POLIANDRIA

POLIANDRIA


Pyetje :

Nese një burrë e ka te lejuar të ketë më shumë se një grua , atëherë përse Islami ia ndalon nje gruaje të ketë më shumë se një burrë ?

Përgjigje :

Shumë njerëz, përfshirë edhe disa Muslimanë , venë ne diskutim arsyjen e lejimit te muslimanit të ketë më shumë se një grua , përderisa femres i ndalohet e njëjta “e drejtë”.

Se pari më lejoni që prerazi të deklaroj , se bazat e shoqerisë Islame janë drejtësia dhe paanësia. Allahu e ka krijuar burrin dhe gruan te barabartë , por me aftësi dhe përgjegjësi të ndryshmë. Burri dhe gruaja janë te ndryshem , fiziologjikisht dhe psikologjikisht. Rolet dhe përgjegjësitë ne mes tyre dallojnë. Burri dhe gruaja jane te barabart në Islam por jo edhe identik.

Disa pika në vazhdim numërojnë arsyjet për se poliandria është e ndaluar në Islam :

1. Nëse një burrë ka më shumë se një grua, prindërit e fëmijëve të lindur në martesa të tilla lehtë mund të identifikohen. Si babai ashtu edhe nëna shumë lehtë mund te dihen. Në rastin e një gruaje që marton më shumë se një burrë, vetëm nëna e një fëmiju të lindur në martesa të tilla mund të identifikohet, por jo edhe babai. Islami i kushton rëndësi të jashtëzakonshme identifikimit të prindërve, babait dhe nënës. Psikologët tregojnë se fëmijët që nuk i njohin prindërit e tyre posacërisht babain e tyre, pësojnë trauma dhe shqetësime të forta mentale. Shpesh ata kanë një fëmijëri të palumtur. Për këtë arsyje fëmijet e prostituteve kanë një fëmijëri të pa shëndetshme. Nëse një fëmijë i lindur në martesa të tilla shkon në shkollë, dhe kur prej nënës kërkohet emri i babait, ajo duhet të jep dy apo më shumë emra. Megjithatë, unë e kam parasyshë se përparimet e fundit në shkencë kanë bërë të mundur që si babai ashtu edhe nëna mund të identifikohen me ndihmën e testeve gjenetike. Kështu që kjo pikë e cila ishte e zbatueshme për të kaluarën, mund të mos jetë e zbatueshme për të tashmën.

2. Burri është më poligamist nga natyra krahasur me femrën.

3. Biologjikisht, është më lehtë për një burrë t’i kryej obligimet e veta si bashkëshort, pavarësisht nga numri i grave. Në të njëjtën situatë, një grua që ka më shumë se një bashkëshort, nuk do të jete ne gjendje t’i kryej detyrat e veta si bashkëshorte. Kjo, për shkak se gruaja përjeton ndryshime të shumta psikologjike dhe në sjellje gjatë fazave të ciklit menstrual.

4. Gruaja e cila ka më shumë se një bashkëshortë, do të ketë disa partner seksual në të njëjtën kohë, prandaj ka shumë mundësi që të përfitojë sëmundje të shumta venerale apo sëmundje të tjera që transmetohen seksualisht, e të cilat shumë lehtë mund të barten edhe tek bashkëshorti i saj, madje edhe nëse asnjëri nga ta nuk ka mardhënie tjera jashtëmartesore. Kështu nuk ndodh tek burri që ka më shumë se një grua.

Këto ishin disa nga arsyet që çdonjëri mund ti identifikojë. Sigurishtë se ka shumë më tepër shkaqe për se Allahu, me Dijen e Tij te pakufishme, e ka ndaluar poliandrinë.

(Pjesë nga libri “20 most common questions about Islam” nga Dr. Zakir Abdulkarim Naik )


Përshtati në shqip: Jeton Mehmeti

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme