Morali dhe dituria

Prishja e raporteve ndërmjet morales dhe shkencores dhe etikes dhe estetikes rezulton me shtrembërimet kërcënuese ndaj njerëzisë, të manifestuara nëpërmjet shekullarizmit, materializmit, globalizmit dhe krizës ekologjike.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 1 Nëntor 2012, 12:56Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Morali në fe

Hasan El-Benna:
"Ji i sigurt se atdheu nuk është ngu¬shtu¬ar nga banorët e vet, por morali i banorëve të vet është ngushtuar.”

Vazhdo leximin!

E Enjte, 1 Nëntor 2012, 12:54Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Morali pranë fesë

Zh. Zh. Ruso:
“Në fillim kam menduar se është e mundur të jesh i moralshëm e të mos besosh në Zotin. Tash e kam të qartë se kjo është e pamundur dhe se bindjet e mia të dikurshme ishin iluzione të thjeshta.”

Vazhdo leximin!

E Enjte, 1 Nëntor 2012, 12:52Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Morali pa fe

Max Weber thote:
“Shkenca kurrë nuk i ka dhënë vlera, virtyte, përmbajtje, kuptim dhe synim jetës. Këtë e bën vetëm religjioni, kurse shkenca është vetëm një mjet i jetës”.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 1 Nëntor 2012, 12:51Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Burimet e shkencës së ilm’ul-kelamit

Shkenca e ilm’ul-kelamit është dituri origjinale islame, e cila doli si rezultat i zhvillimit të diskutimeve që kishin të bënin me Kur’anin, se a është Fjalë e Zotit, si rezultat i perceptimit të Islamit nga brenda, por edhe nga jashtë, në kontakt me besimet, kulturat dhe trashëgiminë botërore.

Vazhdo leximin!

E Martë, 25 Shtator 2012, 18:02Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Kontributi i përkthimit të Kur’anit në kulturën shpirtërore islame dhe tradicionale shqiptare

“Shqiptari do të mbesë shqiptar, edhe nëse është be­sim­tar mu­sliman” (F. Mehdiu)

Vazhdo leximin!

E Martë, 4 Shtator 2012, 21:47Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Agjërimi ndërmjet shpirtërores dhe fizikes

Publikuar ne DITURIA iSLAME nr. 264/2012, fq/. 14-16.

Vazhdo leximin!

E Martë, 24 Korrik 2012, 22:12Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Kur gënjeshtra bëhet e vërtetë &. kur e vërteta bëhet gënjeshtër

("O besimtarë! Nëse i druani Perëndisë, Ai do t’ju japë aftësinë e të gjykuarit (të bëni dallimin në mes të vërtetës dhe të pavërtetës ...”. El-Enfal, 29).

Vazhdo leximin!

E Dielë, 3 Qërshor 2012, 19:51Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Eutanazia, vrasje e mëshirshme

Publikuar ne TAKVIMI I KOSOVES 2012, Prishtine.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 2 Maj 2012, 14:46Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Konteksti shoqëroro-politik dhe kulturoro-shkencor i shfaqjes së filozofisë dhe shkencës në Perëndim

Publikuar ne revista ETIKA mars 2012

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 11 Prill 2012, 19:53Shkruan: Nexhat Ibrahimi

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme