SHKËNDIJA TË URTËSISË

 *      *          *

Për shok tëndin zgjidhe njeriun me këto virtyte

  (tipare)

-          puntor

-          i devotshëm (i ruajtur, i pastër)

-          intelegjent (i zgjuar) dhe ruaju nga:

-          përtaci

-          endacaku

-          llomotitësi (që s’pran duke folur)

-          njeriu i prishur dhe

-          ngatërrestari

 *       *          *

Të mbajturit mend është  dhunti e All-llahut madhërishëm. Ndërsa dhuntinë e Tij nuk ia dhuron mëkatarit.

Të mbajturit mend e ndihmojnë këto gjëra:

-   përdorimi i misvakut,

-   mjalti,

-   tamjani me sheqer,

-   21 kokrra rrushi esëll në mëngjez.

Ndër shkaqet e harresës numërohen:

-     mosbindja ndaj All-llahut xh.sh.,

-     mëkatet e shumta,

-     brengat,

-     depresioni

-     angazhimi i tepërt fizike e psikike

-     lidhshmëria e tepërt me njerëzit.

 *      *          *

- Kur njeriu arrinë pjekurinë mendore, fletë më pak.

- Bëhu i bindur në namazin e dikujt, nëse përshperitë.

- Të folurit është zbukurim, ndërsa heshtja shpëtim

- Edhe nëse fletë mos tejkalo kufirin.

- Për heshtje kurr nuk jam penduar, ashtu siç jamë penduar shumë herë, kur kam folur.

 *      *          *

Një pasanikut iu sëmua i biri. As mjekët e as astrologët nuk ia gjetën barin shërues. Shokët e këshilluan babain e brengosur:

- Të këshillojmë ta lexosh tërë Kur’anin për shëndetin e birit tënd apo të presh kurban dhe t’ua ndash të varfërve.

Duke menduar për këtë këshillë pasaniku tha:

- Më mirë është ta lexoj Kur’anin,  sepse kopea e bagëtisë është larg!

Kur dëgjoi për këtë një dijetar i devotshëm (iruajtur) tha:

- Pasaniku i dha përparsi leximit të Kur’anit (hatmës), sepse Kur’anin e ka në maje të gjuhës, ndërsa kopenë e bagëtisë (pasurin) e ka në mes të zemrës!

*      *          *

Një besimtar duke falur namazin, kur erdhi te fjala: Ij-jake na’budu – Vetëm ty të adhurojmë! i foli ndërgjegja e tij që s’ësht duke thënë të vërtetën, sepse at namaz është duke bërë për njerëzit duke i adhuruar ata, për këtë shkak e ndërpreu namazin. Në namazin e ardhshëm iu përsërit e njëjta gjë dhe ndërgjegja në këtë rast i tha se e adhuron bashkë-shorten, ndërsa në namazin tjetër, ndërgjegja i tha se adhuron pasurinë, të cilën ua shpërndan të varfërve.

Në namazin tjetër,ndërgjegja i tha:

- Nëse qëndron pas asaj që fletë atëherë je nga ithëtarët e sin- Nëse qëndron pas asaj që fletë atëherë je nga ithëtarët e sinçert të All-lahut!

 *      *          *

Ebu Hasan Shaziliu këshillonte:

- Nëse dëshiron të përsosë imanin (besimin) tënd, zbukuro sjelljet tua. Nëse dëshiron që të dojë All-llahu, merr pjesë në zgjidhjen e problemeve të njerëzve. Nëse dëshiron të jeshë në radhët e larta të besimtarëve të zgjedhur, rregullisht kryej detyrimet (farzet) e All-llahut. Nëse dëshiron që të takosh All-llahun në Ditën e Gjykimit, duhesh të jeshë tërësisht i pastërt dhe pa mëkate, atëher rregullisht pastrohu nga ndyesia (xhunubllyki) dhe pastrohu (laje tërë trupin ) çdo xhuma (të premte).

Nëse dëshiron që në Ditën e Gjykimit të ringjallësh në dritë dhe i sigurt nga dënimi, mos i bën dëm asnjë krijese të All-llahut! Nëse dëshiron që të paksohen gabimet, atëherë pandërprerë të bësh . Nëse dëshiron të jesh njeriu më i fuqishëm, tërësisht mbështetu te All-llahu. Nëse dëshiron që All-llahu t’i mbulojë të metat tuaja, mbmuloi të metat e të tjerëve. Nëse dëshiron që të fshihen tërësisht mëkatet tuaja, lutu pandërpre All-llahut për falje, bëhu i ruajtur,e i përulur dhe vazhdimisht bën vepra të mira!

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme