QËNDRIMI I DIJETARËVE RRETH FESTIMIT TE DITËLINDJES SË PEJGAMBERIT S.A.W.S.

Festimi i ditëlindjes se Pejgamberit s.a.w.s. është vepër e lejuar por nuk është e obliguar.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 2 Prill 2014, 22:24Shkruan: Flamur Sofiu

NJË VËSHTRIM HISTORIK MBI KRIJIMIN E MEVLUDEVE

Kumtesë e lexuar në xhaminë e Biel-Bennit të Zvicrës, më 23 prill 2005, me rastin e Ditëlindjes së Muhammedit a.s.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 19 Gusht 2009, 09:17Shkruan: Mr. Rejhan Neziri

MEVLUDI - Manifestimi për ditëlindjen e Muhammedit a.s.

Sipas mendimit të disa individëve që i takojnë grupit të ashtuquajtur “selefijjun”, siç është edhe drejtimi “Vehabij”, mevludi respektivisht, tubimi i njerëzve për të lexuar mevlud duke menduar se me atë arrihet ndonjë thevab - shpërblim është bid’at i përbuzur. Sipas tyre, tubimet e tilla për të dëgjuar ndonjë kaside, salavate, apo për të lexuar ndonjë ashere nga Kur’ani, janë risi bid’ate të këqija, andaj duhet larguar dhe braktisur ato.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 19 Gusht 2009, 09:16Shkruan: Sherif Ahmeti

Si të shënohet ditëlindja e Pejgamberit

Çdo vit në këtë çast të lumtur muslimani duhet ta pyes veten: çka ka sendërtuar nga porositë themelore islame në periudhën e kaluar?

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 19 Gusht 2009, 09:15Shkruan: Dr. Muhammed El-Behij

Manifestimi i mevludit (risi apo fakt)

Dëshiroj të theksoj faktin e rëndësishëm shkencor, thënë më saktësisht, të dëftoj në atë që refuzohet apo në atë që numrohet në risi (bid’at) në fe, duke menduar gjatë kësaj në hadithin në të cilin Muhammedi a. s. thotë:
“Kush në këtë çështjen tonë vjen me diç të re, e që nuk është prej kësaj, refuzohet”, dmth.: kush vjen me diç të re në fe. Në transmetimin e hadithit të dytë thuhet: “Kush vjen me diç të re në fenë tonë (fi dinina) që nuk është prej saj, refuzohet”.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 19 Gusht 2009, 09:13Shkruan: Dr. Ahmed Omer Hashim

Mbi mevludin

Mevludi që sot këndohet e dëgjohet në vendin tonë,[1] siç dihet, është shkruar nga Sulejman Çelebiu, që jetoi në Bursë, mes gjysmës së dytë të shekullit XIV e fillimit të shekullit XV. Sulejman Çelebiu veprën e tij që e pati titulluar Vesilet ‘un-Nexhat (Shkaku i shpëtimit), e pati përfunduar në vitin 1409.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 19 Gusht 2009, 09:12Shkruan: Bekir Topaloglu

MEVLUDI - historiku dhe rëndësia -

Muslimanët në mbarë botën, pra edhe në viset tona, për çdo vit me rastin e 12 rebiu’l-evvelit, ditëlindjes së të Dërguarit të Allahut Muhammedit, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, organizojnë manifestime të rastit dhe gazmende. Në këtë mënyrë, ata, të gëzuar dhe krenar, shprehin dashuri dhe respekt ndaj Pejgamberit, jetës së tij, detyrës dhe mësimit pejgamberik që ua ka lënë në amanet.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 19 Gusht 2009, 09:10Shkruan: M. Haxhiq & M. Berdar. & Xh. Llatiq.

MEVLUDËT TE SHQIPTARËT

Mevludi është ode heroike me elemente të poemës që i kushtohet jetës së Muhammedit a.s. Këtu përshkruhet jeta e tij duke filluar nga lindja deri në vdekje. ZakonisHt quhet Mevlid, përkatësisht Mevlud dhe në letërsinë islame do të thotë Lindja e Muhammedit, gjegjësisht oda a poema për personalitetin e pejgamberit Islam, Muhammedit a.s.. Eshtë një krijim poetik që heq zanafillën që nga koha e pejgamberit. Vargjet e para nuk janë quajtur mevlud, për shembull poezitë e Ka’ab Ibn Zuhejrit dhe al-Busirit janë të parat që i kushtohen lindjes së Muhammedit a.s.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 19 Gusht 2009, 09:08Shkruan: Dr. Feti Mehdiu


RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme