HIPERTENSIONI - Shtypja e lartë e gjakut

Definimi I termit tension

Zemra shtyn gjakun ne menyrë homogjene dhe pulsante, ne çdo sistol nxirret nga zemra nje volum i caktuar gjaku e me pas ka nje moment pushimi qe quhet diastole. Gjate diastoles zemra mbushet perseri me gjak per te vazhduar ne sisitolen e ciklit te ri. Kjo menyr e punes se zemres me faza aktive dhe pasive shpjegon faktin se tek T.A kemi vlerën minimale disatolën dhe maximale sisitola.
Pra vlerat optomale te tensionit jan:80mmHg diastoliku-120mmHg sisitoliku. Ne studimet e fundit eshte vertetuar nje perkufizim i qendrueshem ku këto vlera janë 90mmHg diastoliku-130mmHg sistoliku. Kur kemi rritje te ketyre vlerave ateherë kemi HIPERTENSION.

Vazhdo leximin!

E Premte, 19 Mars 2010, 18:08Shkruan: ADISA SAHITI

CIKLI USHQIMOR | THE FOOD CYCLE

S'ka dyshim, All-llahu është zbërthyes i farës (i kokrrës së saj) dhe i bërthamës (së pemës). Ai nxjerr të gjallin nga i vdekuri dhe Ai është nxjerrës i të vdekurit nga i gjalli. Ky është All-llahu, e si atëherë shmangeni (nga besimi)? (Kur'an, 6:95)

Vazhdo leximin!

E Premte, 19 Mars 2010, 06:15

"Shkencëtari i parë" i planetit

Isaac Newtoni, sipas asaj çka është pranuar botërisht, është fizikani më i famshëm i të gjitha kohërave, por dijen ai e ka bazuar në atë të një gjiganti të shkencës që ka jetuar 700 vjet para tij, al-Hassan Ibn al-Haytham.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 17 Mars 2010, 22:05

Pejgamberi Muhammed (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të) ka thënë:

1) Kater gjëra që të sëmurin trupin

-Të flasësh shumë
-Të flesh shumë
-Të hash shumë
-Takimet e tepërta me njerëz të tjerë

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 23 Janar 2010, 06:26Shkruan: Halim Mejzini - pergatiti

Mus’hafi më i vjetër në botë

Mus’hafi më i vjetër në botë është mus'hafi i Osmanit r.a.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 17 Janar 2010, 16:47Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Sheik Muszaphar Shukor, astronauti i parë musliman i cili agjëroi në gjithësi

Derisa kam agjëruar dhe jam falur në gjithësi, kam ndjerë momentin më magjik në jetën time.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 25 Nëntor 2009, 15:33

Mrekullia e Krijuesit - Milingonat flasin

Revista angleze Tajms në numrin e saj të 6 shkurtit 2009 publikoi një artikull interesant lidhur me kuptimin dhe komunikimin e ndërsjellë të milingonave.

Vazhdo leximin!

E Premte, 20 Nëntor 2009, 22:12

Dallimi ne mes te ftohjes se zakonshme dhe gripit te derrit

Gripi H1N1 tani po perhapet me te madhe. Me poshte keni krahasimin e tij dhe simptomeve normale te ftohjes:

Vazhdo leximin!

E Dielë, 15 Nëntor 2009, 18:40

Studim: Çdo i katërti person në botë është musliman

New York: Afërsisht çdo i katërti pesron në botë është musliman: 1.57 miliard njerëz i takojnë këtij religjioni siç tregon një studim.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 14 Tetor 2009, 21:34

Sot në botë jetojnë më tepër Musliman sesa Katolikë

Sipas llogaritjeve të Vatikanit, për herë të parë në historinë botërore ka më tepër muslimanë sesa katolikë. Nëse merret parasysh numri i përgjithshëm i të krishterëve përfshirë këtu edhe kishën Ortodokse dhe Protestantët, atëherë numri i të krishterëve arrin 33 përqind të popullatës botërore.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 19 Gusht 2009, 10:40Shkruan: Nga gjermanishtja: Naxhi Ibrahimi

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme