Mbulesa islame – dinjitet dhe siguri

Autorë laikë kanë shumë paragjykime ndaj femrës së mbuluar muslimane. Ata pretendojnë se të mbuluarit e kokës tregon nënshtrimin e saj. Mbulesën islame laikët ekstremë e përshkruajnë si një element të shtypjes dhe pengesës për emancipimin e femrës! Femra, sipas tyre, duhet të lirohet nga vargonjtë sikurse janë feja, morali dhe besimi, në mënyrë që ajo të jetë e lirë.

Vazhdo leximin!

E Premte, 21 Shkurt 2014, 16:16Shkruan: Ajni Sinani

EVROPA DHE ISLAMI: PËRVOJAT E PËRBASHKËTA DHE E ARDHMJA

Islami nuk njihet zyrtarisht nga Evropa

Vazhdo leximin!

E Martë, 11 Shkurt 2014, 10:30Shkruan: Dilver HUSEIN

Metn El-Werekat

Ixhtihad është të japësh maksimumin për të arritur qëllimin

Vazhdo leximin!

E Martë, 4 Shkurt 2014, 15:50Shkruan: Imam el-Haremejn el-Xhuwejni

Kitabu’t-Tahareti / Pastertia

Allahu xh.sh thotë: “O ju që keni besuar, kur të ngriheni të falni namaz, lani fytyrat tuaja,duarët tuaja gjer në b&

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 1 Shkurt 2014, 19:19Shkruan: Muhtesaru’l-Kuduri

Shehadeti - thelbi i jetës së muslimanit

“Vallë, a nuk e sheh se si Allahu e përqas fjalën e mirë me pemën e mirë, e cila rrënjën e ka të fortë në tokë, kurse degët nga qielli? Me lejen e Zotit të saj (pema) jep fruta në çdo kohë. Allahu u tregon shembuj njerëzve, që t’ua vënë veshin.” (Ibrahim: 24-25).

Vazhdo leximin!

E Enjte, 30 Janar 2014, 17:02Shkruan: Mr. Ajni Sinani

Imam Ibn ‘Abidin esh-Shami el-Hanefij (1198–1252 H)

Biografia

Vazhdo leximin!

E Martë, 28 Janar 2014, 19:22

Aspekte krahasuese ndërmjet të Drejtës Ndërkombëtare Islame me të Drejtën Ndërkombëtare Publike

Dok. Saimir Shatku

Pedagog në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës

Vazhdo leximin!

E Martë, 28 Janar 2014, 12:43Shkruan: Dok. Saimir Shatku

Përzënia dhe shpërngulja e muslimanëve nga këto troje

Si rezultat e krimit, presionit dhe gjenocidit të ushtruar mbi muslimanët sot më shumë se katër million nga shqiptarë nga Maqedonia dhe Kosova jetojnë largë nga vendlindja e tyre.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 27 Janar 2014, 17:33Shkruan: Shkruan: Mr. Taxhedin BISLIMI

“Za obraz” – priča “teška” petnaest godina teške robije

Priča zbog koje je Alija Nametak 1945. godine osuđen na petnaest godina robije

Poštovani posjetitelji, Ovo je priča zbog koje je rahmetli Alija Nametak krajem travnja 1945.godine osuđen na petnaest godina teške robije, od koje je odležao punih devet. U obrazloženju presude partizanskog prijekog suda stajalo je “kriv je što je svojim pripovjetkama izazivao bratoubilačku mržnju…” Evo, pročitajte tu priču “tešku” petnaest godina teške robije. Da su naši partizanski osloboditelji bili u pravu u slučaju Alije Nametka, pitam se koliko godina ili smrtnih kazni je trebao dobiti muslimanofob, bosnofob i islamofob Ivo Andrić, koji je, k’o biva, svojim nedjelima širio ljubav među narodima i narodnostima bivše Jugoslavije. Međutim, bilo je po principu Aliju na robiju, a Ivu u obaveznu lektiru.

Nadan Filipović: Kratki uvod u pripovjetku „Za obraz“

Vazhdo leximin!

E Dielë, 26 Janar 2014, 21:46Shkruan: Autor: Alija Nametak

Toleranca: konteksti filozofik dhe variacionet regjionale

Gjithnjë jam ndjerë i nënçmuar kur më kanë toleruar! Prandaj dhe asnjëherë nuk kam dashur që të më toleronin. Sa herë ishte e mundur, relacionin e tolerancës e ndërroja me marrëdhënien e respektit të ndërsjellë. Kuptohet që maja e vërtetë e kësaj linje të përpjetë marrëdhëniesh socio-psikologjike, për mua përfundonte në pikën më të lartë të jetës, që quhet dashuri!

Vazhdo leximin!

E Dielë, 26 Janar 2014, 08:24Shkruan: Shkruan: Ferid MUHIQ, Shkup

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme