A lexohet besmeleja para fatihasë në fillim të çdo rekati dhe ndërmjet fatihasë dhe sures?

Përgjigjja:

Ajniu në komentin e Hidajes thotë: “Kurse nga Ebu Hanife gjithashtu transmetohet që musaliu (namazliu) do ta lexojë besmelen në fillim të çdo rekati. Ky është transmetim i Ebu Jusufit nga Ebu Hanife.”

Në veprën Kunjet’ul-Fetava thuhet: Më së miri është të lexohet në fillim të çdo rekati sipas mendimit të të gjithë dijetarëve tanë pa mospajtim në mesin e tyre.

 

Burimi: http://ebuhanife.net/index.php?option=com_content&view=article&id=101:stav-islamske-uleme-o-vehabijama&catid=39:nas-komentar&Itemid=61

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme