Të përzgjedhura
Ebu ‘ul-Muin Nesefi (rr. 438-508 / rr. 1046-1115) Abd ‘ul-Gani En-Nabulusi (1050-1143 h./1641-1731) Mulla Fenari, shejh’ul-islami i parë osman (750-834 h. / 1350-1431) Filozofia islame domosdoshmëri apo trashëgimi e padëshirueshme Porositë nga surja Jusuf
 

Ebu ‘ul-Muin Nesefi (rr. 438-508 / rr. 1046-1115)

Njeri nder maturidistet me te medhenje

Ebu ‘ul-Muin Nesefi (rr. 438-508 / rr. 1046-1115)

Abd ‘ul-Gani En-Nabulusi (1050-1143 h./1641-1731)

Kolos i medhhebit hanefi

Abd ‘ul-Gani En-Nabulusi (1050-1143 h./1641-1731)

Mulla Fenari, shejh’ul-islami i parë osman (750-834 h. / 1350-1431)

Shejh’ul-islami i parë osman

Mulla Fenari, shejh’ul-islami i parë osman (750-834 h. / 1350-1431)

Filozofia islame domosdoshmëri apo trashëgimi e padëshirueshme

Filozofia autentike mund të kontribuojë që bota dhe rrethi të bëhet më human, duke vënë dhe respektuar hierarkinë e vlerave.

Filozofia islame domosdoshmëri apo trashëgimi e padëshirueshme

Porositë nga surja Jusuf

Nga vepra: Nexhat Ibrahimi, Universi i Jusufit a.s., Logos-A, Shkup.

Porositë nga surja Jusuf
   
Artikujt e fundit:

EBU MENSUR MATURIDIU DHE PARIMET THEMELORE TË TEOLOGJISË

9 Maj, 2022

Menhexh ‘ul-Maturidij, siç thuhet nga Dr. Ebu Zehreh në librin e Tarih’ul-Medhahib ‘il-Islamijjeh, përdor argumente të mëdha arsyetimi pa e tepruar dhe ekz

Lexo artikullin

Postuar në Imam Maturidiu

EBU MENSUR MATURIDIU, IMAM I AKAIDIT TË EHLU-SUNNETIT DHE XHEMATIT

9 Maj, 2022

Ebu Mensur Maturidiu u shfaq si figura më me ndikim e Sunetit në Azinë Qendrore me të gjitha shkrimet e tij që ishin në gjendje të thyenin të gjitha mendimet e

Lexo artikullin

Postuar në Imam Maturidiu

A DO TË MËRZITEN E BEZDISEN NJERËZIT NË PARAJSË?

7 Maj, 2022

Një nga akuzat e ngritura shpesh kundër Islamit është se banorët e Parajsës (Xhenetit) eventualisht do të mërziten.

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

NOCIONI I "BOTËS MUSLIMANE"

26 Prill, 2022

Jo të gjithë në Amerikë janë kauboj hipur në kalë dhe jo të gjithë në botën muslimane janë beduinë me deve.

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

RAMAZANI: MUAJI I KUR'ANIT

26 Prill, 2022

Ramazani na lejon të riorientohemi drejt të jetuarit të qëllimshëm në të tashmen dhe të riafirmojmë pozicionin tonë në univers ...

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

NDIKIMI I BULIZMIT NË PERFORMANCËN AKADEMIKE TË NXËNËSVE TË SHKOLLAVE TË MESME

24 Prill, 2022

Bulizmi është një problem serioz që është intensifikuar vitet e fundit në shkollat ​​tona ...

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

LËVIZJA MATURIDITE

24 Prill, 2022

Maturidiu (në shumëçka) është i njëjtë me Esh'ariun, por jeton në një vend tjetër...

Lexo artikullin

Postuar në Imam Maturidiu

IMAM MATURIDIU, PIONIER I RACIONALIZMIT ISLAMIK

24 Prill, 2022

Imam Ebu Mensur Maturidiu është themeluesi i shkollës maturidite, një nga shkollat e Pasuesve të Sunetit dhe Xhematit.

Lexo artikullin

Postuar në Imam Maturidiu

EKSPLORIMI I SPIRITUALITETIT BRENDA RAMAZANIT

19 Prill, 2022

Imam Razi përmend origjinën leksikore të fjalës Ramazan. Ai përmend se rrjedh nga fjala Remdâ’ (الرَّمْضاءِ) që është një shi që

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

SHEKULLARIZMI DHE NGJASHMËRIA E RRJETËS SË MERIMANGËS TË SURES EL-ANKEBUT

16 Prill, 2022

Ngjashmëria e rrjetës së merimangës që shfaqet në suren El-Ankebut të Kur’anit i referohet marrësve të mesazhit të Zotit para kohës së

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme