MUSLIMANËT NË PERËNDIMIN EVROPIAN -Ndërmjet të kaluarës së lavdishme dhe tokës së premtuar[1]

Ndërmjet të kaluarës së lavdishme dhe tokës së premtuar[1]

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 12 Shkurt 2020, 15:12Shkruan: Akademik Enes Kariq

Libri “Rrufetë e Zotit, kundërpërgjigje ndaj vehabizmit”

Rezime librit Es-savaik el-ilahij-je fi er-redi ala el-vehabijje / Rrufetë e zotit, kundërpërgjigje ndaj vehabizmit/ nga autor Shejh Sulejman b. AbdulvehabEn-Nexhdi, vëllai i Shejh Muhamed Abdulvehabit.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 4 Gusht 2016, 14:35Shkruan: Shejh Sulejman b. Abdulvehab En-Nexhdi

Përkthimi i sures Jusuf[1]:

Në emër Të All-llahut, Të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 15 Gusht 2015, 09:11

Jeta dhe vepra e Imam El-Gazaliut

El-Gazaliu gjatë tërë jetës ka luftuar kundër çdo imitimi shpirtëror (taklid) si të keqe bazore të çdo aktiviteti shkencor dhe gjurmimi për të vërtetën dhe se në jetën e tij vetjake ka mundur në mënyrë bindëse ta njëmendësojë idealin e pavarësisë shpirtërore. ...

Vazhdo leximin!

E Enjte, 13 Gusht 2015, 13:13Shkruan: Dr. Mahmoud Zakzouk

E DREJTA E SHERIATIT NË KUSHTETUTAT E VENDEVE BASHKËKOHORE MUSLIMANE

Ky artikull është botuar në revistën “Hikmet”, nr. 7, Verë, Prishtinë 2014, organ i “Institutit për shkencat humane – Ibni Sina”.

Vazhdo leximin!

E Martë, 26 Maj 2015, 15:08Shkruan: Prof. Dr. Fikret Karçiq

Ruhi dhe nefsi në Kur’an

Me fenomenin e shpirtit janë preokupuar shumë dijetarë. Janë shkruar shumë vepra nga pikëpamje të shumta. Duke e marrë parasysh se shpirti bën pjesë ndër temat eskatologjike (të gajbit), shqyrtimi njerëzor gjithnjë ka qenë i kufizuar. Si substancë jashtëshqisore, transcendentale, ai i shmanget arsyes njerëzore, edhe pse të gjithë jemi të vetëdijshëm se shpirti është gjithmonë me ne. Sikurse me rastin e lindjes që njeriu jep shenja jete por edhe shenja të pranisë së shpirtit, ashtu edhe me rastin e vdekjes, shpirti e lëshon trupin dhe i kthehet Krijuesit të tij dhe pastaj zemra fillon të pushojë kurse trupi bëhet i pajetë.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 4 Maj 2015, 21:08Shkruan: Sh. Rifet

Të qëndrosh si fëmijë para urdhrave

Mbaj mend se si gjyshja ime Fatime më qortonte që të dielën katolikët kalojnë rrugëve në kishë, në fshatin Brajkoviq, dhe që ajo më urdhëronte rreptë që askujt nga ata nuk guxoj t’i them asnjë fjalë të shëmtuar!

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 1 Tetor 2014, 13:30Shkruan: Shkruan: Enes KARIQ, Sarajevë

E vërteta rreth vehabizmit dhe vehabistëve!

Titulli i origjinalit: Vehabizam – šta je to, Munih, 2000.
Përkthyesi rezervon të drejtën e ribotimit!
Prizren – Tetovë, 2002

Vazhdo leximin!

E Dielë, 2 Shkurt 2014, 06:37Shkruan: Sejjid Ahmed ibn Zejn Dehlan, Abdu’l-kadim Dhel-lum, Muhammed Husejn Shendub

JOAUTENTICTETI I UNGJILLIT

''Këta ungjijë kanë qenë produkt, me të cilët më së pari pasqyrohen koncepcionet e nevojave praktike të shoqërisë të cilave u janë dedikuar. Në to është shfrytëzuar materiali tradicional por nuk është hamendur në ndërrimet e shtime, apo në largimin e asaj që nuk i përgjigjej qëllimeve të autorit.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 21 Nëntor 2013, 22:14Shkruan: Ulfe Aziz-us-samed

Zhveshja e Krijuesit nga vetitë e krijesave

Absolutisht është e pamundur që, Krijuesi i gjithësisë të jetë trup, të ketë ndonjë formë, e të ketë anë apo vend.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 25 Korrik 2013, 20:47Shkruan: Imam Nurud-din Es-Sabuni

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme