MOS U THUAJ PRINDËRVE AS ‘UH’!

O Allah! Na ndihmo të jemi fëmijë të respektueshëm për prindërit tanë. Amin!

Vazhdo leximin!

5 ditë më parëShkruan: AHMAD H. SAKR

RINGJALLJA E ARSIMIT PARASHKOLLOR NË SHKOLLAT ​​MUSLIMANE

Çdo shkollë islame mund të hapë një klasë Montessori për fëmijët 3-5 vjeç dhe t'u japë atyre një fillim të mirë dhe një dashuri të përjetshme për të mësuar.

Vazhdo leximin!

5 ditë më parëShkruan: NEKHAT AHMADI[1]

ISLAMI DHE ATEIZMI

“Apo ata i krijuan qiejt dhe tokën? Përkundrazi, ata nuk janë të sigurt.” (Et-Tur, 35)

Vazhdo leximin!

5 ditë më parë

ARTI SI REFLEKTIM I QYTETËRIMIT

Në Islam, arti dhe besimi janë të lidhura së bashku në mënyrë të pandashme

Vazhdo leximin!

6 ditë më parëShkruan: Sabrina Amrane[1]

HISTORIA E MUSAIT A.S. NË KUR’AN

Sipas Islamit, të gjithë muslimanët duhet të kenë besim në çdo Pejgamber që përfshin Musain dhe vëllain e tij Harunin.

Vazhdo leximin!

6 ditë më parëShkruan: Saulat Pervez

HIPOKRIZIA E LIRISË SË FJALËS

Nocioni se Perëndimi është kampion i fjalës së lirë është shumë i diskutueshëm...

Vazhdo leximin!

6 ditë më parë

HAXHERJA, GRUAJA E IBRAHIMIT: NJË SHEMBULL PËR TË GJITHË

Udhëtimi në Mekë për muslimanët shpesh quhet udhëtimi i jetës ...

Vazhdo leximin!

6 ditë më parëShkruan: Habeeba Husein

NJË QYTETËRIM QË LAVDËRON MATERIEN ËSHTË I DËNUAR

Historia është një libër i hapur, i cili duhet lexuar, kuptuar dhe trajtuar ..

Vazhdo leximin!

1 javë më parëShkruan: Omer Spahić

Hartimi i një bioetike islame

Bioetika islame

Vazhdo leximin!

1 javë më parë

INKLUZIVIZMI KUR’ANOR NË EPOKËN E GLOBALIZIMIT

Fytyra e ndryshueshme e botës sonë i ka vënë muslimanët në një pozicion ku ata duhet ta pyesin veten sërish nëse e kanë kaluar apo jo atë test.

Vazhdo leximin!

1 javë më parëShkruan: Joseph Lumbard

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme