Keshilli i Ministrave licenson Medresene e re te Korces

Kështu në vendimin e Këshillit të Ministrave thuhet:

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe nenit 44, të ligjit nr. 7952, dt. 21.6.1995, “Për sistemin arsimor parauniversitar”, me propozimin e Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, Këshilli i Ministrave

Vendosi:

Dhënien e licencës për hapjen e institucionit arsimor privat, parauniversitar, shkollë 9-vjeçare, e ciklit të lartë “Hafiz Abdullah Zemblaku”, në qytetin e Korçës, që në programin mësimor do të zhvillojë edhe lëndë fetare.
Ngarkohet Ministria e Arsimit dhe e Shkencës pvr të ndjekur zbatimin e dispozitave ligjore e nënligjore, për arsimimin, edukimin dhe formimin në këtë institucion.
Kryeministri Ministri i Arsimit dhe Shkencës

Sali Berisha Myqerem Tafaj

(firma) (firma)

http://www.kmsh.info/component/content/article/1-informacione/3-mire-se-vini.html

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme