FILOZOFIA E MARTESËS NË ISLAM

Kam vërjetur kohëve të fundit se është një trend që të rinjve, në mënyra të ndryshme u bëhet thirrje për t’u shmangur nga të qenurit i martuar, duke i frikësuar ata se çfarë përgjegjësi do të mbajnë në supet e tyre, e përveç kësaj hedhin dyshim mbi vet institucionin e martesës. A thua vallë a ka ndonjë mënyrë t’i hedhim poshtë këto të thëna?

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 6 Tetor 2010, 19:24Shkruan: Shejh Jusuf El–Karadawi

Mbulesa (hixhabi) tek motrat muslimane !

All-llahu bëri mbulesen titull nderi duke thënë:

"O ti Pejgamber, thuaju grave tua, bijave tua dhe grave të besimtarëve le të vëjnë shamitë (mbulojë) e veta mbi trupin e tyre, spese kjo është më afër që ato të njihen (se nuk janë rrugaçe) e të mos ofendohen. All-llahu fal gabimet e kaluara, Ai është mëshirues. "

Vazhdo leximin!

E Martë, 7 Shtator 2010, 12:34Shkruan: Sabri Selmani

A është shamia sulm mbi shoqërinë demokratike?

Për pozitën e femrës në Islam është shkruar, folur e përfolur mjaft.
Pa marrë parasysh çka është folur deri tash, sërish duhet të flitet për rolin dhe rëndësinë e saj në shoqëri dhe familje në kohën e ngatërrimit të vlerave dhe pavlerave. Mendimet tendencioze dhe abuzive për pozitën e femrës në Islam shpesh herë gjejnë hapësirë si në botë ashtu edhe te ne

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Maj 2010, 04:32Shkruan: NEXHAT IBRAHIMI

Femra në Kur’an

Falënderimi i qoftë All-llahut, pershendetjet qofshin per Muhamedin a.s familjen e tij dhe pasuesit deri në ditën e gjykimit.
I lartesuar qofte Allahu qe na beri pasues te mesimeve te Kur’anit, porosive te Muhamedit dhe pejgambereve tjere para tij, nga Ademi e deri tek vula e pejgamberise Muhamedi a.s, i konfirmuar me mesazhin e pergjithshem dhe kolektiv. Kur’ani eshte Libri i kumtuar per ne per t’na treguar rrugen e miresise per te gjithe njerezit, per te rregulluar jeten private dhe publike te individit dhe shoqerise njerezore ne teresi. Ne theks te veqante Kur’ani ne permbajtjen e tij solli dispozita per shoqerine, rolin e gruas dhe rregullat rreth saj. Familja ze nje vend te rendesishem ne Librin e Allahut xh.sh. Ne mesimet islame çeshtjet civile si fejesa, martesa jane te qartesuara ne shume ajete, por edhe kaptina te shumta flasin per kete fushe.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 17 Janar 2010, 12:24Shkruan: Mr. Bekim Jashari

E mbuluar por, lakuriq!!!

Me lexuesin do të udhëtojmë prej njërit skaj të mendimeve e në skajin tjetër. Besoj se do të arrijmë në përfundimin e njëjtë. Rrugën nuk e kemi të lehtë, pasi që ka njerëz të tillë që nuk na llogarisin si kompetentë, ka të tjerë që i pengon vet ekzistenca ime dhe e lexuesit të vëmendshëm. Për to, Mevlana na porositë:”Ti duam edhe ato..”

Vazhdo leximin!

E Martë, 1 Shtator 2009, 21:59Shkruan: Hamdi NUHIJU

Mbulesa e femrës midis të kaluarës dhe të tashmes

Hyrje

Një ndër pikat më problematike ndërmjet muslimanëve dhe traditës perëndimore gjatë shekullit XX-XXI, është mbulesa e femrës, përkatësisht vendosja e shamisë për femrat muslimane. Në sytë e perëndimorëve, shamia (hixhabi, mbulesa në përgjithësi) konsiderohet shkelje e të drejtave njerëzore, robërim i femrës, prapambetje dhe mosemancipim.
Problemi është tejet kompleks dhe kërkon studime teorike e praktike prandaj edhe akcesi ynë me këtë rast do të jetë i shkurtër, sa për të theksuar se kjo temë mund të trajtohet edhe ndryshe, në mënyrë më afirmative si për muslimanët ashtu edhe për evroperëndimin (traditën judeo-kristiane).

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 09:20Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Qëndrimi i Muhammedit s.a.v.s. ndaj grave

Eksploatimi sistematik i grave përmes mohimit të të drejtave të tyre për jetë, arsim, trashëgimi, liri të shprehjes dhe lëvizjes, mohimi i të drejtave të tyre politike dhe arritjes së shanseve ekonomike, ngufatja e tyre intelektuale dhe shpirtërore dhe ajo më e rënda - infanticidi femëror - ishin vetëm disa nga mënyrat e jetesës në shoqërinë paraislame të arabëve në të cilën lindi i Dërguari i Allahut , Muhamedi s.a.v.s.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 09:19Shkruan: Mr. Besa Ismaili-Ahmeti

Modelet e bukura për motrat

Ju lutem ndiqeni këto këshilla më poshtë, kështu që të qëndroni atraktive dhe të bukura përgjatë tërë jetës suaj.

1- Ti zbukuroni sytë tuaj, uleni vështrimin tuaj ndaj meshkujve, kjo do t’i bëjë sytë tuaj të pastër dhe të shndritshëm.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 09:18

LULËZIM DITURIE, AROMË AMËSIE

[Ky punim është frymëzuar nga fotografia e një nëne të re palestineze që në ditën diplomimit të saj ‘sfilon’ duke mbajtur në njërën dorë foshnjën e saj dhe në tjetrën diplomën saj.]

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 09:15Shkruan: Mimoza Sinani

Motra ime e pambuluar: pse nuk mbulohesh?

Arsyetimi i parë:«Ende nuk më është mbushur mendja.»A je e bindur në vërtetësinë e fesë Islame? - Padyshim, e bindur plotësisht.Deklaratën e Dëshmisë, se, s'ka zot tjetër përveç Allahut, e konsideron si bindje ndaj Zotit, ndërkaq, deklaratën se, Muhamedi është i Dërguari i Allahut, bindje në besueshmërinë e rrugës së tij – Allahu i shtoftë bekim dhe paqe.Motra ime! Po je e bindur se mbulesa është kod i veshjes islame për vajzën muslimane në programin hyjnor?

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 09:14Shkruan: Avni TAFILI

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme