Psiko-religjioziteti i muajit të agjërimit

Agjërimi ka ndikim të drejtpërdrejtë në psikën e personit që agjëron.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 9 Korrik 2015, 17:14Shkruan: Shkruan: Prof. dr. Musa Musai

Nata e Kadrit

“O ti i mbuluar!. Ngrihu dhe tërhiqu vërejtjen. Dhe madhëroje Zotin tënd!

Vazhdo leximin!

E Hënë, 6 Korrik 2015, 16:32Shkruan: Ramadan Aliti

Ramazani dhe estetika e leximit të Kuranit

Kurani famëlartë është fjalë e Allahut (f. p.) dhe paraqet një ndër mrekullitë (muxhizet) më të mëdha të të dërguarit tonë, Muhamedit (a. s.). Kurani është udhëzues dhe shpëtim për njerëzit e devotshëm dhe për ata që marrin mësim nga Ai. Leximi i Kuranit është ibadeti, adhurimi më i madh dhe kontakti i robit me krijuesin

Vazhdo leximin!

E Dielë, 5 Korrik 2015, 12:17Shkruan: Dr. Abas Jahja

Beteja e Bedrit shikuar nga perspektiva e këndvështrimit bashkëkohor

“Vërtet mendojnë njerëzit, se do të lihen të thonë “Ne besojmë”, pa u vënë në provë?! Ne i kemi sprovuar ata që kanë qenë para tyre, në mënyrë që, Allahu të dallojë ata, që thonë të vërtetën dhe, ata që gënjejnë.” (Ankebut 1-2)

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 4 Korrik 2015, 21:50Shkruan: Shkruan: Dr. Selver Xhemaili

Tevbeja – Kërkimi i faljes për mëkatet e bëra

“Thuaj: "O robërit e Mi, të cilët e keni ngarkuar me shumë gabime veten tuaj, mos e humbni shpresën ndaj mëshirës së Allahut, pse vërtetë All-llahu i falë të gjitha mëkatet, Ai është që shumë falë dhe është mëshirues!"

Vazhdo leximin!

E Martë, 30 Qërshor 2015, 15:34Shkruan: Azmir Jusufi

Israja dhe Mi'raxhi

“Pa të meta është Lartmadhëria e Atij që robin e Vet e kaloi në një pjesë të natës prej Mesxhidi Haramit (prej Qabesë) gjer në Mesxhidi Aksa (Bejti Mukaddes), rrethinën e së cilës Ne e kemi bekuar, (ia bëmë këtë udhëtim) për t’ia treguar atij disa nga argumentet Tona. Vërtet, Ai është dëgjuesi dhe pamës.”(Isra, 17,1)

Vazhdo leximin!

E Hënë, 29 Qërshor 2015, 09:58Shkruan: Dr. Metin Izeti

Të kërkuarit e diturisë sipas Islamit

Njeriu nëpërmjet arsimit dhe shkencës e kupton qëllimin e krijimit të tij dhe e njeh vetveten, e kupton gjithësinë dhe e njeh Krijuesin e tij.

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 27 Qërshor 2015, 19:08Shkruan: M.sc. Artan S. Mehmeti

Kultura e sjelljes në xhami dhe kujdesi për pastërtinë e saj

Namazi i falur në xhemat është më i vlefshëm se ai individual për njëzet e shtatë herë.

Vazhdo leximin!

E Premte, 26 Qërshor 2015, 21:19Shkruan: Shkruan: Azmir JUSUFI

Ramazani – muaji i ibadetit (adhurimit)

Agjërimi është një nga shtyllat islame dhe i detyrueshëm për të gjithë myslimanët

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 20 Qërshor 2015, 18:00Shkruan: Azmir JUSUFI

Sheriati dhe Sufizmi: përkufizimi dhe marrëdhënia midis tyre

Sheriati dhe sufizmi janë dy kategori ose disiplina kryesore në Islam. Si çdo gjë mirëfilltazi islame ato përligjen në burimet shkrimore të fesë, në Kuran dhe Sunet. Shembulli më i përmendur si legjitimues për njëherazi sheriatin dhe sufizmin është hadithi i mirënjohur në të cilin engjëlli Xhebrail i paraqitet profetit Muhamed a.s në formë njerëzore dhe e pyet rreth Islamit, Imanit dhe Ihsanit. Profeti a.s i shpjegon këto tre dimensione të fesë duke e limituar dimensionin e parë në pesë shtyllat e Islamit, të dytin në gjashtë shtyllat e besimit dhe të tretin në të adhuruarin e Allahut “sikur të jesh duke e parë Atë, e nëse jo, të ndjesh se Ai është duke të vëzhguar ty” (Sahihu i Muslimit, 1:37, hadithi nr. 8)

Vazhdo leximin!

E Enjte, 4 Qërshor 2015, 19:03Shkruan: Rezart Beka

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme