Kontributi shkencor i muslimanëve gjatë shekujve 
 

Progresi u bë gjatë tre mënyrave të lidhura bashkë - zhvillimi i infrastukturës; mbledhja e të dhënave; dhe interpretimi i të dhënave në lidhje me modelet origjinale teorike. Mënyra e parë kërkonte ndërtimin e observatorëve mbretërorë dhe privatë - në Bagdad, Damask, Maraga, Samarkand etj… …dhe projektimin e instrumenteve të reja të ndryshme dhe nga novatorët më kreativë të kohës, për të përgëzuar vrojtimet. Nga kjo pikëpamje, një shpikje shumë e rëndësishme ishte astrolabi i projektuar nga Xhandadi, një shkencëtar i shekullit të tetë.

Al-Batani, Ali ibn Isa dhe të tjerë e zhvilluan dhe e plotësuan atë në një shkallë të tillë saqë ajo u bë një instrument observimi dhe një lloj aparati llogaritës për llogaritjen e funksioneve të ndërlikuara trigonometrike dhe për përcaktimin e parametrave/funksioneve astronomike. Përmes saj, ato mund të tregojnë datën dhe orën nga pozicioni i disa yjeve. Shikimet e lëvizshme të instrumentit ishin radhitur me yllin dhe numra dhe shenja përkatëse ishin lexuar (shikuar) nga dritaret e instrumentit ose nga perimetri i tij.

Al-Huxhandi ndërtoi një mekanizëm tjetër shumë të dobishëm, të quajtur Sudus al-Fahri. Ai njihet sot si këndmatës. Fargani, një tjetër shpikës, zhvilloi dhe përmisoi fushën e Diellit të njohur nga grekët dhe babilonasit. Të gjitha këto mekanizma ishin shpikje revolucionare të kohës së tyre dhe me ndihmën e këtyre instrumenteve, astronomët mblidhnin fakte (të dhëna). Ata bënë vrojtime të ndryshme për të përcaktuar pjerrësimin 'i' dhe ekscentricitetin (jashtëqendërsinë) 'e' , dhe përpiluan tabela të të gjitha llojeve.

Pra, që nga shekulli i nëntë, një skuadër aktive e udhëhequr nga Jahja Mansur, drejtori i Observatorit të Al-Mamunit, kishte bërë një numër vrojtimesh astronomike dhe një skuadër tjetër të cilës i ishte ngarkuar detyra e përcaktimit të vlerës së një shkalle të tokës, ia doli të maste rrezen e tokës nga këto vrojtime, me vetëm 2.5 % gabim. Rreth shekullit të njëmbëdhjetë, Al-Biruni duke përdorur një metodë tjetër e zvogëloi këtë gabim në 0.25 %. Buzjani (viti 1011) provoi se dielli kishte rëndesë; kjo rëndesë e dëmton orbitën e hënës dhe nuk mund ta kalojë 1°15’. Al-Batani, një nga matematikanët dhe astronomët më të mëdhenj të botës, zbuloi këndin e saktë të pjerrësisë së tokës; ai provoi "Dridhjen e Ekuinokseve" si një koncept i gabuar; provoi se orbita e tokës nuk është rrethore por eliptike; përgatiti tabela astronomike të njohura si "Zij al-Batani" që kishin një vlerë shumë të madhe për astronomët e shekullit të 9-të dhe të 10-të. Lista e astronomëve të shquar të kësaj periudhe dhe e punimeve të tyre është shumë e gjatë për t’u treguar këtu.

Pas studimit të tërësishëm të modelit teorik grek të lëvizjes planetare dhe ndryshimit të dhënë nga Ptolemeu, astronomët si Al-Biruxhi, Al-Tusi dhe Kutubiddin Shirazi paraqitën modelet e tyre; ndërsa disa të tjerë si Ibn al-Shatir propozuan ndryshime të mëtejshme në modelin e Ptolemeut. Në të vërtetë, Koperniku në librin e tij të famshëm ka përdorur atë që sot njihet si mekanizmi i Al-Tuzit për prodhimin e lëvizjeve lineare si një rezultat i dy lëvizjeve rrethore. Historiani i famshëm W. Hartner kishte provuar faktin se figura gjeometrike e këtij mekanizmi siç ishte prodhuar nga Koperniku, është saktësisht e njëjtë edhe me masën e mbishkrimit të përdorur nga Al-Tusi në traktatin astronomik të tij në gjuhën arabe . Dhe ishte ky mekanizëm që luajti një rol mjaft të rëndësishëm në zhvillimin e një alternative jo sipas modelit të lëvizjes planetare .

Kontributi më i madh i këtyre dijetarëve ishte në matematikë . Ata zbuluan algjebrën; e bënë trigonometrinë një degë të pavarur të matematikës; arritën përparime të jashtëzakonshme në fusha të tjera si në gjeometri, gjeometrinë sferike etj. Gjithashtu në këtë çështje nxitja për zhvillim ishte siguruar nga "Mesazhi" . Al-Harizmi - zbuluesi i Algjebrës, ishte matematikani i parë që punoi në detaje të "Aritmetikës dhe Algjebrës së trashëguar" në krahasim me sistematizimin e teorisë së ekuacioneve katrore. Traktati i tij i quajtur "Hisab Al-Xhabr vel-mukabala", gëzoi popullaritet të jashtëzakonshëm në perëndimin mesjetar për shekuj me radhë. Thabit ibn Kurra i shekullit të nëntë, i cili kishte përkthyer punimet e Euklidit, Apollonit, Arkimedit dhe Ptolemeut ishte një tjetër matematikan i shkëlqyer. E vetmja pjesë e mbijetuar e punimit të tij origjinal përmban një kapitull jashtëzakonisht të shkëlqyer mbi zgjidhjen e ekuacioneve kubike.

Umer Khajjami (Omar Khajjami), poeti i famshëm, ishte një tjetër matematikan i madh . Ai shpiku shkallën e dytë dhe të tretë të ekuacioneve kuadratike. Përpjekjet e këtyre matematikanëve do të bëhen më të rëndësishme kur ne do të kuptojmë se ata nuk e kanë zhvilluar ende algjebrën simbolike. Madje edhe për ekuacionin e shkallës së tretë Khajjami do t’i shkruante problemet e tij dhe hapat proceduriale në fjalë dhe fjali.

Simbolet algjebrike ishin futur mjaft vonë. Al-Banna dhe Al-Marakushi i përdorën ato në shekullin e trembëdhjetë dhe të katërmbëdhjetë. Matematikanët e vonshëm si Kunfudhi dhe Al-Kalsadi që punuan në shekullin e katërmbëdhjetë dhe të pesëmbëdhjetë treguan tërësisht një sistem të zhvilluar të simboleve për veprime të nxjerrjeve të kërkuara të rrënjëve katrore dhe për madhësitë e panjohura në ekuacionet algjebrike.

Numrat dhe sistemi dhjetor të cilat përdoren sot e kanë origjinën nga India, por këta dijetarë i dhanë atyre një qartësi më të madhe, një formë më të thjeshtë dhe më të lehtë për t’u përdorur, sesa numrat romakë shumë të pavolitshëm, të cilat u zëvendësuan në fund të fundit. Zhvillimi i trigonometrisë, trigonometrisë sferike dhe gjeometrisë treguan gjithashtu punën e madhe origjinale krijuese të kryer nga këta dijetarë. Konceptet e sinusit dhe të kosinusit erdhën gjithashtu nga India, por Habsh al-Hasib dhe Al-Battani i përhapën ato në raportet e tjera trigonometrike, si tangjenti, sekanti dhe të anasjelltat e tyre. Më vonë Al-Najrizi, Abu-l-Vafa, Al-Huxhandi dhe Abu Nasr Mansur ndihmuan në zhvillimin e kësaj fushe.

Abu-l-Vafa kishte shqyrtuar gjithashtu kuadraturën e parabolës dhe vëllimin e paraboloideve. Punimet e Al-Battanit, Al-Birunit, Al-Tusit etj. mbetën ende punime kryesore në trigonometri. Për shkallën e saktësisë në punimet matematikore, Xhamshad al-Kashi kryeson listën.

Unë duhet të përmend gjithashtu dy matematikanë të tjerë të kësaj periudhe, kontributet e të cilëve ishin krejtësisht revolucionare në brendësi. Ali Ahmed Nasavvi, i cili vdiq në vitin 1030 e.s., studioi një mundësi tjetër të sistemit indian të ndarjes së kohës. Indianët e kishin ndarë ditën në 60 Hatika. Një Hatika e kishin ndarë në 60 pal dhe një pal në 60 bapal. Në këtë mënyrë një pal ishte i barabartë me 24 sekonda dhe një Hatika ose Hari ishte i barabartë me 24 minuta. Nasavvi e transformoi rrënjësisht këtë sistem, duke e ndarë ditën në 24 Saat, një Saat në 60 Dakika dhe secilën Dakika në 60 Thania. Ishte kjo ndarje e kohës e cila u mor si standarde nga pjesa tjetër e botës. Në gjuhën e Mesazhit Dakika do të thotë një sasi e vogël ose minutë dhe Thania do të thotë sekondë ose ndonjë njësi tjetër. Kështu që ne mund të shohim se termat "minuta dhe sekonda" janë përkthime të sakta të fjalëve origjinale të përdorura nga Nasavvi. Për më tepër, ai punoi gjithashtu edhe mbi sistemin dhjetor.

Maslima al-Maxhriti, një matematikan, zoolog dhe kimist ekspert i shekullit të dhjetë, ishte ekonomisti i parë në botë. Nga shekulli i tetë deri në shekullin e trembëdhjetë, "pasuesit e Mesazhit" ishin zotëruesit e skenës ekonomike botërore. E tërë bota e njohur ose ishte e lidhur me tregti me ta ose kalonte përmes tyre. Maxhriti studioi tregjet, veprimtaritë tregtare, llojet e ndryshme të bisnesit dhe traditat e marrëdhënieve. Më vonë ai formuloi direktivat ezauruese, rregullat, dhe ligjet për tërë tregtinë. Ai organizoi informacionet, rregullat dhe ligjet në mënyrë të tillë saqë pas tregtisë së tij u bë një çështje e ndarë. Përveç tregtisë, ai gjithashtu studioi zoologjinë dhe përgatiti një libër të plotë mbi llojet e kafshëve, karakteristikat e tyre dhe vrojtoi rreth vendbanimeve të tyre. Interesimi i tij i tretë ishte për kiminë dhe mbi këtë çështje ai la një punim standard.

Fusha tjetër e rëndësishme ku ky civilizim tregoi arritjen e tij më të qëndrueshme ishte shkenca e mjekësisë. Mjekësia e përgjithshme, farmacia, okulistika, kirurgjia dhe gjinekologjia, të gjitha patën vëmendje nga kërkuesit e tyre. Njëri nga më të zgjuarit e kësaj periudhe ishte Muhammed Zekeria Razi [932]. Ai ishte një astronom, filozof, botanist, fizikan dhe mjek par ekselence. Al-Razi kontribuoi jashtëzakonisht shumë në zhvillimin e shkencës së mjekësisë. Ai jo vetëm që përmirësoi punën e disa spitaleve të Bagdadit, por themeloi edhe një spital të ri me një rregull më të efektshëm, duke gjetur nëj mënyrë për të ndalur ndotjen e kësaj hapësire.

Ndotja ishte ndaluar duke vendosur copa mishi në të gjitha vendet e propozuara për spitalin e ri. Pas tre ditësh, vendi ku shihej se mishi kishte më pak prishje u zgjodh për ndërtimin e tij. Në këtë spital pacientët u ekzaminonin në fillim nga një grup i mjekëve dhe ata me sëmundje serioze dhe të ndërlikuara u dërgonin te al-Razi. Ai i studionte ata, i këshillonte barnat, i vështronte progresin dhe shënonte çdo ndryshim dhe rezultatet e tij të plota. Ai bëri eksperimente me qindra dhe mijëra barëra dhe bimë mjekësore; i sistemoi ato në kategori të përshtatshme në një libër, i cili mund të quhet enciklopedia e parë mjekësore . Ai, gjithashtu, shkruajti "Një traktat mbi linë dhe fruthin e vogël". Ky traktat përmban përshkrimin e parë të qartë të simptomave kryesore të këtyre dy sëmundjeve . Nocioni i "Ndihmës së Parë" ishte futur nga ai për herë të parë. Ai shpiku gjithashtu Balancën Hidrostatike për të matur sasi të vogla dhe projektoi instrumente të ndryshme kirurgjike.

Një tjetër bashkëkohës i al-Razit, i cili kishte përparësi të ndryshme në llogarinë e tij, ishte Sinan ibn Thabit Harrani [943]. Para kohës së tij nuk kishte standardizim dhe as ligj që të rregullonte praktikën e mjekësisë. Duke i ngarkuar detyrën e admistratorit dhe të një mjeku ekspert ai futi ligje të shumta për të rregulluar praktikën e mjekësisë. Ai ishte i pari që shpiku sistemin e kontrollimit dhe regjistrimit të mjekëve me qeverinë për të parën herë në botë. Ai përgatiti gjithashtu manuale për studentët e mjekësisë; ndërmori përmirësime të shumta në administratën e spitalit ; futi spitalet e lëvizshme për herë të parë dhe kontrollimin mjekësor dhe trajtimin e të burgosurve.

Gjinekologu i parë i botës, hulumtimi i Kartabit [976] ishte bërë mbi shtatëzaninë, embriologjinë, nënën dhe fëmijën, dhe mbi përkujdesjen para dhe pas lindjes . Ai gjithashtu ishte filozof, historian dhe botanist. Një tjetër pionier i të njëjtës kohë ishte Abd al Kasim Zahravi [1009]. Ai futi teknikën e kirurgjisë në mjekimin e sëmundjeve. Në librin e tij ai ka theksuar të mbajturit pastër dhe sofistikimin gjatë operacionit dhe formuloi manuale dhe rregulla për operacione kirurgjike. Ai ishte edhe shpikësi i më shumë se 100 instrumenteve kirurgjike .

Në Okulistikë, ndonëse Amar Mansuli [1005] futi teknikën e kirurgjisë në sëmundjet e syrit, ishte Ali ibn Isa ai i cili dhe informacione me rëndësi botërore mbi këtë çështje. Libri i tij, i cili është i ndarë në tri pjesë, është në të vërtetë një Enciklopedi mbi Okulistikën. Në këtë libër gjendet një numër i përgjithshëm i 130 sëmundjeve të syrit, 143 barëra dhe bimë mjekësore të dobishme për syrin dhe me qindra masa parandaluese, dhe lloji i ushqimit për të mbajtur shikimin të shëndetshëm . Emrat e tjerë të mëdhenj të okulistikës ishin halifi Ibn Ali al-Mahasin [1265], i cili kishte një reputacion të pashoq për largimin e perdeve në sy, edhe në rastet kur njëri sy kishte humbur tashmë dhe al-Shahdili [1375], Kitab al-Umda e të cilit gjithashtu përmban detaje në lidhje me zhvillimin e trakesë dhe përshkrimin e kancerit të kapakut të syrit (qepallës).

Një tjetër okulist, Ibn Nasif al-Kurshi [1289] solli një revolucion në shkencën e mjekësisë duke zbuluar "Sistemin pulmunar të qarkullimit të gjakut" të trupit, i cili njihej në botën mesjetare si "qarkullimi më i vogël", gati 300 vjet para Harvit (Harvey) dhe Survetusit, të cilët janë nderuar me këtë zbulim. Një revolucion tjetër ishte sjellë nga dy hulumtues të së njëjtës kohë, Ibn Hatima [1369], i cili ka lënë në punimet e tij përshkrimin e faktorëve shumë të vegjël që ai i mendonte si përgjegjës për sëmundjet, dhe Ibn al-Hatib [1374], shkrimtari, poeti, historiani, politikani, gjeografi, filozofi dhe mjeku i madh i cili, duke punuar në mënyrë të pavarur, i dalloi sëmundjet në kategori ngjitëse dhe jo-ngjitëse, dhe paraqiti konceptin e ri se insekte të padukshme janë përgjegjëse për sëmundjet ngjitëse. Ai i quajti ato Gerasemes, një fjalë që më vonë u shndërrua në mikrobe (anglisht germs-shënim i përkthyesit) .

Nga ana tjetër, burra si Abd al-Latif Bagdadi [1162-1231] dhe Mansur ibn Muhammed kishin dhënë kontribut të madh në studimin e anatomisë njerëzore. Në këtë vlerësim, libri mbi anatominë i shkruar nga Mansuri, më 1396, është ruajtur ende.

Fusha e mjekësisë eci së bashku me hulumtimet e bëra në farmaci dhe botanikë. Abu Mansur Haravi [961] ishte një botanist i aftë, i cili i ndau barnat në kategori organike dhe inorganike. Libri i tij përmban një numër prej 585 barnash - 510 në kategorinë organike dhe 75 në kategorinë inorganike .

Në fushën e zoologjisë, Abd al-Malik Asmae [831], ishte një pionier i cili shkruajti pesë libra mbi këtë çështje, duke përshkruar jetën e pyllit me anë të perspektivës së kafshëve. Këta libra kanë veçorinë e të qenurit të parët mbi këtë subjekt. Një kontribues tjetër i rëndësishëm në këtë fushë, një gjeni i gjithanshëm ishte Ibn Maskuja [1032]. Ai ishte filozof, intelektual, kritik, historian, biolog, sociolog, psikolog, ishte hulumtues mbi etikën, metafizikën, civilizimin rural dhe urban etj. Ai ishte shkencëtari i parë që propozoi marrëdhëniet dhe vlerësimet në tërë mbretërinë e qenieve të gjalla, duke përfshirë bimët, kafshët, dhe qeniet njerëzore.

Ne nuk kemi ndërmend të nënvleftësojmë përpjekjet e mëdha të Darvinit në mbledhjen e të gjitha të dhënave dhe shpjegimet e tij, por për aq sa evolucioni i "konceptit të evolucionit" është shqetësim, një pjesë e atributit duhet t’i jepet Farabit dhe Maskujas, veçanërisht Maskujas. Disa prej informacioneve të shumta të tij janë ende të përdorshme, dhe mund të studiohen për të provuar ose përgënjeshtruar këtë pohim.

Optika ishte një degë e tillë. Dhe megjithëse emra të ndryshëm të mëdhenj ishin të lidhur me këtë fushë, Ibn al-Haitham, i njohur në perëndim si Alhazen, kryeson lehtësisht listën. Në fakt, kontributi i tij në këtë degë të fizikës është aq fantastik dhe revolucionar saqë H.J.J. Winter, një historian britanik e ka përshkruar atë në këtë mënyrë: "Pas Arkimedit [287-212 para Krishtit] nuk është shfaqur asnjë fizikan vërtet i madh deri me ardhjen e Ibn al-Haitham [965-1039 erës sonë]". Ibn al-Haitham dha dëshmi të pasqyrimit spekular dhe plotësoi formulimin e ligjeve të pasqyrimit. Ai gjithashtu projektoi dhe përdori një instrument bakri për të matur pasqyrimin nga pasqyra të rrafshta, sferike, cilindrike dhe konike, si dhe nga sipërfaqe paraboidale. Teoritë e tij rreth rravgimit sferik, fokusit dhe metoda e tij e përcaktimit të pozicionit të shëmbëllimit (pasqyrimit) ishte më e përparuara e kohës së tij. Ai gjithashtu bëri përmirësime në aparatin e Ptolemeut për të matur me saktësi përthyerjen e rrezes së dritës, me anë të ajrit, xhamit dhe mjeteve të tjera. Si rrjedhim zbuloi një numër të madh të lidhjeve midis këndeve të rënies, përthyerjes dhe shmangies. Këto zbulime i sollën dobi të mëdha njerëzimit dhe në fund hapën rrugën për sinusin e ligjit të përthyerjes së Snellit. Një historian gjerman, Matias Shram, ka sugjeruar se në leksionet e tij, Snelli kishte mbështetjen e një traktati ekzistues të optikës, i cili ishte shkruar bashkarisht nga Petras Ramus dhe Fridrih Risher dhe ishte botuar pas vdekjes së tyre në Kassel, Gjermani, në vitin 1606. Fridrih Risher ishte ndikuar shumë nga traktati i al-Haithamit mbi optikën, të cilin ai e kishte botuar gjithashtu në vitin 1572, tetë vjet para vdekjes së tij në vitin 1580. Kështu që lidhja duket qartë. Shumë zbulime të tjera të al-Haithamit janë gjithashtu revolucionare. Ai kishte deklaruar se "drita" është një karakteristikë thelbësore e vetë trupave të ndritshëm, duke e ndarë tërësisht nga fizika aristoteliane. Duke studiuar hijet e objekteve dhe eklipset diellore dhe hënore, ai tregoi se rrezatimi i dritës ndodh në "formën e një sfere", në mënyrë drejtvizore në të gjitha drejtimet . Ai ishte gjithashtu i pari që e konsideroi shpejtësinë e dritës të kufizuar, tepër të shpejtë për t’u dalluar me anë të shqisave, më të lehtë dhe më të shpejtë në mjedise më të rralla dhe më të ngadaltë në mjedise të dendura. Çuditërisht, ky koncept që përparoi në vitin 1000 të erës sonë, ishte themeluar për të qenë i saktë, ndërsa Njutoni shumë kohë më vonë ishte gabuar. Atëherë edhe al-Haithami studioi thyerjet atmosferike, ylberin, muzgun dhe optikën fiziologjike. Dorëshkrimet e tij të ruajtura përfshijnë një punim kryesor mbi shikimin dhe teori të shumta, shpjegime dhe eksperimente etj.

Kimia ishte një tjetër produkt i kësaj periudhe. Një nga emrat më të mëdhenj të kësaj fushe ishte Xhabir ibn Hajjan [817], i cili me të drejtë mund të quhet "Babai i Kimisë". Ai ishte shkencëtari i parë i cili dha preferenca për eksperimente dhe formuloi rregulla dhe metodologji për eksperimente, të cilat përdoren ende. Ndër zbulimet dhe shpikjet e tij janë - procesi i kristalizimit, i sublimimit dhe distilimit; mënyra e filtrimit; llojet e ndryshme të kripës; disa prej proceseve të reja metalurgjike; fenomeni i oksidimit ; një mënyrë për veshje kundër ujit; një mënyrë për ngjyrosjen e lëkurës; shpikja e ngjyrës së flokëve; shpikja e acidit sulfurik dhe acidit nitrik; dhe një mënyrë për ta kthyer hekurin në çelik.

Gjeologu i parë i regjistruar, i cili ishte gjithashtu edhe një metalurg dhe kaligrafist, i përket kësaj periudhe. Emri i tij ishte Attar al-Katib. Ai ka mbledhur me mijëra variacione të gurëve dhe i ka mbajtur shënim vrojtimet dhe eksperimentet e tij në një libër. Shkenca e shkrimit enciklopedik nisi gjithashtu me këtë civilizim. Njeriu i parë që grumbulloi të gjitha informacionet e disponueshme për sa i përket të gjitha degëve të shkencës sipas një rendi alfabetik ishte Muhammed ibn Ahmed al-Harizmi. Kjo metodë u përvetësua më vonë nga e gjithë bota për shkrimin e enciklopedisë moderne.

Ibn Batuta dhe Al-Idrisi, studiuan vendet, kontinentet, klimën dhe i organizuan të gjitha vrojtimet dhe eksperimentet e tyre në një shkencë e cila më vonë u bë e njohur si gjeografi, duke u përmirësuar pa masë mbi atë të Ptolemeut.

Në ato ditë, lundërtarët arabë ishin dominues të skenës botërore detare . Al-Idrisi lidhi dhe sistemoi të gjitha të dhënat, bëri harta botërore dhe shkruajti libra të ndryshme mbi këtë çështje. Ai zbuloi burimin e Nilit i cili është treguar në hartën e tij të Afrikës.

Bota e asaj kohe zotëronte njerëz të tillë si Ibn Rushdi, i njohur nga të gjithë si Averroes; ose Shejh Abu Ali Ibn Sina, i cili njihet si Avicena - bamirësi më i madh i mjekësisë në perëndimin mesjetar; Al-Biruni, gjeniu i shumanshën, i cili e futi Indinë në Perëndim, përveç kontributit tepër të madh në astronomi, fizikë, astrologji, histori, matematikë dhe lëmi të tjera; ose Ibn Halduni - sociologu i parë i botës, një historian i madh gjatë gjithë kohës dhe një njeri të cilit i është atribuar se ka zotëruar të dhënat maksimale rreth botës së asaj kohe...

 
 

Marrë nga libri:

 

"Shpallja e Fundit",


 

Përktheu nga anglishtja:

Ermal BEGA

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme