Pyetja: Dispozita e Namazit te Bajramit? A eshte vaxhib, apo sunnet?

Pergjigjja:

Namazi i Bajramit eshte vaxhib, sipas Ebu Hanifes, kurse sipas mendimit te Muhammed b. Hasan Esh-Shejbaniut, Shafiut dhe kete mendim e ka zgjedhur Kemal ibn Humam si mendimin te medhhebit hanefij.

(El-Mebsut, 2/ 37; Mexhme'ul Enhur, 1/ 172; El-Asl, 1/ 335; El-Umm, 1/ 399, Shtepia Botuese : Darul Kutub'il-Ilmijje; Sherhu Fet'h'il-Kadir, 2/ 40, Daru Ihjai Turarthil-Arebijji)

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme