HUTBEJA E BAJRAMIT TË RAMAZANIT - 2015

Ju që agjëruat, Kjo ditë për ju është ditë e madhe, festë madhështore. Sot dalin rezultatet dhe sot ndahen shpërblimet, sot gëzohen ata që kanë punuar dhe janë munduar në ramazan.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 16 Korrik 2015, 11:32Shkruan: Miftar Ajdini

Mjedisi dhe mbrojtja e tij në vështrimin islam

Akademia Ndërkombëtare e Fikhut Islam

Vendimi nr. 185 (11/19)

Asambleja e Akademisë Ndërkombëtare të Fikhut Islam e dalë nga Organizata e Konferencës Islamike, e mbledhur në sesionin e nëntëmbëdhjetë të saj në Emiratin e Sharikas (Emiratet e Bashkuara Arabe) në datat 1-5 Xhumadil Ula 1430 h. /26-30 Prill 2009 e.s. pasi mori në shqyrtim studimet e paraqitura pranë Akademisë rreth problematikës që ka të bëjë me mjedisin dhe mbrojtjen e tij në këndvështrimin islam dhe pasi dëgjoi diskutimet që u zhvilluan rreth tij vendosi si më poshtë:

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 6 Qërshor 2015, 15:37

FETVA MBI MBJELLJEN E LULEVE MBI VARR

Cili është vendimi fetar mbi mbjelljen e drunjëve apo luleve përsipër varrit apo pranë tij?

Vazhdo leximin!

E Hënë, 1 Qërshor 2015, 18:48Shkruan: Autor: Prof. Dr. Ahmed El-Haxhi El-Kurdi

NAMAZI I EKLIPSIT NGA VEPRA

Namazi i eklipsit

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 18 Mars 2015, 20:09Shkruan: Imam Ebu Bekër bin Ali El-Hadad Zebidiu.

Muslimani, midis dunjasë dhe Ahiretit

(Hutbeja e Xhumasë, mbajtur në xhaminë El-Hidaje në St. Gallen të Zvicrës, më 07.11.2014 nga imami i xhamisë, Hfz. Mehas Alija)

Vazhdo leximin!

E Dielë, 9 Nëntor 2014, 20:44Shkruan: Hfz. Mehas Alija

A lehojet puna në banka?

Pyetja:

Kam kryer Fakultetin e Tregtisë dhe jam përpjekur në kërkim të furnizimit për jetesë, por nuk kam gjetur punë tjetër përpos punëve në ndonjë bankë, mirëpo duke e ditur se disa punë nëpër banka merren edhe me kamatë, gjithashtu duke e ditur se feja e mallkon shkruesin e kamatës; atëherë, a ta pranoj këtë punë apo ta refuzoj, duke ditur se ai është burim i (jetës) furnizimit tim?

Vazhdo leximin!

E Premte, 7 Nëntor 2014, 18:11Shkruan: Jusuf El-Kardavi

Specifikimi i hadithit 'çdo bidat është devijim...'

Muslimi, Nesaiu dhe Ibn Maxhe transmetojnë nga Xherir ibn ‘Abdullah el-Bexhali i cili ka thënë: I Dërguar i Allahut (s.a.v.s.) ka thënë: “Kush shpik një praktikë të mirë në Islam do të ketë shpërblimin e saj, si dhe shpërblimin e atyre që e veprojnë atë (vepër) pas tij, pa iu zvogëluar shpërblimi (i këtyre) në çfarëdo mënyre. Dhe kushdo që shpik një praktikë të ligë në islam do të bart barrën [përgjegjësinë] për atë si dhe barrën e atyre që e veprojnë pas tij, pa iu zvogëluar barra e tyre.”

Vazhdo leximin!

E Premte, 31 Tetor 2014, 21:40Shkruan: Shejh Vehbi Sulejman Gavoçi el-Hanefij

Helloween-i dhe çfarë na mëson Hixhreti?

Hixhreti ynë na fton te ndryshimi për të mbarë, ndërkohë që Hellouini na fton djajve për t’u ngjarë…

Vazhdo leximin!

E Premte, 31 Tetor 2014, 16:54Shkruan: Hfz. Mehas Alija

Hixhreti – Rruga drejt Allahut të Madhërishëm

(Hutbeja e Xhumasë, mbajtur në xhaminë El-Hidaje në St. Gallen të Zvicrës, më 24.10.2014 nga imami i xhamisë, Hfz. Mehas Alija)

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 25 Tetor 2014, 06:13Shkruan: Mehas Alija

Kurorëzimi sheriatik pa dijen e opinionit të gjerë

Pyetja:

Momentalisht nuk kam mundësi ta martoj vajzën e caktuar sepse ajo është në studime edhe një vit në një qytet tjetër. A kemi mundësi të kurorëzohemi sheriatikisht (pa dijen e masës së gjerë), që të shpëtojmë nga bërja e mëkateve apo edhe nga zinaja (prostitucioni)?

Vazhdo leximin!

E Premte, 24 Tetor 2014, 22:28

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme