Fetva- Mbulesa e femrës, Falja në xhemat etj.

Mbulesa e femrës
Pyetja:
Gruaja ime nuk është e mbuluar, gardëroba e saj është modeste, e dua, jam i kënaqur me të, namazin e ka! A është zbulesa e saj arsye e fortë për shkurorëzim?

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 22 Gusht 2009, 16:06Shkruan: Dr. Enes Ljevakoviq, fetva emini i Rijasetit te BI te BiH-së

FETVA - Fillimi i agjerimi te ramazanit

PYETJE:
A LEJOHET ME FILLU AGJËRIMIN E RAMAZANIT DUKE U INFORMUAR NGA NDONJË SHTET TJETËR?

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 22 Gusht 2009, 15:11Shkruan: PROF.DR. ALI XHUMA – MUFTI NË EGJIPT

Fetva - Mbulesa ....

Pyetja:
Gruaja ime nuk është e mbuluar, gardëroba e saj është modeste, e dua, jam i kënaqur me të, namazin e ka! A është zbulesa e saj arsye e fortë për shkurorëzim?

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 12:37Shkruan: Dr. Enes Ljevakoviq, fetva emini i Rijasetit te BI te BiH-së

Fetva e Këshillit Evropian

Këshilli Evropian për fetva dhe hulumtime (ECFR) mori vendim për miratimin e kalkulimeve astronomike si metodë shkencore e matjes për caktimin e fillimit dhe mbarimit të muajit lunar, veçanërisht të muajit Ramazan, duke vërtetuar me këtë rast përkrahjen e procesit të integrimit të myslimanëve në shoqëritë evropiane.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 12:36

Përdorimi i tespiheve

Ka një kohë të gjatë që parashtrohet pyetja në lidhje me përdorimin e tespiheve, prandaj në këtë fetva kam tubuar hadithe dhe tradita (ethere) ta cilat kanë të bëjnë më këtë temë, kurse Allahu, xh.sh., është ndihmës i mjaftueshëm.
Ibn Omeri, r.a., ka thënë: “E kam parë të Dërguarin e Allahut, s.a.v.s., se si bënte tespih më gishtërinjtë e tij”. (Ibn Ebi Shejbe, Ebu Davud, Et-Tirmidhi, En-Nesai dhe El-Hakimi, i cili mban qëndrimin se ky transmetim është autentik).

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 12:29Shkruan: Imam Xhemaluddin Es-Sujuti

PASOJAT E MOSFALJES SË NAMAZIT

Pyetja:
Si duhet ta trajtojmë individin, i cili thotë se është musliman, por nuk falet dhe nuk agjëron? A jemi të obliguar ta përshëndesim me selam dhe kur të vdes t’ia falim xhenazen?

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 12:23

Përdorimi i kamatës për të paguar taksat

Pyetja: Kam dëshirë të di a mund t’i paguaj taksat vjetore nga interesi (kamata) që e fitoj në dhogarinë e kursimit? Xhezakum Allah hajr.

Ve alajkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu

Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
Përgjigja: Në pergjigje të pyetjes suaj, ekonomisti dhe këshilltari i dalluar musliman, Dr. Monzer Kahf, thotë: ....

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 12:21Shkruan: Dr. Monzer Kahf

Përcaktimi i Bajramit

(Shkëputur nga libri " fetava sherijje" i dr. Muhamed Sejjid Tantavit)

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 12:19Shkruan: dr. Muhamed Sejjid Tantavi

Disa përgjigje rreth pendimit të vjedhjes, plaçkitjes, kamatës, ryshfetit dhe pasurisë haram!

Pyetja: - Si të pendohet vjedhësi?

Nëse sendi i vjedhur gjendet tek ai e kthen te pronari i saj. E nëse është harxhuar, prishur ose ka mangësi në vlerën e tij gjatë përdorimit, duhet t'ua kompensoj përvec nëse ia falë.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 12:18Shkruan: Muhamme Salih Munexhid

JETA BASHKËSHORTORE NË XHENNET

PYETJA:

Dëshirojme t'a dijme-sipas mundesise-si do te jete jeta bashkeshortore ne Xhennet? Ne vecanti per besimtarët ,te cilet Allahu s.w.t do t'i martoje me Hyri-të?

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 12:13Shkruan: Muhammed Mutevel-li Esh Sha'ravi

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme