Bashkëpunimi i muslimanit me bankat me sistem kamator

Abdullah El-Fekih


Bashkëpunimi i muslimanit me bankat me sistem kamator


Pyetja:


Shpresojmë të na sugjëroni se si të veprojmë me bankat bashkohore, veçanarisht që ne nuk dijmë asgjë për rregullat e bankave; nuk dijmë për lërjen e llogarisë e as për përfitmin, kur është e lejuar e kur jo dhe a të gjitha bankat jomuslimane nuk është e lejuar të punohet me to? E si bëhët puna me një përson, i cili nuk gjen tjetër bankë përveç bankes e cila punon me kamatë, përsoni i till a konsiderohet si mëkatar? Ai, në të kundërten, nuk mund të përfitojë nga pasuria dhe ekziston frika se mos po i humben apo i vjedhën. Shpresoj një përgjigje në detaje, dhe në fund lus Allahun që t'ju shpërblejë me të mirë.

Përgjigja:

Dije se është e ndaluar të kesh mardhënie me bankat e kamatave, në çfarçdo forme te jetë ajo, të lesh pasuri për qëllim që të shtohet apo për borxh. Sepse në mardhëniet me këto banka nuk mund ti ikësh nga ngrënia e kamatës, apo të ngrëjë dikush nga pasuria yte. Apo të mos e ndihmosh atë që ngre kamatën. Kjo edhe nëse pasurin e le vetëm për ta ruajtur. Këtu përjahtohet fakti në rastë të nevojshme; për atë që ekziston frika se ia vjedhin pasurin e tij, apo humbja e tij apo i bëhët presion që të punojë me këso llojë bankash, në këtë rast lejohet ta lejë pasurinë më kusht që assesi të mos ketë faide.

Allahu e di më së miri.

(11 safer 1425 - 01.04.2004)
ankebut.comRSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme