Lista e Kryeministerve Shqipetare ne Perandorine Osmane (Albanian Prime Ministers of the Ottoman Empire):


 1. Ahmet Pasha Dukagjini

 2. Ahmet Izzet Pasha

 3. Ajaz Mehmet Pasha Vlora

 4. Ajvas-zade Halil Pasha

 5. Amzhazade Hysein Pasha

 6. Arnavuat (Semiz) Ahmet Pasha

 7. Bajazit Pasha

 8. Bijikli Ali Pasha

 9. Damad Ferid Pasha

 10. Davud Pasha

 11. Fehmi Bince-Arnaut

 12. Giritli-Mustafa Nail Pasha

 13. Hadim Hasan Pasha

 14. Haxhi-Ahcas Mehmet Pasha

 15. Haxhi-Halil Pasha

 16. Ibrahim Pasha Parga

 17. Is'hak Pasha

 18. Jemishxi Hasan Pasha

 19. Kadi Ali Pasha

 20. Kara Ahmet Pasha Dukagjini

 21. Kara Murat Pasha

 22. Kemankush Kara Mustafa Pasha

 23. Koxha Sinan Pasha

 24. Köpryly Fayil Ahmet Pasha

 25. Köpryly Zade Mustafa Pasha

 26. Lufti Pasha Shkodra

 27. Mehmet Ferid Pasha Vlora

 28. Mehmet Pasha Qypërliu

 29. Memish Pasha

 30. Merre Hysein Pasha

 31. Mustafa Pasha Bajrakatari

 32. Mustafa Kemal Atatürk

 33. Nasuh Pasha

 34. Numan Pasha Qypërliu

 35. Nexhip Bej Basha

 36. Ohërli Hasan-Hysein Pasha

 37. Rrustem Pasha

 38. Said Halim Pasha

 39. Sener Mecihan aka Kasabali Pasha

 40. Sinan Pasha

 41. Tabani Jassi Mehmet Pasha

 42. Tarhonxhu Ahmet Pasha

 43. Xhivan-kapuxubashi sultan-Zade Semin Mehmet Pasha

 44. Zurnazen Mustafa Pasha

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

 • RSS per kategorine Lajme