata që marrin mësim nga Ai. Leximi i Kuranit është ibadeti, adhurimi më i madh dhe kontakti i robit me krijuesin

Vazhdo leximin!

E Dielë, 5 Korrik 2015, 12:17Shkruan: Dr. Abas Jahja

Beteja e Bedrit shikuar nga perspektiva e këndvështrimit bashkëkohor

“Vërtet mendojnë njerëzit, se do të lihen të thonë “Ne besojmë”, pa u vënë në provë?! Ne i kemi sprovuar ata që kanë qenë para tyre, në mënyrë që, Allahu të dallojë ata, që thonë të vërtetën dhe, ata që gënjejnë.” (Ankebut 1-2)

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 4 Korrik 2015, 21:50Shkruan: Shkruan: Dr. Selver Xhemaili

Tevbeja – Kërkimi i faljes për mëkatet e bëra

“Thuaj: "O robërit e Mi, të cilët e keni ngarkuar me shumë gabime veten tuaj, mos e humbni shpresën ndaj mëshirës së Allahut, pse vërtetë All-llahu i falë të gjitha mëkatet, Ai është që shumë falë dhe është mëshirues!"

Vazhdo leximin!

E Martë, 30 Qërshor 2015, 15:34Shkruan: Azmir Jusufi

Israja dhe Mi'raxhi

“Pa të meta është Lartmadhëria e Atij që robin e Vet e kaloi në një pjesë të natës prej Mesxhidi Haramit (prej Qabesë) gjer në Mesxhidi Aksa (Bejti Mukaddes), rrethinën e së cilës Ne e kemi bekuar, (ia bëmë këtë udhëtim) për t’ia treguar atij disa nga argumentet Tona. Vërtet, Ai është dëgjuesi dhe pamës.”(Isra, 17,1)

Vazhdo leximin!

E Hënë, 29 Qërshor 2015, 09:58Shkruan: Dr. Metin Izeti

Të kërkuarit e diturisë sipas Islamit

Njeriu nëpërmjet arsimit dhe shkencës e kupton qëllimin e krijimit të tij dhe e njeh vetveten, e kupton gjithësinë dhe e njeh Krijuesin e tij.

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 27 Qërshor 2015, 19:08Shkruan: M.sc. Artan S. Mehmeti

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit