Masoneria

II. 1  Themelimi i masonerisë

 

             Çdo organizatë, grup, shoqëri, sekt, ka momentin dhe historinë prej kur daton si e tillë, ashtu edhe shoqëria masone ka historinë e saj prej kur filloj të daton, ku në dokumentet zyrtare ajo themelohet në Londër-Angli, në rrugën “Great Queen”1 (mbretëresha e madhe), ku edhe sot e ka të njëjtin emër kjo rrugë, aty më datë 24 Qershor 1717 themelohet Lozha e Madhe e Anglisë,2 kjo lozhë konsiderohet amë për të gjitha lozhat tjera botërore, si dhe selia qendrore e masonerisë. Prej asaj dite e deri më sot, kjo lozhë është aktive dhe ka vazhduar përhapjen e lozhave të saja nëpër tërë Evropën dhe në botë. Pas themelimit të lozhës së Anglisë, më vonë themelohet ajo e Francës dhe Sh.B.A.-së, të cilat konsiderohen ndër lozhat më të mëdha.

 

II. 2  Definicioni i masonerisë

 

            Masoneria përshkruhet nga Lozha e Madhe e Bashkuar e Anglisë si “Një sistem i përbërë nga norma morale, i maskuar nga alegoria dhe i ilustruar me simbole”.3  Pra, nga ky definicion, kuptojmë se kjo shoqëri është e bazuar mbi norma të përgjithshme morale, në edukimin e anëtarëve të saj me principe masone dhe se kjo shoqëri bazohet në ilustrime, sistemi i saj është i mbuluar me alegori, kurse kuptimet e tyre shfaqen përmes simboleve.

            Shpesh herë disa njerëz, masonerinë e definojnë si besim fetar, si sekt fetar hebre, krishterë, etj. por kjo nuk është e vërtetë, ku këtë e kuptojmë nga vetë autorët mason, të cilët e mohojnë një gjë të tillë, ku historiani mason, Laurence Gardner4 thotë:

“...Masoneria (si të gjitha klubet dhe shoqëritë e organizatat e tjera të ngjashme) nuk ishte (as është) një besim fetar dhe as në një mënyrë ndonjë farë institucioni me sfond fetar. Për këtë arsye është e hapur për të gjithë. Problemi i vërtetë që e angështonte Kishën qëndronte në faktin se Masoneria, në kundërshtim me pjesën më të madhe të shoqërive të ngjashme, ishte e lidhur me një kusht fshehtësie. Kjo ishte në kundërshtim me doktrinën “rrëfyesore” të Kishës, që i detyronte besimtarët t`i rrëfeheshin priftit. ...Masoneria përfaqësonte një mjedis brenda të cilit Kisha humbiste autoritetin e vet...”5

             Po ashtu, një rregull i veçantë në lozhat e masonerisë, është se u ndalohet anëtarëve të saj të bëjnë biseda rreth fesë dhe politikës.6

            Nëse shikojmë definicione tjera të autorëve mason mbi masonerinë, do të shohim se ata e definojnë këtë shoqëri si: “art i bazuar mbi principet e gjeometrisë” dhe “shkencë e cila merret me zhvillimin dhe përsosjen e mendjes njerëzore”.7

            Këto ishin definicione të cilat i kanë sjellë vet autorët mason, por kundërshtarët e kësaj organizate, nuk e llogaritin atë si shoqëri mbi norma morale, shkencë apo art, por e konsiderojnë atë si një lëvizje politike, e cila dëshiron të rrëzoj qeveri, të sundoj botën, të shkaktoj luftëra, etj. Atë e definojnë si organizatë të fshehtë, e cila fsheh vëllazëri mbi besime pagane.

            Masoneria akuzohet se mban fshehur sekrete të mistershme të cilat janë në dëmin e njerëzimit. Këtë e deklaron edhe masoni Menli P. Holl, në librin “Leksione mbi filozofinë e lashtë” ku thotë: “Masoneria është një vëllazëri brenda një vëllazërie, një organizatë e jashtme, që fsheh një vëllazëri të brendshme të njerëzve të zgjedhur. Shoqëria e padukshme është një vëllazëri e fshehtë, e përkushtuar ndaj një Sekreti të Mistershëm”.8

 

II.2.1  Emërtimi i masonerisë

 

             Kjo organizatë u emërtua me emrin masonry, kurse anëtarët me mason (murator), anëtarët e shkallëve të para quhen freemason (ang.) apo frankmason (fre.) që nënkupton “murator i lirë”. Përdorimi i parë i fjalës Freemason është shënuar në vitin 1376, por ajo është e lidhur thjeshtë me vëllazërinë e ndërtimit në Angli.9  U quajtën mason, prej në momentin kur Templierët, ushtarët e Luftërave të Kryqëzatës u kthyen prej Palestine në Evropë, themeluan shoqërinë sekrete fremasonët, dhe e quajtën kështu në nder të ndërtuesve të Tempullit të Madh të Solomonit.10

            Tjerë mendojnë se termi freemason buron nga tkurrja e fjalëve frestone mason që d.m.th. “mjeshtër gurrë prerës”, specialist në prerjen e gurëve që nuk ciflosen dhe janë të lehtë për prerje, si dhe në lidhje me ata që dinin të punonin gurin dhe ishin të lirë të udhëtonin për të siguruar porosi pune, apo në referim të ndaj Shtatë Arteve të Lira dhe ndaj fjalës “i lirë”. Një tjetër hipotezë duke u nisur nga një perspektivë në mënyrë tipike fizike, na çon të marrim në konsideratë figurën e arkitektit që është i lirë në kuptim që di dhe mund të realizoj atë që dëshiron duke e nxjerrë nga guri, apo në referim të shkallës së parë masone, asaj të fillestarit i cili ka “lindur i lirë”, ky term i cili paraqitet në shek.XIV”.11

Pra, shohim se edhe emërtimi e masonëve si muratorë, ndërlidhet me definicione të ndryshme, ku të dy interpretimet ndërlidhen me ndërtimin, pra, këtu është për qëllim ndërtimi i Pallatit të Solomonit në Jerusalem, e cila është një nga qëllimet kryesore të masonerisë, pra, ndërtimin e pallatit të tyre mbi rrënojat e Mesxhidul Aksasë. Ky tempull, nuk ka për qëllim ndërtimin e Pallatit të Sulejmanit a.s., por ky pallat është një tempull pagan të cilin duan ta ndërtojnë për hir të hyjnisë së tyre, Antikrishtit.

           

 

II.3 Prejardhja e masonerisë

 

             Treguam se dokumentet zyrtare tregojnë se masoneria është e themeluar publikisht në vitin 1717, por kjo organizatë ka rrënjët më thellë në histori, ku shumica e analistëve dhe shkrimtarëve mbrojnë qëndrimin se masoneria është versioni modern i ushtarëve dhe kalorësve Tempullarë, të cilët udhëhoqën luftërat e kryqëzatave prej Evrope në Palestinë, për të pastruar Tokën e Shenjtë prej “pa besimtarëve”. Pra, mësimet dhe organizimi i masonerisë në mënyrë të fshehtë daton shumë kohë më parë se viti 1717.

            Së pari të tregojmë për çështjen e Tempullarëve. Pas disfatës së Kryqtarëve në Palestinë, Kalorësit Tempullarë kthehen në Evropë më 1127 të ngarkuar me një koleksion të rëndësishëm dokumentesh shumë të lashtë. Urdhri i Kalorësve Tempullarë u themelua në vitin 1118. Këtë urdhër e përbënin nëntë kalorës francez, që kishin bërë betim të ngriheshin si mbrojtës të Tokës së Shenjtë. Këta quheshin edhe si Ushtarë të Krishtit.12

            Në vitin 1127 kërkimet e kryera nga Tempullarët në thellësitë e fshehta të Tempullit të Jerusalemit kishin përfunduar dhe ata ishin kthyer në Francë të ngarkuar me një thesar legjendar. Pas kësaj kohe, ata arrijnë një fuqi të madhe në Evropë, saqë filluan të përfshihen në punët e rëndësishme si në nivel politik, ashtu edhe në atë diplomatik dhe ekonomik, në Evropë dhe në Lindjen e Mesme. Tempullarëve filluan t`u nënshtroheshin edhe mbretërit.13

            Më pas, kur këta paraqesin kërcënim për sigurinë dhe sundimin e Kishës, fillojnë të ndiqen nga ana e Kishës Romake. Gjatë vitit 1306 Urdhri i Tempullarëve ishte bë aq shumë i fuqishëm sa ngjalli xhelozi tek mbreti i Francës, Filipi i IV, e ky në bashkëpunim me papën e Vatikanit, papa Klementi V, komplotoi një sulm për zhdukjen dhe eliminimin e këtij urdhri Tempullarë. Të premten më 13 Tetor 1307 fillon zhdukja dhe ndjekja e Tempullarëve prej France. Ata u akuzuan se zhvillojnë praktika fetare fe mohuese, homoseksualizëm dhe magji të zezë.14 Prej këtu edhe daton legjenda e natës fatkeqe, e Premtja 13 (Tek perëndimorët, kur bie dita e Premte më datën 13, ato kanë besim se kjo do të sjell ndonjë fatkeqësi, ku kemi edhe shumë filma horror nga Hollywood-i me këtë tematikë).

            Me fillimin e zhdukjes së Tempullarëve, mësimet e tyre nuk morën fund, sepse mbreti nuk arriti që t`i zhduk të gjithë, ku një pjesë e tyre arritën që t`i ikin sistemit të Kishës dhe u strehuan në shtetin në të cilin nuk kishte pushtet Kisha Katolike, në Skoci.

Mësimet e fshehta, janë përcjellë prej te Tempullarët, te masonët e sotëm.15 Këto mësime i përcollën, pasi u vendosën në Skoci Tempullarët. Por tani Tempullarët ishin kthyer publikisht në skenë përmes shoqërive sekrete të përhapura anembanë Evropës, por më shumë përmes një tjetër emri: Masoneri.16 Pra, masonët përfaqësojnë urdhrin Tempullarë. Ashtu siç deklaron edhe David Icke17, se: “Masoneria lindi në Skoci midis familjeve të njohura të Vëllazërisë...”.18  David Icke po ashtu mohon që masoneria lindi prej lozhave të muratorëve, të cilët punonin nëpër kishat dhe katedralet e mëdha, por se masonët rrjedhin prej Esenëve, nga hebrenjtë Farisej (Levitët), nga shkollat misterike egjiptiane dhe greke, etj.19  Po ashtu Icke, duke iu referuar fjalimit të masonit Ramsej, thotë: “Masoneria rrjedh prej shkollave misterike të lashtësisë që respektonin kultin e Dianës, Minervës dhe Isidës. Si dhe se Masoneria kishte lindur në Tokën e Shenjtë në kohën e kryqëzatave (Kalorësve Tempullarë) dhe jo midis muratorëve”.20

            Dëshmitë tjera për ekzistimin e masonerisë para vitit 1717 janë të shumta. Siç cek edhe Gardner se: “ është e padyshimtë se rryma masone “spekulative” arriti në Angli nga Skocia kur të dy kurorat u bashkuan në vitin 1603, por është gjithashtu e padyshimtë se në terma “operativ” Vëllazëria masone e Londrës mburrej me një stemë heraldike që nga viti 1472. Po aq interesant është se në vitin 1655 emri ishte ndryshuar në “Shoqëria e Masonëve të Londrës”.21

            Dy dokumentet më të vjetra masone të ruajtura në Angli i takojnë përkatësisht vitit 1390 dhe vitit 1450.22 Po ashtu, dokumentet kelte të vitit 1535 dëshmojnë se shoqëria sekrete ka ekzistuar para vitit 1440, nën emrin Vëllazëria e Shën Gjonit dhe që atëherë e deri më 1535 nën emrin Urdhri Mason i Shën Gjonit, apo Vëllazëria masone.23

            Këto ishin disa të dhëna mbi prejardhjen e urdhrit mason, si dhe datimi i kësaj organizate para formimit zyrtar të vitit 1717.

 

 

II.4  Mësimet (besimi) e masonerisë 

 

 

            Në këtë pjesë do të cekim diçka në lidhje me mësimet kryesore të shoqërisë së masonerisë dhe besimi i tyre (në çka besojnë). Është me rëndësi të ceket se, atë çka e thonë kundërshtarët e kësaj organizate për besimin e tyre, vet masonët nuk e pranojnë një definim të tillë për besimin e tyre, porse në esencë, prapë, besimi i tyre mbahet në sekret.

            Mësimi kryesor në masoneri, është fshehtësia, dhe prej në fillim kur anëtarësohet ndonjë anëtar i ri, atij i bëhet me dije, se nuk lejohet të nxirret jashtë lozhës mësimi që e merr brenda dhe se tërë jetën është i obliguar t`a mbajë fshehtë.

            Masoneria nuk është organizatë e fshehtë, sidomos pas vitit 1717, porse mësimet e saja janë të fshehura prej opinionit, kështu që mbesin sekret mësimet e saja, sepse çdo organizatë, mbledhjet e veta normal se do t`i kryej pas dyerve të mbyllura, siç thotë edhe Gardner: “...nëse i kryejnë ritualet pas dyerve të mbyllura, mos duhet të dyshojmë se fshehin kushedi çfarë sekretesh Kabalistike? Ndoshta, në ndonjë rast, por në më të shumtën e herëve, bëhet fjalë thjeshtë për dëshirën për të ruajtur një çikë `privacy`. Rituali mason është bërë i njohur dhe është publikuar, i disponueshëm për të gjithë. Nuk është i fshehtë. Dhe nuk janë të fshehta, në kuptimin e ngushtë, as veprimtaritë e kryera nga lozhat. Bëhet fjalë, mjaft thjeshtë për veprimtari “private”.24

            Po ashtu, sipas të njëjtit autor, në masoneri, të fshehta janë vetëm shenjat, prekjet dhe parullat e njohjes, me të cilat ithtarët njihen mes vete.25

            Por sipas autorëve tjerë mason, thonë se: pse të jetë e tërë kjo fshehtësi, kur nuk ka asgjë për t`u fshehur? Por vallë, a ka diçka që ndoshta mbahet fshehtë edhe nga vet masonët e shkallëve të ulëta, fshehtësi që i dinë vetëm ata të shkallëve më të larta?26

            Asnjë nga hulumtuesit e shkencës okultiste nuk do të mohoj se shumë nga udhëheqësit e masonerisë kanë qenë në kërkim të fshehtësive të magjisë.27

            Masoneria vepron si mbrojtëse e mistereve antike, duke e ruajtur në siguri sasinë e madhe të dijeve të lashta dhe duke e zbuluar atë pjesë-pjesë në grada të ndryshme. Masoneria është një shkollë moderne e mistereve, e cila shërben për t`i mbajtur gjallë Misteret Antike.28 Masoneria shërben dhe ka synim që të mbledh dhe të rruaj arkivat e lashta të dijes njerëzore.29  Pra, kështu e definojnë shumica e analistëve dhe historianëve mason fshehtësinë e masonerisë.  Principet kryesore të masonerisë në të cilat bazohet ajo, janë: Dashuria vëllazërore, ndihma dhe e vërteta.30 

 

 

II. 4.1  Zoti i masonëve

 

 

            Masoneria po ashtu ka zotin e vet të cilin e besojnë, por ata nuk thonë se besojnë në ndonjë nga zotat e feve qiellore, por kanë zotin e tyre të cilin e fshehin pas shumë emrave. Në masoneri, kur anëtarësohen në fillim, anëtarit nuk i kushtëzohet se cilin besim e ndjek, porse vetëm të besoj në ndonjë hyjni supreme, që në masoneri njihet me emrin Arkitekti i Madh i Universit apo Qenia Supreme, duke mos përdorur terme zot, Allah, Buda, apo Jezus.31

            Në masoneri, bëhet e ditur se emri i humbur i zotit të cilin ata adhurojnë nuk është Jahve apo Jezu, por është Jahbuhlun (prej Jah-Baal-On).32 

            Pra, e kuptojmë se zoti i masonëve nuk është Zoti i vërtetë që duhet të besohet, por se është një zot, të cilin e quajnë me emra të ndryshëm, që në fund nënkuptohet se besojnë në djallin, apo siç e quajnë ata, Luciferin.

            Lozhat masone besojnë dhe adhurojnë Luciferin, të njohur edhe si Satana,33 këtë e kuptojmë edhe nga deklaratat e vet disa masonëve të rangjeve të larta, siç është Albert Pike, apo Kabalisti Eliphas Levi. Elifas Levi pranon faktin se djalli dhe Luciferi janë një i vetëm. Ai thoshte se të krishterët gabimisht e besojnë djallin si armik, porse ai është ndihmës dhe mirëbërës i njeriut. Ai e cilësonte djallin si “engjëll që kryeson dritën e së vërtetës”. 

Masonët nuk adhurojnë djallin (kështu thonë publikisht) porse e lavdërojnë Luciferin.34 Po ashtu, lideri masonik, gjenerali suprem Albert Pike, pranonte se masonët adhuronin Satanën, Satana është mohimi i zotit, Luciferi është sjellësi i dritës` thoshte ai.35  Po ashtu, Henri Makov, deklaron se qëllimi i familjeve të pasura që janë të inkorporuar në rangjet e larta të masonerisë, janë të përkushtuar në adhurimin e Luciferit, shkatërrimin e fesë Krishtere dhe ndërtimin e tempullit pagan në Jerusalem.36 Por, kush është Luciferi? Emri Lucifer rrjedh prej Lux-pher që d.m.th. sjellësi i dritës; ylli i mëngjesit; planeti Afërditë kur lind para diellit, etj. kurse kuptimi esencial është se ky emër aludon në “engjëllin” e dritës, i cili u bë engjëlli rebel ndaj urdhrit të Zotit; aludon kreun e djajve; pas vitit 1667 emri Lucifer bëhet term i cili tregon Satanën.37 Disa autorë mason mohojnë se masonët janë Satanist, por nuk mohojnë se janë Luciferian. Ata thonë: Luciferianët mendojnë se po veprojnë mirë, kurse Satanistët e dinë se janë të ligë. Si dhe se zoti i urdhrit mason është Luciferi.38

 

II.4.2 Masonët dhe Kaballa

 

 

            Libri i Kaballës është një ndër librat bazë në shoqërinë masonëve. Këtë e pohojnë shumë studiues të kësaj organizate. Kaballa është tradita e fshehtë gojore e Hebrenjve, një element shumë i fuqishëm i cili është inkorporuar në sistemin mason.39 Tradita masone ishte e lidhur me fije të dyfishtë me urtësitë filozofike të Kabalës40  dhe nëse analizojmë, do të shohim se masoneria është e bazuar plotësisht në Kaballa, si dhe në të gjitha ritualet masone, do të hasni elementet e Kaballës.41 Masoneria e lavdëron mësimin kaballist, ritualet masone mbështeten plotësisht në këtë libër, i cili është libër i magjisë së zezë judaiste, kurse prejardhja e saj është nga magjia e Babilonisë dhe Egjipti. Kaballizmi mbron doktrinën se Djalli është zoti i vërtetë, Kaballizmi është baza e magjisë moderne, astrologjisë, numerologjisë, letrave të fatit, mësimi se e mira dhe e keqja janë një.42 Po ashtu, shkrimtarë tjerë në lidhje me Kaballën deklarojnë: `Kaballa paraqet një filozofi metafizike hebreje të shtrembëruar, e cila qëllimin kryesor e ka të përqendruar në flakjen e besimeve tjera në Zot...Masoneria moderne e ka ruajtur kuptimin kryesor të Kabalizmit. Të gjitha sistemet masone, paraqesin në të vërtetë mendime kaballiste`.43

            Pra, nga e tërë kjo kuptojmë, se masonët veprojnë dhe bëjnë ceremonitë dhe ritualet e tyre në bazë të librit magjik okultist Kaballa. E kjo na lë të kuptojmë se edhe vetë mësimet dhe besimi mason është i ngritur mbi bindjet Kabaliste.

 

 

II. 5 Depërtimi i `Mendjendriturve` - (Illuminati) nëpër lozhat e masonerisë dhe qëllimet e tyre

 

 

            Për të kuptuar zhvillimin e politikës botërore së sotme, është me rëndësi të kuptojmë se kush është organizata e masonerisë, dhe nga kush janë të ndikuar ata; ndikimi i shoqërisë së fshehtë të Iluminati-ve (Mendjendriturit, termi Iluminati -të ndritur, i referohet Luciferit, që d.m.th. sjellësi i dritës) në lozhat masone, pasi kjo është një pikë kyç e cila shpalos dallimin në mes masonëve të shkallëve fillestare dhe të atyre të rangjeve të larta në hierarki dhe politikë. Masonët sot janë të njohur si organizata që sundon botën, por në esencë, dikush përmes masonëve dhe lozhave të tyre arriti që të arrij dominimin politik, e ata janë padyshim `Mendjendriturit`. Këtë më hollësisht do ta sqarojmë në vijim.

            Shoqërinë e fshehtë të Iluminati-ve e themeloi Adam Vajshop, i cili u lind më 6 Shkurt 1748, në Gjermani. Ai ka qenë prift në radhët e Jezuitëve*. Me datë 1 Maj 1776, (Kjo është arsyeja kryesore se përse festohet 1 Maj) në Bavaria të Gjermanisë, ai themeloi lëvizjen e Iluminati-ve, e cila u themelua në principe të rregullave dhe parimeve Jezuite. Pas vitit 1778, anëtarët e saj arrijnë t`i nënshtrojnë lozhat masone, të cilët fillojnë ta realizojnë në përpikëri politikën e tyre. Të gjitha pozitat komanduese në lozha i zënë njerëzit e Vajshopit. Qëllimi i kësaj lëvizje është revolucioni botëror dhe themelimin e Rendit të Ri Botëror. Është e përhapur ngado në botë dhe prej momentit kur i marrin lozhat masone në dorë, Iluminati-të bëhen fuqi sunduese dhe fillojnë që t`i realizojnë planet e errëta për zhdukjen e Krishterimit dhe likuidimin e qeverive botërore. Vajshopi për t`i zënë të gjitha lozhat masone ka paramenduar një sistem të fshehur me anë të cilit njerëzit e tij do të jenë në vendet kyçe të lozhave masone, të arrijnë në vende të larta në politikë dhe të marrin qeverinë dhe udhëheqjen e lozhave. Udhëheqja e Rotshildëve, Vajshauptit dhe Jezuitëve është kushtuar përçarjes dhe sundimit të masave përmes luftërave dhe konflikteve, duke manipuluar politikën, financat dhe fenë, ku Rotshildët* e ndihmuan Vajshauptin që të infiltrohet në mesin e masonëve, në lozhën e Masonerisë së Lindjes së Madhe, po ashtu edhe Iluminatët të infiltrohen në mesin e masonëve të lirë. Për t`u shërbyer Rotshildëve (shefave të vet), Vajshopi hartoi programin prej shtatë pikëve: Shkatërrimin e qeverive paqedashëse, heqja e trashëgimisë, zhdukja e patriotizmit, zhdukja e familjes, heqja e religjionit dhe krijimin e Rendit të Ri Botëror (New World Order- kjo është parulla e Sh.B.A.-së, Vatikanit, etj).44

            Iluminatët morën nën kontrollin e tyre shumë grupe, si Jezuitët, Opus Dei, Kalorësit e Maltës, Kalorësit Tempullarë dhe Masonët. Nivelet më të larta të lëvizjes së Iluminati-ve janë persona që praktikojnë Satanizmin (adhurimin e djallit si zot) dhe se Iluminati janë një kult sekret Luciferian që përfaqësojnë rendin më të lartë frimason.45

            Këto grupe që udhëhiqeshin nga Iluminatët, si masonët, Bilderbergët, Jezuitët dhe Sionistët, fuqizohen dhe financohen të gjithë nga bankierët.46

            Thamë se, masoneria dhe lozhat e saja janë okupuar nga sekti i Iluminati-ve, dhe masonët e rangjeve të ulëta nuk e dinë qëllimin kryesor të atyre nga shkalla e lartë, të cilët udhëhiqen nga “Mendjendriturit”, masonët e shkallëve të ulëta janë shumica njerëz punëtor dhe pa qëllime negative, porse keqpërdoren nga Iluminatët si mbulesë.47

Një marrëveshje u arrit në mes Iluminati dhe masonëve në Kongresin e Vilhelmsbad më 20 Dhjetor 1781, ku Iluminatëve iu shtuan edhe tre degët e ulëta të masonerisë.48 Kurse më vitin 1786, në kongresin e tretë Masonik në Frankfurt, Iluminati kishin në kontroll të gjitha shoqëritë masonike, që në total përfshinin tre milion anëtar nëpër tërë botën.49

             Menli Holl, mason i gradës 33, studiues më i madh i lozhave masone për shek.XX, në librin e tij Lexime të filozofisë së lashtë zbulon se udhëheqja kryesore e Iluminati-ve vjen prej lozhave masone dhe se masonët e rangjeve të mesme të lozhave masone as që e kanë idenë e planit të madh. Po ashtu, masonët tipik të rangjeve të ulëta nuk e dinë se brenda vëllazërisë së fshehtë masone ekziston një elitë anonime por me shumë pushtet dhe e organizuar mirë që synon sundimin global dhe nxit përhapjen e pushtetit të Luciferit.50 

            Ky rreth i brendshëm i Iluminati është guri i majës së piramidës së shkallëve masone. Shkallët e Iluminati fillojnë aty ku përfundojnë shkallët e masonëve. Ky rreth i brendshëm përmes masonëve sot kontrollon agjencitë e inteligjencës, policinë, shërbimet e sigurisë, forcat e armatosura të shteteve më të fuqishme të botës, kontrollon Vatikanin, Kishën Katolike, Sh.B.A-në dhe luftërat e tyre, bankat, ekonominë, media, industritë e fuqishme, politikën, gjykatat, arsimin, mjekësinë, tregtinë, tregtinë e drogës, etj..51

            Po shohim se organizata masone kontrollohet në mënyrë të fshehtë nga padronë çifut,52 ku edhe vetë masonët janë të mashtruar prej tyre,53  sepse pjesa dërmuese e anëtarëve në lozha masone nuk janë satanistë,54 masonët e thjeshtë nuk e dinë se çka punohet dhe nuk i dinë qëllimet e shkallëve të larta të organizatës, por disa të zgjedhur e dinë shumë mirë.55

            Por edhe vetë Iluminati janë vegël e cila përdoret sot nga ana e bankierëve Kaballist dhe disa familjeve të cilat e drejtojnë lëvizjen e Iluminati siç janë Rotshild, Rokfeler dhe Vinsdor.56

Këto organizata, përdoren nga këto familje të mëdha për qëllimet e tyre, siç janë p.sh. krijimi i një shteti global policor, mundësinë e zgjedhjes së presidentëve amerikan, shndërrimin e Palestinës në shtet hebreo-mason. Po ashtu kanë qëllim reduktimin e popullatës në botë dhe zvogëlimin e numrit të njerëzimit prej 6 miliard në më pak se 1 miliard. Ata kanë për qëllim krijimin e një Qeverie Botërore (Novus Ordo Seclorum) e cila është edhe parullë masone dhe rindërtimin e Tempullit të Solomonit.57 Qëllimet e tyre janë skllavërimi i njerëzimit në aspektin mendor, emocional, shpirtëror dhe fizik, njerëz të pajisur me mikroçipe, e gjitha kjo të arrihet përmes një diktature globale, të centralizuar me një qeveri botërore, një ushtri, një bankë qendrore, një monedhë, një fe botërore dhe në fund të sjellin në krye të tyre atë që e quajnë “Antikrishti”.58

            Dora e tyre fshihet pas vrasjes së shumë njerëzve të famshëm siç është vrasja e papa Gjon Pali I, në vitin 1978, i cili ishte në fron vetëm 33 ditë59 (numri 33 ka rol të rëndësishëm për këto shoqata, e cila do shpjegohet më pas), po ashtu vrasja e kryetarëve të Sh.B.A.-së Abraham Linkoln dhe John F. Kennedy60 (Shkak i vrasjes së këtyre dy kryetarëve, është se këta dhanë opsionin që edhe Qeveria e Sh.B.A.-së të ketë të drejtë shtypjen e parave, e jo vetëm Rezerva Federale, e cila nuk është nën pushtetin e Qeverisë, por kjo teori nuk u kuvendonte bankierëve dhe Konspiratorëve, andaj edhe i likuiduan) etj.

            Qëllimet kryesore të tyre mund të shihen në Protokollet e tyre të cilat janë të njohura në botë si Protokollet e të Urtëve të Sionit, këta protokolle u shërbejnë masonëve si leksione.61

Pra, në këtë pjesë treguam në lidhje me shoqërinë e cila qëndron pas masonëve, familjet më të fuqishme në botë, qëllimet e tyre dhe politika, ndikimi i tyre dhe roli.

 

II. 6 Anëtarët e famshëm të masonerisë, shtrirja dhe autoriteti

 

 

            Masoneria është një organizatë, e cila brenda viteve ka ngërthyer në rrethin e vet një numër të madh të anëtarëve, me një shtrirje botërore, si dhe një numër i madh i këtyre anëtarëve, ishin njerëz të famshëm në aspektin politik, ekonomik, ushtarak, etj.  Kurse në vazhdim do t`i cekim këto anëtar të famshëm, si dhe numrin e masonëve në botë.

            Para se të cekim anëtarët, të tregojmë se, autoritetet masone thonë se, rangjet masone janë plot e përplot me njerëz me influencë dhe të fuqishëm (udhëheqës botëror), por kjo nuk do të thotë se masoneria ka në duart e saj frerët e qeverisjes së botës, pasi ata nuk kanë qëllim sundimin, por vlerat shpirtërore, filozofike dhe edukative.62 Por, ky është vlerësimi i masonëve për veten, kurse të tjerët, kanë pikëpamje tjetër mbi këta udhëheqës të fuqishëm të cilët janë anëtar në lozhat masone.

            Ndër anëtarët më të famshëm të masonerisë, me të cilët krenohet edhe ajo vet, janë: Xhorxh Washington, Xhon Hankok, Benjamin Franklin, Samuel Adams, Xhon Adams, William Devis, Tomas Hatkinson, nënshkruesit e Deklaratës së Pavarësisë së Sh.B.A.-së, 50 prej 56 nënshkruesve ishin mason, prej 55 delegatëve të Konventës Kushtetuese, 31 ishin mason, si dhe 33 prej 74 gjeneralëve nën urdhër të Washingtonit ishin mason;63 po ashtu Kerry, Mekkejn, Sarkozi, Angela Merkel, Vlladimir Putin; politikanët që mbështesnin sionizmin ishin mason;  autori i himnit amerikan Francis Skot Ki, ishte mason; më shumë se gjysma e presidentëve amerikan ishin mason siç janë: Washington, Madison, Adams, Xheferson, Monro, Xhekson, Van Buren, Tajler, Tejlor, Pirs, Bakanan, Xhonson, Garfild, McKinli, Teodor dhe Franklin Ruzvelt, Taft, Harding, Truman, Ford, Regan, Klinton, Bush, Bush i riu dhe Obama.64 Familja mbretërore britanike ka qenë gjithmonë pranë masonerisë;65 mason nga Evropa ishin: Winston Çërçil, Sesil Rodi, Horatio Nelson, Artur Wellington, Xhon Moore, Simon Blivar, Xhuzepe Garibaldi, Jozef Hajdën (autor i himnit gjerman), Wolfgang Amadeus Mozart, Johan Wolfgang fon Gete, Aleksandër Pushkin, etj.66 si dhe politikan tjerë të famshëm si: Robespieri, Napoleoni, Lenini, Stalini, Marksi, Gorbaçovi, Boris Jelcin, Musolini, Ariel Sharon dhe Fidel Kastro.67

            Këto ishin ndër masonët më të famshëm të cilët janë të evidentuar nëpër lozha si anëtarë të saj, si dhe masoneria nuk e mbulon emrin e tyre, kurse tash do të tregojmë mbi numrin dhe anëtarët e saj nëpër botë, shtrirja dhe përhapja.

            Është e konfirmuar se në vitet e `70 të shek.XX, në botë ka pasur 6 milion mason, 4 milion vetëm në Sh.B.A.68 si dhe numri i lozhave ka arritur në 30.00069 ku vetëm në Britaninë e Madhe ka 3000 lozha masone.70 Ndër themeluesit e ShB.A.-së, llogariten masonët, po ashtu thuhet se masoneria qëndron prapa krijimit të OKB-së (Organizata e Kombeve të Bashkuara) dhe të shtetit të Izraelit.71  Lozhat masone u përhapën kudo nëpër botë, në Angli, Francë, Sh.B.A, Rusi, Spanjë, Gjeorgji, Afrikë, etj.72

 

 

II.6.1  Lozhat masone

 

 

            Para, se të fillojmë me kapitullin e radhës, është e vlefshme që të cekim se çka do të thotë lozhë masone, pasi lozhat janë të një rëndësie të veçantë në sistemin mason, si dhe shpesh ceket në punim, andaj do të japim një sqarim të vogël në lidhje me kuptimin e lozhës.

            Termi lozhë (Lodge, ang.) përdoret për të treguar një takim mason të thirrur, tregon vendin  dhe sallën ku mbahen mbledhjet masone,73 kurse në kuptim ezoterik, lozha simbolizon universin në tërësi, po ashtu simbolizon tempullin e mbretit Solomon. Forma e lozhës shtrihet në gjatësi me drejtim Lindje-Perëndim, kurse në gjerësi, me drejtim Veri-Jug. Duhet të ketë formën e Paralelogramit dhe të jetë me dy hyrje.74

            Lozhat e para fillojnë të paraqiten në fillim në Skoci nga shek.XV,75 por këto kanë qenë tubime shumë të fshehta, kurse publikisht ndërtohen me themelimin zyrtar të masonerisë. Në lozha lejohet të hyjnë vetëm burrat, ndërsa grave u ndalohet të hyjnë, kurse lozhat e Irlandës pranonin edhe gra në radhët e tyre.76

Këto ishin të dhëna të mjaftueshme të cilat na e bëjnë më të qartë shoqërinë e masonëve.

 

 

Ndërtesa në të cilën themelohet masoneria më 24-06-1717, në rrugën Great Queen në Londër Engli.

 

III. Simbolet e masonerisë

 

 

III.1  Definimi i simboleve

 

 

            Fillimisht, duhet të definojmë simbolin, se çka është ajo, për të kuptuar më lehtë pastaj vlerën që kanë ato për masonët.

            Simbol është diçka që përfaqëson apo sugjeron diçka tjetër, e cila është e ndërlidhur me ngjashmëri me të përfaqësuarën, apo e definojmë si shenjë e dukshme për diçka të padukshme. Po ashtu, simboli definohet edhe si: figurë e ndonjë objekti intelektual, moral, shpirtëror, e cila na paraqet mendjes sonë diçka që nuk na është treguar, porse kuptohet nga shenja.  Për rëndësinë që kanë simbolet në masoneri, thuhet: “Masoni i cili nuk e dinë kuptimin e simboleve, ai dobët e njeh masonerinë”.77

            Njerëzit janë të vetmet krijesa në botë që përdorin simbolet për t`iu referuar diçkaje tjetër, përdorin simbole për gjithçka që mendja mund të shoh, përdorin simbole apo gjeste për gjithçka që pesë shqisat mund të perceptojnë, ku shumë njerëz përpiqen që t`i komentojnë dhe interpretojnë këto simbole.78

            Sekretet e masonerisë, janë të mbuluara me simbole, andaj shohim se ka shumë simbole masone, ku këto simbole kanë kuptime të shumëfishta dhe tregojnë në çdo rast një interpretim filozofik.79

            Masonët për të ruajtur këto sekrete, përdorin simbole, ku ritet, ceremonitë, shenjat me duar dhe duar shtrëngimet, bazohen në shkencën dhe artin e simbolizmit. Prej në fillim të historisë së simboleve, ato shërbenin për të përçuar ide, koncepte dhe sekrete tek tjetri.80  Simbolet shërbejnë si gjuhë e fshehtë për masonët, përmes të cilëve kuptohen mes vete.81 Konfuçio ka thënë: “Shenjat dhe simbolet kontrollojnë botën, e jo frazat dhe ligjet”

 

III. 2  Simbolet masone dhe prejardhja e tyre

 

 

            Lozhat masone kanë simbolet dhe shenjat e tyre të përhapura kudo në vende publike. Historianët masonë thonë se përpos simboleve dhe fjalëkryqeve, në masoneri nuk ka asgjë tjetër sekret.82  Të fshehtat e vërteta të masonerisë qëndrojnë të fshehura në simbolet dhe legjendat e saja. Simbolet dhe legjendat janë mjete me të cilat të vërtetat e masonerisë janë bartur tek anëtarët e rinj.83

            Anëtarët e shoqërive të fshehta kanë përdorur gjithmonë një kod komunikues të bazuar mbi fraza, fjalë, shtrëngime duarsh dhe simbole, ashtu edhe masonët i përdorin këto shenja dhe simbole të trashëguara nga tradita masone mesjetare.84

            Por, këto simbole nuk e kanë prejardhjen prej traditës mesjetare të masonëve, por daton qysh më herët, simbolet dhe ritualet e tyre datojnë që nga periudha antike.

            Egjiptianët e vjetër të cilët nuk kanë dëshiruar që t`ua paraqesin filozofinë dhe misteret e tyre njerëzve të pa denjë, i kanë fshehur principet dhe filozofinë e tyre pas shenjave dhe simboleve, ku edhe masoneria bashkëkohore ka sistemin egjiptas.85 Pra, nënkuptojmë se simbolet dhe ritet masone kanë prejardhje nga Egjipti antik.86

            Një teori tjetër e përkrahur mbi prejardhjen e simboleve masone, është se ato datojnë edhe më parë se ato egjiptiane, duke thënë se simbolet masone kanë prejardhje nga Babilonia, (600 vjet para qytetërimit Egjiptian).87  Pa marrë parasysh, Egjiptiane apo Babilonase, masonët dhe udhëheqësit e lozhës masone mburren se ritualet e masonerisë e kanë prejardhjen nga besimi i lashtë egjiptian. Masoneria e sotme pranon lirshëm lidhjen që ka ajo me besimin dhe ritualet Egjiptiane, dhe shpalos me krenari idhuj egjiptian.88

            Pra, simbolet e masonerisë, kanë një prejardhje pagane të popujve të lashtë, që dëshmon bindjet masone.

 

 

III. 3  Manifestimi i këtyre simboleve në shoqëri

 

 

            Këto simbole të masonerisë, përpos se hasen në lozhat e masonëve, ato mund të hasen edhe në shoqëri dhe në vende publike, për të treguar se në atë vend ka njerëz me ndikim nga masonët, si dhe në disa vende kanë ilustruar simbolet e tyre në rrugë, po ashtu këto simbole hasen në logo-të e firmave dhe kompanive të njohura botërore, në emblemat e ushtrive, të shteteve, në monedha dhe para si dhe vende të tjera.

            Simbolet e tyre janë gjithkund, në vulën e madhe amerikane dhe në logot e dhjetëra korporatave, në OKB-në, Kërkoni për pika mbi piramida apo sytë e Horus-it, do të filloni të kuptoni se për çka bëhet fjalë.89

            Statuja e lirisë në New York të Amerikës është një simbol i lashtë i Semiramidës, e cila mban në dorë pishtarin me flakën e Nimrodit dhe si një simbolizëm të lidhur me perëndinë dhe perëndeshën Diell.90 Kjo statujë ishte dhuratë nga masonët e Francës.

Po ashtu edhe qyteti i Washingtonit në Sh.B.A., rrugët e tij janë të ndërtuara në një stil i cili përbën yje dhe shenja të zodiakut. Arkitekti i qytetit ishte Pier Karl l`Enfant, i cili ishte mason, po ashtu, projektin e morri me lejen e Xhorxh Washingtonit, i cili po ashtu ishte mason. Ky aspekt i përket çdo elementi të tij, nga rrjeti i rrugëve tek ndërtesat dhe tek arkitektura e tyre. Në skicën e qytetit dallohen jo më pak se 20 ndërthurje zodiakale, secila e lidhur në mënyrë misterioze me ndonjë aspekt yjor të veçantë.91

            Po ashtu, në qytetin e kërkuar të tyre, Izrael, vërehen shenjat e tyre, ku në Gjykatën Supreme të Izraelit, e cila u financua dhe u dizajnua nga Rotshildët, është e mbushur me simbole masonike.92

            Pra, vërejmë se simbolet e tyre janë gjithkund rreth nesh, andaj ato vërehen në moment kur fillojmë t`i shikojmë, por duhet t`i njohim në fillim, por atëherë t`i shikojmë.

 

 

Simbolet kryesore të masonerisë

 

IV.1  Syri Gjithëshikues

 

 

            Simbolet më të njohura masone, pa të cilat asnjë lozhë nuk fillon ceremonitë dhe ritualet, si dhe lozha duhet të jetë e pajisur me këto shenja, po ashtu të gjithë masonët, duhet t`i njohin këto simbole si pjesë e ritualit të tyre, gjenden në Figurën 1, ku shohim të gjitha simbolet kryesore, duke filluar prej në maje, ku shihet syri i cili shikon gjithçka. Në vijim do të sjellim disa të dhëna në lidhje me kuptimin e këtij syri, se prej ku daton dhe çka simbolizon.

Syri i cili sheh gjithçka u bë vonë si simbol i masonerisë dhe është një nga simbolet kyçe të masonerisë, kurse daton që nga periudha e Egjiptit të lashtë. Ky sy, simbolizon shpesh syrin e zotit Egjiptian, Horus, si dhe ky sy ndonjëherë paraqitet brenda një trekëndëshi apo Piramide. Haset edhe në artin Krishterë tek të cilët simbolizon Syrin e zotit. Ky sy në origjinë i bashkëshoqërohej nga ana e alkimistëve, errësirës (ose asgjësë) aftësisë së atij që punon të arrijë të shoh në errësirë, për të perceptuar rregullin që fshihet prapa kaosit në dukje.93 

            Po ashtu ky sy haset edhe në kultura tjera. Legjenda Romake Horacije, ka mundur me një sy të mposht kundërshtarin, si dhe të ndalon hyrjen e armikut në qytet. Në legjendën Skandinave, zoti Odin e ka humbur njërin sy dhe pastaj është bërë magjistarë. Një sy simbolizonte për ta fuqitë magjike që gjenden në shikim.94  Kurse në Egjipt simbolizonte syrin e Horus-it. Ky ishte zoti egjiptian me kokë shqiponje, ishte biri i Oziris-it dhe Isis-ës; shpesh i paraqitur si me një sy, syri Horus, apo i paraqitur si disk diellor me flatra. Po ashtu ky sy simbolizon syrin e drejtësisë të cilit asgjë nuk i kalon pa parë, as në jetën shpirtërore, as në atë materiale. Ai kontrollon që çdoherë të kryhen ritualet dhe traditat. Lufta e Horus-it me vëllanë e tij, Set, i cili ia nxori syrin Horit, ilustron luftën e përhershme në mes dritës dhe errësirës, ku sytë duhet të jenë hapur dhe të kujdesshëm. Në Egjipt, Horus adhurohej si zot, faraon hyjnor, sundues që dëshiron sundimin e botës.95 Po ashtu, në Egjipt, ky sy përdorej nga popullata si talisman mbrojtës, faraonët i çonin në varret e tyre me talismanin e Syrit të Horusit, të vendosur brenda fashave që mbështillnin trupin e tyre të balsamosur. Në Budizëm dhe Hinduizëm, koncepti i syrit të tretë është shumë i pranishëm, andaj edhe çdoherë vizatojnë nga një pikë në ballë, ku në traditën Hindu, ky sy, paraqitet përmes Shiva-së, si “syri i dijes” dhe besohet se funksionon më shumë si një mësues shpirtëror i brendshëm, e cila na mëson nevojën për të nxënë. Ky sy që lëshon dritë, ka qenë i përdorur gjatë shumë shekujve si një figurë që simbolizon Zotin. Syri brenda trekëndëshit përfaqësonte në Mesjetë tek Krishterët Trininë e Shenjtë të besimit Krishterë. Tek masonët, ky sy njihet si syri i fatit i cili shikon poshtë kombin e ri të favorizuar. Tek masonët përdoret çdoherë syri i shoqëruar brenda reve. Ky sy, u bë pjesë përbërëse edhe e Vulës së Madhe të Sh.B.A.-ve, si dhe i vizatuar në monedhën një dollarësh qysh në vitin 1782 nga ana e artistit Pjer Euzhen d`Simitjer.96

            Syri që sheh gjithçka, i paraqitur në kartëmonedhën prej një dollari, e paraqet me mjeshtëri karakterin e lig dhe të kudondodhur të Iluminati-ve, syri grotesk i Luciferit në majë të piramidës vëzhgon çdo amerikan sa herë që qytetari nxjerr nga kuleta dhe merr në dorë kartëmonedhën, por pak njerëz i kushtojnë rëndësi.97 Masonët janë futur në sistemin mistik hebre të Kaballës dhe kanë pranuar si simbol të vetin syrin gjithëshikues.98 Syri që sheh gjithçka nëpër lozhat masone simbolizon diellin, i cili është drita, kurse sjellësi i Dritës, ishte Luciferi, pra, këto janë fasada për mbulimin e adhurimit të Luciferit, ku syri simbolizon zotin mason.99 Në misteret antike ky sy simbolizonte shikimin i cili depërtonte përmes dimensioneve të kohës dhe vendit. Është simbol i shikimit të mprehtë. Në lozhat masone ky simbol prezanton syrin e zotit i cili din gjithçka, i cili nuk flenë asnjëherë.100

            Edhe në Islam, e kemi të mirënjohur konceptin e një syri, ku në hadith na është cekur se do të vjen Dexhalli (Antikrishti), i cili do të jetë i verbër në njërin sy.101 Ndoshta, ky është zoti mason të cilin e presin me krenari me vite të tëra.

Illuminati dhe Masonët duan që këtë simbol ta paraqesin nëpër të gjitha logot e kompanive, industrive, partive dhe flamurëve, me qëllim që popullata ta pranoj si një simbol universal. Tash do të sjellim disa fotografi në të cilat vërehet qartë syri i Antikrishtit, apo syrit të Luciferit.

 

 

IV. 2  Shkronja G, skuadra dhe kompasi

 

 

            Edhe kjo shkronjë me kompasin mund të vërehen në qendër të Figurës 1, andaj edhe për këto simbole masone do shkruhet në vijim.

            Do të fillojmë së pari me shkronjën `G`.  Kjo shkronjë shpesh paraqitet në mes të kompasit dhe skuadrës, e cila është vula zyrtare dhe universale e shoqërisë së masonerisë.

            Shkronja G është një nga simbolet e rëndësishme masone, mendohet se shkronja G është inicial i ndonjë fjale siç është Gloire (fr. famë), Grandeur (fr.fisnikëri), Gnosa (njohuri), apo Generation (fr. lindje). Kurse në masonerinë angleze, kjo shkronjë është shkronja e parë e fjalës God (ang.zot), është po ashtu shkronja e parë e fjalës Gjeometri, e cila është shkenca e Ndërtuesit të Madh të Universit, pasi prej në fillim, masonëve u mësohet se `masoneria dhe gjeometria janë sinonime të njëra tjetrës`;                                                     

Pra, të konsiderohet masoneria si një shoqëri e cila ruan dituritë e vjetra shkencore si dhe

se arkitektura dhe muratoria (mason d.m.th. murator) janë të formuara dhe përpiluara në bazë të shkencës së gjeometrisë.  Po ashtu, në greqishte, shkronja G simbolizon Gama-në.102  Kurse, okultisti Eliphas Levi, thotë se shkronja G shënon planetin Venera dhe se Venera është simbol i organit gjenital mashkullor, Kurse Venera është edhe një emër me të cilin njihet Luciferi (djalli)?! Po ashtu thotë se është simbol i Gnosis, e cila është fjali e shenjtë për Kaballën.103

            Tash, do të vazhdojmë në lidhje me kompasin dhe skuadrën (katrorin), për të kuptuar se pse kjo u zgjodh si vula zyrtare e masonerisë.

            Në masoneri, kompasi simbolizon lidhjet dhe vijën kufitare, kurse skuadra apo katrori simbolizon moralin dhe aktet morale.104

            Skuadra dhe kompasi përfaqësojnë po ashtu edhe psikikën dhe shpirtin, kurse lozha në të cilat paraqitet kjo shenjë, simbolizon botën materiale dhe shpirtërore, simbolizojnë energjinë e shpirtit dhe zjarrin.105

            Sipas një tregimi të cilin e rrëfejnë masonët, thuhet se Hiram Abif, figurë shumë e rëndësishme në mësimet masone, si dhe ndërtues dhe arkitekt kryesor i Tempullit të Solomonit, të cilin e vranë tre punëtorë, për t`ia marrë dituritë e fshehta që kishte për ndërtim, këta vrasës thuhet se e vranë arkitektin me vizore dhe skuadra.106

            Këtë simbol, sipas analistit David Icke, masonët e kanë huazuar prej Kolegjit Romak të Arkitektëve, i cili ka datuar shumë më parë se themelimi i masonerisë.107

            Emblema e skuadrës dhe kompasit, ngjan shumë me yllin e Davidit dhe përfaqëson tokësoren dhe hyjnoren që veprojnë së bashku.108

            Kjo emblemë e masonerisë interpretohet edhe në mënyra dhe variante të ndryshme, por në masoneri, këto janë kuptimet që më shpesh i mbështeten dhe i referohen këtij simboli.

 

 

Syri gjithparës në estradën muzikore

 

Masonët dhe Illuminati, për të treguar pushtetin e tyre, si dhe inkorporimin e tyre në industrinë e filmit dhe të muzikës, vendojnë edhe aty simbolet e tyre. Këtë e bëjnë në mënyrë shumë precize, saqë popullata dhe ndjekësit e pranojnë atë si diçka e cila është në trend, por nuk e kuptojnë se ato shenja në esencë tregojnë, infiltrimin e këtyre organizatave sataniste në këto industri.

Ne në temën e kaluar, sollëm disa simbole të kompanive dhe organizatave të ndryshme, në të cilat haset syri gjithpamës. Në vazhdim do të sjellim edhe disa fotografi, për të treguar se sa është e famshme sot në Hollywood dhe në MTV, mbulimi i njërit sy. E kjo qartë tregon se këta njerëz janë shërbëtor dhe ushtar të Dexhallit i cili do të jetë me një sy. Këngëtarët dhe artistët të cilët do ti sjellim, janë ndoshta më të njohur për publikun e gjerë, andaj ne vetëm do ti sjellim fotot. Këtu janë këngëtarët më të njohur si Rihanna, Jay-Z, Justin Timberlake, Shakira, Lady Gaga, Seline Dion, Eminem, Busta Rhymes, Nelly Furtado, Christina Aguilera, etj. Shihni vet, dhe jepni konkludim, se vallë a është e mundur që të gjithë këto këngëtar, të jetë e rastësishme që e mbulojnë njërin sy?! Ndoshta disa nuk e dinë se përse e bëjnë një gjë të tillë, e bëjnë të gjithë do ta bëj edhe unë! Por një grup tjetër e dinë shumë mirë se përse e bëjnë këtë shenjë.

 

Ylli pesë këndesh (Pentagrami)

 

 

            Një ndër simbolet më të përhapura të masonerisë, që haset nëpër lozha masone, i cili njëkohësisht është edhe yll i njohur në histori, është ylli me pesë cep, apo i njohur si Pentagram (gre. Penta-pesë dhe gramma - letër). (ó)

            Ky simbol shpesh paraqitet si yll, por çdoherë ka në domethënie numrin pesë, d.m.th. me pesë cep, që përbën dy gjinitë, numri 3 atë mashkullore, kurse numri 2 atë femërore. Pentagrami është një nga çelësat që hap rrugën drejt sekreteve. Pentagrami ka kuptim edhe të fatit, martesës, etj. Sipas Paracelzus është një nga simbolet më të fuqishëm. Kurse në masoneri paraqitet si yll pesë këndesh, ku i jepet emri “ylli i zjarrtë”. Në masoneri, është po ashtu emblemë i gjenive. Ky simbol rrjedh prej Pitagorës i cili e llogarit numrin pesë si numër të shenjtë, ashtu siç llogaritet edhe tek masonët.109  

            Tek simbolika masone, ky yll prezanton yllin Sirius (ylli i mëngjesit).110  Ndonjë herë ky yll paraqitet me cepin lartë, por ndonjëherë paraqitet me cepin e majës poshtë.

            Ylli me pesë cep në Egjiptin e vjetër simbolizonte Duat-in, pra, qiellin apo botën qiellore, i pikturuar shpesh nëpër varrezat e egjiptianëve.111

            Po ashtu, ky yll llogaritet si simbol fetar pagan (pagan, prej paganus lat., d.m.th. banor fshati, pasi fshatarët nga kisha llogariteshin si të paditur), ky yll është simbol që lidhet me kultin e natyrës, që simbolizon hyjneshën e bukurisë femërore.112

            Por ky simbol ndërlidhet edhe me Satanizmin. Pasi në të gjitha ritualet e tyre të magjisë, haset i vizatuar po ky yll.

            Hebrenjtë në ditën e festës së tyre e njohur si Yom Kippor, flijonin nga dy cjep, ku njëri i ofrohej Zotit, kurse tjetri i ofrohej Azazilit. Kleriku vendoste duart në kokën e cjapit që do therej për Azazilin dhe rrëfente mëkatet e popullit. Pastaj cjapi hidhej nga ndonjë shkëmb i thiktë, për të simbolizuar rënien e Azazilit. Koka e cjapit të Azazilit simbolizohej nga ylli me pesë cepa i kthyer përmbys.113

Simboli i yllit ka një kuptim të veçantë për Satanikët, okultistët dhe Iluminatët. Qoftë me pesë apo gjashtë cepa, ylli është simbol kryesor i djallit. Magjistarët thonë se ylli i drejtuar me cep lartë, është i dobishëm për ritualet dhe formulat e “Magjisë së Bardhë”. Kurse i njëjti yll i kthyer përmbys, përdoret nga adhuruesit e djallit për të treguar dy cepat lartë brirët e djallit dhe magjinë e zezë.114  Po ashtu, përmes këtij ylli, magjistarët thërrasin në ndihmë djajtë. Por dallimi është se magjistarët e përdorin me cepin lartë, kurse Satanikët me cepin poshtë. Kurse tek Druidët e Britanisë së Madhe, ishte i njohur ky yll si shenjë e djallit, simbol femohues  dhe simbol i zotave pagan.115

Këto ishin disa kuptime të Pentagramit, i cili përdoret dhe madhërohet nga ana e masonëve, por shohim se ky yll ka pasur gjithmonë një kuptim negativ jo fetar. Por fatkeqësisht, nga padituria, shumë shtete e kanë venduar atë si simbol kombëtar dhe nëpër flamujt e tyre shtetëror. Flamurët e shteteve: Burkina Faso, Vietnam, Somalia, Congo, Vietnam, e shumë shtete të tjera e kanë në flamurin e tyre yllin satanist. Bile haset edhe nëpër disa xhami nëpër vende të ndryshme.

 

 

IV. 4  Ylli gjashtë këndesh (Heksagrami)

 

 

            Edhe ky yll gjendet në shumë lozha masone dhe është pjesë përbërëse e ritualeve të tyre. Tash në vijim do të cekim disa të dhëna mbi këtë yll i cili është i përhapur nëpër shumë fe dhe sekte, i pranuar si simbol i profetëve David (Davud a.s.) dhe Solomon (Sulejmani a.s.) i quajtur Heksagram ( Y )

            Ky simbol është një simbol i njohur sot si simbol që u takon hebrenjve, por po ashtu është simbol i jo hebrenjve. Ky simbol paraqitet në kishat e hershme Bizantine, kurse përdorimi i saj si simbol i magjisë dhe hajmali mbrojtëse u bë i njohur prej Kaballës, në shek.XIV. Kurse hebrenjtë e kanë marrë në përdorim që nga shek.XIX për të përfaqësuar popullin hebre, njëjtë siç e kanë të krishterët kryqin.116  

Maja e këtij simboli lartë simbolizon ajrin, kurse maja poshtë ujin, pjesët anash tokën dhe zjarrin,117 katër elementet të cilat ishin të njohura në filozofinë perëndimore mesjetare.

            Heksagrami është figurë e cila përbëhet nga dy trekëndësha njëra mbi tjetrën, njëri me maje lartë e tjetri me maje poshtë, e cila formon gjashtëkëndëshin, një ndër simbolet më universale. Në Indi e hasim këtë simbol me emrin Yantra, kurse tek hebrenjtë, krishterët dhe muslimanët, me emrin `vula e Solomonit`. Ky yll haset edhe tek popujt e vjetër amerikan. Në filozofinë hermetike tregon sintezën e fuqisë evolutive dhe involtive, kurse te Kinezët simbolizohet me Yi Yang. ([); vijat e pandërprera në Heksagram simbolizojnë diellin, ngrohtësinë, veprimin, elementin mashkullor, numrin tek, kurse vijat e ndërprera simbolizojnë të kundërtën, ftohtësinë, pasivitetin, elementin femëror, numrin çift, etj.118

Ky simbol, i njohur si vula e Solomonit, apo ylli (mburoja) i Davidit, nuk kanë ndonjë kuptim specifik për fenë çifute, kurse quhet mburoja e Davidit, siç thuhet se kur ai dilte në luftë, mburoja e tij metalike, kishte të vizatuar në gjoks këtë yll. Kurse që nga viti 1897, në Kongresin Sionist u bë si emblemë kombëtare e sionistëve, si dhe tash figuron në flamurin e Izraelit. Po ashtu në traditën çifute bëhet e njohur se këtë vulë Sulejmani a.s. e përdorte kundra djajve, si dhe se ky simbol ishte në unazën e Solomonit me të cilën i komandonte demonët. Por kalimi në fenë çifute u bë përmes Kaballës, pasi atje ky simbol llogaritet si një shenjë me kuptim të fuqishëm. Ky yll paraqet të gjitha anët, që simbolizon sundimin e Zotit gjithkund, kurse qendra, përfaqëson pemën e jetës. Dy trekëndëshat bëjnë aluzion për të mirën dhe të keqen, për Zotin dhe njerëzimin, për qiellin dhe tokën, zbritjen e hyjnores në fiziken dhe ngritjen e fizikes drejt shpirtërores, simbol i bashkimit të dy të kundërtave, të botës së dukshme dhe të padukshme, kryqëzimin e dy botëve. Ky simbol është i njohur edhe tek Budistët, ku pentagrami është simbol i Anahata-së, zemrës së çakra-sëjoga-n Tantrike, kurse tek Hindusët nderohet si shenjë e bashkimit të shenjë ndërmjet zotave Shiva dhe Shakti. Kurse në masoneri, simbolizon bashkimin e mashkullores dhe femërores, forcat e kundërta, aktiven dhe pasiven, errësirën dhe dritën, të mirën dhe të keqen. Edhe për satanistët ka një vlerë të veçantë. Emri i këtij simboli (Heksagram) përdoret tek ata e shoqëruar me mallkimet, (hex, është formë mallkimi, po ashtu në gjuhën angleze dhe gjermane hexe u thuhet shtrigave dhe magjistareve, hex është fillimi i fjalës Hexagram, por do të thotë edhe magji); përdoret për të thirrur forcat e errëta, u tregohet djajve kur ata paraqiten, që të detyrohen të marrin formë njerëzore dhe të binden. Po ashtu, është simbol që përfaqëson numrin satanist 666, pasi ky yll ka 6 kulme, 6 brinjë dhe 6 trekëndësha të vegjël.119  Ky simbol, përbëhet prej dy piramidave, ku piramida përfaqëson portën drejt botëve tjera (dimensione tjera).120  Heksagrami nuk ka konotacion pozitiv. Ai përdoret për thirrjen e demonëve, lidhje me shpirtra, përshkruan aktet intime në mes dy gjinive (trekëndëshi i drejtuar poshtë Delta simbolizon vagjinën femërore, kurse trekëndëshi i drejtuar sipër tregon organin mashkullor) dhe përfaqëson zota të rrejshëm pagan.121

Pasi ky simbol është pagan dhe simbol i fuqive negative, prej nga mbeti  emblemë dhe simbol i fesë hebreje?  Ky simbol u vu në përdorim me inicim të familjes Rotshild. Familja Rotshild në shek.XVIII banonte në Frankfurt të Gjermanisë, themelues i kësaj dinastie është Majer Amshel Baueri. Prej Bauer, që e kishin këtë mbiemër që nga viti 1760, e ndryshuan mbiemrin më pas në Rotshild (që rrjedh nga gjuha gjermane “Rotes schild” – mburoja e kuqe) pasi një mburojë e kuqe në formë të Heksagramit qëndronte në derën e shtëpisë së tyre në Frankfurt. Së pari herë këtë simbol filluan t`a përdorin në vende publike Rotshildët, e pastaj filloj të bartet ngadalë tek populli hebre, pasi edhe Rotshildët ishin me prejardhje hebreje, por praktikantë të Kaballës, populli hebre as që e konsideronte këtë simbol si shenjë fetare para se të inkorporohej nga Rotshildët, kurse në flamurin Izraelit gjendet, pasi ai është mbretëria feudale e tyre (Rotshildëve).122

Rotshildët kanë një rol të rëndësishëm në kontrollimin e politikës së Izraelit, si dhe Rotshildët e bindën David Ben Gurionin dhe sionistët tjerë që në vitin 1948, të përdorin simbolin magjik të njohur si Ylli i Davidit si emblemë në flamurin Izraelit.123

Pra, e shohim se ky simbol nuk ka të bëj asgjë me fetë qiellore, por është simbol me kuptime pagane jo fetare, nuk është simbol i Davidit apo Solomonit, por i djallit, si dhe u bë simbol hebre me inicimin e Rotshildëve, të cilët ishin Kaballist, e jo se ishte ndonjë simbol fetar hebre.

Sot ky yll është simboli zyrtar i fesë hebreje dhe gjendet në flamurin e Israelit. Po ashtu haset nëpër shumë kompani dhe objekte fetare. Haset edhe në disa xhami si ajo e Sulltan Muratit në Shkup, në xhaminë e larme në Tetovë, etj.

 

 

Dyshemeja e pullëzuar me katrore (The Checkered floor)

 

 

            Në lozhat masone, çdoherë vërejmë se dyshemeja është e shtruar në formë të pullëzuar të mozaikut, e cila ka një kuptim shumë të thellë, që do të ceket në vijim.

           

Thuhet se dyshemeja në tempullin e Solomonit ishte i shtruar me gurë në formë katroresh të zeza dhe të bardha, andaj edhe masonët bëjnë një imitim të këtij tempulli nëpër lozhat e tyre. Por nuk ka asnjë dëshmi historike për të përkrahur këtë deklaratë.124

            Thuhet se, motivi i vërtetë i kësaj forme, është flamuri i Kalorësve Tempullarë i cili quhej Beauceant, që përdorej në beteja, i cili ishte me kuti të bardha dhe të zeza. Kjo simbolikë, është marrë nga shkaku se përfaqëson luftën në mes dritës dhe errësirës, koncepti i kundërvënies së të kundërtave.125

            Po ashtu simbolizon edhe tabelën e lojës së shahut, “loja mbretërore”, e cila luhej në Kinë, Indi, Persi dhe nga faraonët në Egjipt. Fusha e shahut përbëhet nga 64 katror të bardhë dhe të zezë, që simbolizojnë dyshemenë e Shtëpisë së Mistereve. Gurët bardhë dhe zi, simbolizojnë luftën e përhershme në mes të mirës dhe të keqes.126

            Tek Luciferianët, ky simbol paraqitet përmes zotit me veçori të dyfishtë, zoti me anën e mirë përfaqësohet përmes Luciferit, kurse anën e keqe përmes Adonain, të dy të barabartë në fuqi, por me qëllime të kundërt. Kjo ide tek masonët simbolizohet përmes dyshemesë së pullëzuar.127  Kjo simbolikë, po ashtu paraqet kundërshtimin e dy principeve kozmike, pozitiven dhe negativen128 si dhe materialen dhe shpirtëroren.129

            Në lozhat masone, dekorimi i dyshemesë në këtë mënyrë bëhet nga shkaku se në të duhet të kalon prifti i Lartë, por, në esencë, çdo njeri do të ec mbi dyshemenë e pullëzuar të jetës, kalimi nëpër të mira dhe të këqija.130 

            Një tjetër aspekt i kuptimit të kësaj simbolike, është çështja e botëve dhe dimensioneve (bota njerëzore dhe ajo xhinore). Xhinët ekzistojnë në dimensione paralele me dimensionet e njerëzve, andaj, lidhja dhe komunikimi me dimensionin e tyre është e ndaluar. Nëse komunikohet me dimensionet e tyre, duhet në kompensim të kësaj, t`i adhuroj djajtë apo që të punon për ta, por që të mund të kryhet komunikimi me dimensionet tjera (xhinët), duhet të realizohen rituale të veçanta, në data specifike, që të mund të lirohen energji të ndryshme, ku këto rituale, përmbajnë akte të dhimbshme, por me rëndësi është sakrifica dhe derdhja e gjakut për ta, këto sakrifica hapin “dyer” të caktuara të quajtura “dyer yjore” (star gates) në mes dimensionit tonë dhe të atyre, që të mund të thirren djajtë prej dimensioneve tjera, ku udhëtimet dhe komunikimet nëpër dimensione ndodhin në vende të caktuara, duke ndjekur rituale të caktuara. Kurse dyshemeja e pullëzuar është simbol i udhëtimit përmes dimensioneve; në Pallatin e Solomonit në Jerusalem ka pasur dy shtylla (Joachin & Boaz), ku njëri përfaqëson dritën, kurse tjetri errësirën, kurse mes tyre, hapësira përdorej për sakrifica. Në këtë rast, drita simbolizon botën tonë, kurse errësira, botën e djajve, ndërsa dyshemeja e pullëzuar, tregon vend bashkimin e këtyre dy botëve, ku të gjitha ritualet masonike duhet të kryhen në dysheme të pullëzuar.131

            Po ashtu, thuhet se dyshemeja e pullëzuar, do të jetë sikur tepihu i kuq për Antikrishtin.132 Ky qëndrim nuk është edhe i pa kapshëm, kur mund të shohim se në shumë vende publike, përpos se në lozha masone, haset ky simbolizëm, si në parlamentin e Anglisë, të Irlandës, Skocisë, korridori i Shtëpisë së Bardhë, ndërtesa e OKB-së, qendrën e CIA-së, ndërtesën e BBC-së, Qendra Tregtare Botërore në New York, Kisha e Notre Dame Paris, si dhe në shumë uniforma policore, video muzikore, filma vizatimor etj.

Tash në vazhdim do të sjellim disa fotografi për të dëshmuar ekzistencën e këtij fenomeni në vende publike, të inkoroporuara aty nga Illuminati.

Në ndërtesa publike: si ndërtesa e Kombeve të Bashkuara në New York, Shtëpia e Bardhë në Washington, në Westminster Abey Angli, Në Kullat binjake në New York, në Plaza Hotel New York, ora Big Ben Londër, ndërtesa e CIA-së, ndërtesa e BBC-së, Në uniforma policore, flamur, shërbime, taksi, simbol budizmi, në kafiteria, E gjeni në filma të Hollywoodit dhe në çdo shtëpi të Big Brother edicioni, Në video muzikore të përgatitura nga MTV, të këngëtarëve si Rihanna, Lady Gaga, Kylie Minogue, Pink, Frank Sinatra, Suga Babes, Robbie Williams, Missy Elliot, Katty Perry, Black eyed piece, Christina Aguilera, ABBA, Dr.Dre, etj.. Në filma vizatimor të përgatitura për fëmijët, në mënyrë që prej në moshën e hershme, simbolet e tyre në jenë në njohura për to, si dhe nuk duhet të harrojmë, se Hollywoodin, MTV, Disney Land dhe Cartoon Network janë të udhëhequra nga këto grupe.

E shumë të tjera, pra, gati se në çdo shtet, muzika është e indoktrinuar nga mësimet sataniste, ndaj ruani fëmijët dhe familjarët tuaj nga këto fëlliqësira që nuk kanë respekt për fenë, kulturën dhe traditën tonë.

 

Dy shtyllat (Jachin&Boaz)

 

 

 

Ndër simbolet e rëndësishme në lozhat masone janë edhe dy shtyllat e njohura si Jachin dhe Boaz.  Edhe këto dy shtylla, sipas legjendës masone, gjendeshin në hyrje të Pallatit të Solomonit, i cili pallat përfaqësohet përmes lozhës masone. Andaj edhe gjenden në të gjitha lozhat masone. Së bashku këto dy shtylla përfaqësojnë konceptin global të qëndrueshmërisë. Por, këto janë hasur edhe në tempujt e faraonëve në Egjipt.

            Këto simbole lidhen me dy mitologji, ku njëra është biblike, e tjetra, masonike.133 Këto dy shtylla përmenden së pari herë në Bibël, në rrëfimin mbi Tempullin e Solomonit, ku thuhet: “Pastaj vendosi shtyllat në portikun e tempullit; vendosi shtyllën në të djathtë dhe e quajti Jakin, pastaj vendosi shtyllën në të majtë dhe e quajti Boaz.134

            Jachin do të thotë “nderim”, kurse Boaz “forcë”. Disa thonë se shtylla Jachin paraqet Solomonin, kurse Boaz paraqet Davidin, apo paraqitja e klerit dhe mbretit.135

Kuptimi i këtyre dy shtyllave është se këto simbolizojnë aspektin e mashkullores dhe femërores, anën pozitive dhe negative, etj.136

Po ashtu, thuhet se Boaz ishte emri i katragjyshit të Davidit, e në hebraisht do të thotë “tek forca”, kurse Jachin rrjedh prej gjuhës Fenikase, që do të thotë “ai do të jetë”, që së bashku nënkuptojnë “Tek forca do t`ia hedh themelet”.137 kurse në traditën masone, Jachin dhe Boaz, në vitin 1762, për së pari herë, në një tekst mason, shfaqet citimi dhe të përmendurit e këtyre dy shtyllave.138

Por, këto dy shtylla në simbolikën masone, kanë një domethënie të thellë, por ne do të cekim vetëm kryesoret. Si shumë simbole që pamë deri tash, paraqesin dy të kundërta, ashtu edhe këto shtylla, në lozha paraqiten çdo herë njëra në maje me diellin, kurse tjetra, në maje me hënën, pasi çdo gjë që ekziston, është çift dhe mund të njihet vetëm me të kundërtën, kur bashkohen japin një rezultat të tretë, kështu ekzistojnë drita dhe terri, e mira dhe e keqja, aktiven dhe pasiven, po dhe jo, të jashtmen dhe të brendshmen, burrin dhe gruan.139

Po ashtu, këto dy shtylla sipas Fellows, janë dy shtylla të imagjinuara, .. shtylla Boaz simbolizon Oziris-in, apo Diellin, kurse Jachin simbolizon Isidën, simbol i tokës dhe prodhimit të saj, si dhe Hënën.140

Përmendëm se këto dy shtylla çdoherë paraqiten në shoqërim të diellit dhe hënës, të cilët janë po ashtu të rëndësishëm për masonerinë. Dielli ka qenë çdoherë në qendër të besimeve të rrejshme. Besimet e lashta të Misterit e nderonin diellin si perëndi. Kjo haset edhe tek Romakët dhe Grekët.141 Në masoneri, Dielli dhe Hëna kanë rolin e ciklusit solar dhe lunar.142 Sipas Albert Pike: Dielli ishte mashkull, kurse Hëna femër.143

Pra, shohim se edhe këto dy shtylla si simbole masone, mbështeten sikur kanë bazë fetare në Dhiatën e Vjetër, si dhe datojnë në kohën e mbretit Solomon, por në esencë, këto dy shtylla përfaqësojnë derën nëpër të cilin do të hyn mbreti i pritur mason, të cilët e adhurojnë diellin dhe hënën, ku sot nëpër botë, shohim në shumë shtete, ku ngrihen ndërtesa të larta çift, të cilat kanë simbolikën e dy shtyllave që i diskutuam. Më të njohurat janë dy Kullat Binjake të cilat u shkatërruan në vitin 2001 në New York (Sh.B.A.), por hasim nga dy kulla edhe në shtete tjera, siç janë: Londër, Dubai, Japoni, Kinë, Indonezi, Malajzi, Istanbull, si dhe shumë vende tjera.

 

 

IV. 7  Hoji (hualli) i bletëve

 

 

            Ndër simbolet e masonerisë, e cila paraqitet edhe në Figurën 1, është edhe bleta dhe hualli i bletës, e cila ka një simbolikë të veçantë.

            Bleta ishte edhe si simbol në kulturën Egjiptiane, pasi tek ata, bleta simbolizonte shpirtin.144 Ishte po ashtu simbol i Egjiptit dhe simbolizonte pushtetin mbretëror dhe familjet mbretërore të faraonëve.145

            Përpos se në Egjipt, bletët janë edhe simbol i lashtë i perëndeshës së dashurisë Semiramida, po ashtu si simbol e kanë përdorur familja mbretërore e Merovingëve të Francës. Bletët të sjellin ndërmend edhe bletën mbretëreshë, një simbol i Isidës.146  Edhe themeluesi i Trojës, i cili quhej Dardan, i cili mbahej si djalë i zotit Jupiter, simbolet e të cilit ishin gjarpri, shqiponja dhe bletët.147

            Bletët jo vetëm që janë krijesa biblike që i bashkëshoqërohen më shpesh figurës së Solomonit, por zgjoji i bletëve ishte edhe njëri prej simboleve të masonerisë, për të dhënë idenë e aktivitetit të palodhur të lozhave. Bletët përmendeshin bashkë me urtësinë dhe dijen, pasi hualli i tyre gjashtëkëndorë, është një përsosuri natyrore, ku gjashtëkëndëshi është pjesa e brendshme e Heksagramit. Bletët ishin edhe njëri prej simboleve të dinastisë mbretërore të Stjuartëve dhe gdhendeshin shpesh mbi enët e Jakobinëve prej kristali, si shenjë njohje.

            Në masonerinë e sotme, zgjoi i bletëve u përdor si emblemë e veprimtarisë dhe e ndihmës së ndërsjellë solidare.148

 

 

IV. 8  Pika dhe rrethi

 

 

            Një ndër simbolet më të rëndësishme në simbologjinë dhe traditën masone, sipas Garnder-it, është rrethi dhe pika.149 €  Është zgjedhur si simbol, pasi prej te pika është i barabartë në të gjitha anët dhe nuk ka kufi.

            Ky simbol quhet Circumpunct dhe është simbol alkimik i arit, dhe i diellit, pasi ari dhe dielli kanë të njëjtën ngjyrë;  si dhe ka qenë simbol i perëndisë së Egjiptit, Amon-Ra dhe Oziris; është simboli Uroboros-gjarpri që kafshon bishtin e vet. Ky simbol na jep të kuptojmë se mendja dhe shpirti janë një.150 

            Ky simbol haset edhe në shumë kultura tjera antike, me kuptime të ndryshme, si tek Amerikanët vendas, në Kanada, Meksiko. Ku tek këta të fundit ky simbol paraqet syrin e zotit, kurse tek kinezët, simbolizonte ditën apo diellin. Monumenti i Washingtonit, nëse shikohet nga lartë, do të vërejmë se është një rreth-pikë. Kurse në masoneri, paraqet kontrollimin e ndjenjave. Po ashtu, një rreth-pikë mund të vizatohet me kompas, që është simbol mason. Por në të shumtën e rasteve, ky simbol ishte i ndërlidhur me zotat e tyre.151

            Por tek okultistët, satanistët, luciferianët dhe shoqëritë e fshehta, ka kuptime tjera, të cilët janë më vulgare, ku simbolizon mbretërinë e Satanës dhe adhurimin e diellit.152

            Magjistarët e vizatojnë në tokë për të thërritur demonët. Por për ta, ky simbol është paraqitje e organit gjenital mashkullor, e cila është njohur më parë si adhurim i këtij organi. Në Indi, ky simbol përfaqësonte Shiva-në. Pra, ky është simbol i zotave pagan. Paraqet universin, po ashtu pika në mes paraqet diellin, kurse rrethi sistemin diellor, por të gjitha këto komente astrologjie, janë larg nga esenca, për çka e konsideronin atë okultistët, si një simbol i shumimit dhe marrëdhënieve intime, ku pika përfaqëson mashkullin, kurse rrethi femrën.153

            Pra, e shohim se edhe ky simbol mason është marrë nga traditat pagane, të cilët kanë adhuruar zotin diell, ku edhe në masoneri është i njëjti kuptim, por mbulohet me anë të fjalëve dhe kuptimeve të ndryshme.

 

Obelisku

 

 

            Obelisku është po ashtu një nga simbolet e vjetra të Egjiptit antik që u huazua në traditën masone. Fjala obelisk rrjedh prej gjuhës greke Obeliskos, që do të thotë “hell” (shufër e drejtë që vjen duke u holluar në majë), monumente me katër faqe, të lartë e boshtorë, që përfundonin në majë në formë piramidoni. Perandoria Romake pas vitit 37 deri në vitin 390, ka shpërndarë nëpër Evropë 30 obeliskë.

            Por, çka e lidh masonerinë me tërë këtë? Është e ditur, obeliskët janë fryt i punës artistike të vëllezërve të lashtë mason. Pastaj lidhet me hieroglifët dhe me kulturën e lashtë egjiptiane.154

            Tash të kuptojmë prej nga mbeti kjo figurë dhe për çfarë arsye u ndërtua. Sipas legjendës egjiptiane, në luftën mes Osiris dhe Set-it, Osirisi ishte prerë në 14 copa nga kundërshtari i tij Set-i. Kurse mbretëresha Isis i gjeti të gjitha pjesët e tij, përpos organit gjenital. Pasi nuk mundi ta gjen, e ndërtoi një në mënyrë artificiale, që simbolizohet nga obelisku. Për këtë arsye, masonët ngrenë ngado obeliskë. Këto ngrihen në formë adhurimi ndaj kultit të diellit dhe përfaqësimin e energjisë diellore dhe energjisë  mashkullore.155

            Kur bijtë e Izraelit e lanë adhurimin e Zotit dhe iu kthyen paganizmit dhe besimit në idhuj, ku një ndër idhujt që u adhurua ishte edhe Obelisku.156 Obeliskët që deri dje rinin në oborret e mbretërisë së faraonëve, besoheshin se janë simbol të hyjnive të tyre, sot këto simbole janë shpërndarë nëpër tërë botën, ku Obelisk mund të hasim në Vatikan, Romë, në qendrën e Katolicizmit, e mbushur me idhuj pagan, po ashtu e hasim në Washington, (e shfaqur në fotografinë anash), në New York, gjendet një edhe në Munih të Gjermanisë, dy në Francë, në Londër, në Sidney të Australisë, në Suedi, në Istanbull, në Brazil etj.

            Në të gjitha këto qytete dhe qendra botërore, haset ky simbol pagan i cili përfaqëson shtrirjen e këtyre besimeve edhe sot e kësaj dite.

Si dhe në Mine Mekke Saudi Arabi por këtu është i vetmi vend në botë ku Obelisku gjuhet me gurrë, d.m.th. është aty për të simbolizuar shejtanin, andaj edhe Haxhilerët e gjuajnë me gurrë, si ceremoni përbërëse e Haxhit.

 

 

Numrat dhe kuptimi i tyre për masonët

 

 

            Për masonët dhe shoqëritë sekrete, numrat kanë një vlerë të jashtëzakonshme kur bëhet fjalë për bindjet e tyre në numra. Andaj në këtë nënkapitull do të ceken vetëm kuptimi i numrit 13 dhe 33 për masonët dhe shoqëritë okultiste, pasi ka edhe shumë numra tjerë të cilat në Kaballa u jepet rëndësi e veçantë (pasi cekëm se edhe masoneria është sistem i bazuar në mësimet e Kaballës), por do të përqendrohemi vetëm në këto dy numra të cilët janë më të përdorshëm.

 

 Numri 13

 

 

            Numri 13 është një nga numrat e rëndësishëm për masonët, sepse edhe Riti York përbëhet prej 13 shkallëve; gjithashtu, në legjendën masone, tregohet se Solomoni e ndërtoi Tempullin e tij për 13 vjet.157 Kurse ky Tempull ka një rëndësi të veçantë në doktrinën masone.

            Ky numër edhe në periudhat antike njihej si numër i cili sjell fat të keq. Shumë ngjarje historike biblike ndërlidhen me këtë numër. Në darkën e fundit të Jezusit morën pjesë në sofër 13 veta. Në kapitullin 13 në Bibël, flitet për Antikrishtin dhe Kafshën. Po ashtu në Kaballa flitet për 13 shpirtra të këqij.158 Dita e 13 e Adar-it (Muaji i 12-të i kalendarit Hebre), është ditë agjërimi te jehudët; kjo është dita e rrethimit të Izraelit, okupimi i tij, shkatërrimi i tempullit dhe vrasja e liderit të tyre hebre, Gedaljasë.159

            Po ashtu, me datë 13 Tetor 1307, filloj zhdukja e Tempullarëve, po ashtu, tek Iluminati ka një rëndësi të veçantë, e cila kontrollohet nga 13 familjet më të fuqishme dhe më me ndikim në botë, të cilët janë: Rotshild, Bruce, Kenedy, De`Mediç, Hanover, Habsburg, Krup, Plantageneti, Rokfeler, Romanov, Senkler, Varburg dhe Vinsdor.160

            Revolucioni francez u krye 13 vjet pas nënshkrimit të Deklaratës së Pavarësisë në Sh.B.A. që të dyja këto akte të masonëve,161 po ashtu flamuri amerikan përmban 13 shirita të bardhë dhe të kuq.162

            Numri 13 është shumë i cekur në monedhën një dollarësh të Sh.B.A.-së, ku aty vërejmë: Në anën e pasme të dollarit ka 13 yje mbi kokën e shqiponjës, të cilët janë të venduar në formë që formon vulën e Solomonit. Shqiponja mban 13 shigjeta në njërën kthetër dhe një degë dafine me 13 kokrra dhe 13 gjethe, secili nga krahët e shqiponjës ka nga 13 pendë. Mbështetur në gjoksin e shqiponjës ka një mburojë me 13 shirita dhe mban në sqep, hedhur prapa në kurriz, një fjongo me fjalët latine E Pluribus unum (shumë, bashkuar në një) e cila përbëhet prej 13 shkronjave. Kurse në anën e majtë, është një piramidë me 13 shkallë; sipër gjendet motoja Annuit Coeptis (Zoti ka bekuar ndërmarrjen tonë) e përbërë prej 13 shkronjash; thuhet edhe se këto numra përfaqësojnë 13 kolonitë origjinale të republikës së Sh.B.A.-së. Numri 13 është i rëndësishëm, pasi është numri kyç i Satanës.163

 

 

            Avni Rustemi e vrau Esat Pashën më 13-06-1920; Bexhet Pacolli është caktuar dhe bërë marrëveshja që të jetë president i Kosovës më 13.02.2011; Papa Jovan Pavle II iu bë atentat me datë 13-05-1981, qëndroi në post 33 ditë, Në nëntor të vitit 2009 në U.S.A. një ushtar palestinez vrau 13 kolegë të tij; Michael Jackson, këngëtari i famshëm i cili vdiq më 25-06-2009, ku më pas u akuzua doktori i tij privat për vrasjen e tij. pra, data e vrasjes tregon për një numër të fshehur mason, 25.6. nëse i mbledhim 2+5+6= 13. Po ashtu këngëtari Tupac Amaru Shakur u vra më 13-09-1996; po ashtu në New York, më 12-3-2011, në një ndeshje të autobusit, kanë vdekur 13 veta, kurse në autobus ka pasur 32 persona. më datë 13-09-1993 Yitzhak Rabin kishte nënshkruar marrëveshjen paqësore të Oslos, ku për këtë shkak u vra; po ashtu incidenti i princeshës Diana u bë më 31-8-1997, 31 prapa nëse e kthejmë 13, si dhe në tunelin ku ka bërë ndeshjen i ka mëshuar shtyllës së 13; Kur u nënshkrua deklarata e pavarësisë së U.S.A. Unioni që atëherë u formua përbëhej nga 13 guvernatorë; po ashtu HOAX i parë që ateroi në Hënë më 1969 ishte Apollo 13.

 

 Numri 33

 

Po ashtu, edhe ky numër është shumë i rëndësishëm për shoqërinë e masonerisë, ku njihen 33 shkallët e masonerisë së Ritit Skocez. Si dhe Këshilli suprem i masonëve skotlandez përbëhet prej 33 anëtarëve.

Numri 33 u vendua në sistemin mason që nga viti 1786, ku numri 33 u vendua si një lidhje me 33 vitet e Jezusit.164 Shtylla kurrizore e njeriut ka 33 vertebra; po ashtu edhe Pitagora i jepte një kuptim të veçantë këtij numri; Tempulli që ndërtoj Solomoni qëndroj për 33 vjet si dhe Davidi sundoi në Jerusalem për 33 vjet.165 Adolf Hitleri, kryetari i Gjermanisë, erdhi në post të kryetarit në vitin 1933; pra, 33. Si dhe logoja e Kombeve të Bashkuara, përbëhet prej një rrethi me 33 sektorë dhe dy degë me nga 13 gjethe;

në monedhën një dollarësh, shkruan: “THE UNITED STATES OF AMERICA, ONE DOLLAR” përbëhet nga 33 shkronja; si dhe në vitin 1733 u themelua masoneria në Sh.B.A.; po ashtu në Çile në një tunel u robëruan nga rrëshqitja e tokës, 33 minator, të cilët u nxorën më 13-10-2010; kjo ngjarje u shënua si ngjarje historike në shumë shtete. John Kenedy u vra më 22-11-1963, 22+11=33; u vra në Dallas, afër pllazhës Dealaey, ku gjendej tempulli i parë masonerik. Këto ishin disa interpretime të këtyre dy numrave, pasi ka edhe shumë të tjera, sepse këto shoqëri janë të pasionuar pas numerologjisë, sistem i njohur i Kaballës. Por ne do të mjaftohemi me kaq në këtë temë, pasi këto numra mund t`i hasim në çdo situatë në shoqëritë perëndimore.

 

 

NUMRI 666

 

Numri 666 te shumë popuj konsiderohet si numër i mallkuar dhe simbolizon të keqen, numri i djallit, numri i Antikrishtit, e keqja, etj. Shumica e njerëzve mendojnë se këtë numër e kanë shpikur satanistët (adhuruesit e Shejtanit) por në fakt ky numër paraqitet së pari herë në Bibël, apo konkretisht në “Zbulesa”; kaptina 13, verseti 18: “Këtu është urtia. Ai që ka mend, le të bëjë llogari numrin e bishës, sepse është numër njeriu; dhe numri i tij është 666”; ky numër simbolizon ardhjen e një pushteti në të cilën do të sundoj e keqja, sundimi i Iblisit, apo ardhjen e mesihut Dexhall, sepse numri 666 është simbol i rreptësisë, dhe kjo etapë do të zgjasë deri në ardhjen e sërishme të Isait a.s. Në fakt këtë numër e kanë huazuar satanistët nga Bibla dhe e kanë interpretuar si numër i cili simbolizon fuqinë e tyre. Numri 666 mund të haset edhe në simbolikën e vëllazërive të ndryshme masonerike, të cilën ata e kanë shprehur si identitet edhe në nivele publike me karakter shtetëror. Ta zëmë, konstruksioni artistik i piramidës së madhe e ndërtuar nga qelqi dhe profilet e hekurit në hyrje të muzeut të LUVRIT në Paris, përbëhet nga 666 dritare qelqore dhe e njëjta është ndërtuar me urdhër të vetë presidentit francez Zhak Shirak. Po ashtu shumë iu dha publicitet në media datës 06.06.2006, me simbolikën e numrit 666, edhe përpos publicistikës së madhe, nuk u tregua i saktë, por, ende mbetet e paqartë se, pse mediat e posaçërisht ato me renome të madhe botërore kësaj besëtytnie, i dhanë një rëndësi të madhe? Mos ky fakt e dëshmon edhe më bindshëm realitetin kaherë të njohur se mediat e mëdha botërore vërtet janë të kontrolluara nga masoneria dhe elita globale?!

Po ashtu Sabatai Sevi një Kabbalist (Misticizmi Hebrej) thoshte se viti në të cilin do të zbres Mesia do të jetë më 1666. Kurse një gabim i cili bëhet nga shumë mysliman, të cilët kur pyeten për numrin e ajeteve në Kuran thuan se Kurani ka 6.666 ajete, ku në fakt në Kuran ka 6236 ajete.

Pra, ky numër edhe sot është shumë i përhapur dhe shumë i përdorur nga shoqëritë okulte, si satanistët, masonët dhe illuminati.

 

 

Përshëndetja dhe shenja me duar

 

 

            Edhe çështja e përshëndetjes dhe shenjave me duar, është e një rëndësie të veçantë për shoqërinë e masonëve. Pasi ato nëpërmes këtyre përshëndetjeve dhe shenjave, njihen në mes vete, kjo u shërben si një gjuhë e fshehtë për komunikim përmes shenjave dhe duar shtrëngimeve. Ato përmes këtyre ritualeve tregojnë përkatësinë e tyre në shoqërinë okultiste. Tash, do t`i cekim prejardhjen dhe disa nga shenjat me duar, prej më të rëndësishmeve ndër  masonët.

            Urdhri i Komaçinëve, që e kishte qendrën në Itali, ndahej në lozha të drejtuara nga Mjeshtër të Mëdhenj dha anëtarët e saj mbanin dorëza e përparëse të bardha dhe komunikonin përmes shenjave të fshehta dhe shtrëngime duarsh. E gjitha kjo ndodhte më shumë se 1000 vite përpara themelimit zyrtar të Masonerisë.166  Dorëzat dhe përparëset e bardha simbolizojnë për masonët, pastërtinë e zemrës dhe të duarve nga ligësitë dhe të qenët i pastër për takimin me zotin.167 Dorëzat e bardha si zakonisht i mbajnë edhe gratë e anëtarëve mason, ku në disa raste dhe foto zyrtare shohim mbretëreshën e Britanisë, gruan e Xhorxh W. Bushit, gruan e Josip Bros Tito, duke mbajtur dorëza të bardha.

            Simbolika me duar haset edhe tek magjistarët, ku për ata, secili gisht prezanton ndonjë planet, si dhe hyjni antik. Ky simbol i paraqitur në këtë fotografi, është shenja e djallit el Diablos, i cili prezanton dy brirët e djallit dhe është përshëndetje satanike. Ky simbol me duar përdoret edhe tek simpatizuesit e Rok muzikës, kurse mafia e përdor për të treguar vdekje.168

            Autori i Kodet Magjike, në lidhje me duar shtrëngimet e fshehta thotë: “Shenjat e fshehta me duar të Illuminati-ve, mendohet se vënë në veprim magjinë, lusin qenie të mbinatyrshme dhe komunikojnë mesazhe. P.sh. masoni i shkallës më të lartë, rozikruciani apo iluministi tjetër mund ta shquajnë se në çfarë nivel rituali është një vëlla në masoneri `duke i provuar shtrëngimin e dorës`. Me këtë akt, masoni tregon një lidhje mistike dhe besnikëri një perëndie të fshehtë. Përmes përshëndetjeve të veçanta me duar, masonët njihen në mes vete si në dritë, ashtu edhe në errësirë.169

Simboli Diablos sot është shumë i njohur dhe shumë i përdorur nga të famshmit, yjet dhe politikanët, të cilët vazhdimisht tregojnë këtë gjest të djallit, për të treguar pjesëmarrjen e tyre në ritet sataniste.

Këto ishin disa të dhëna në lidhje me kuptimit e simboleve okulte masone dhe shfaqja e tyre në publik dhe media. Qëllimi i tyre është që popullata ti adapton këto simbole dhe ti pranojnë si pjesë e kulturës dhe qytetërimit të tyre. Andaj është e domosdoshme që popullata jonë, sidomos ajo myslimane të kenë shumë kujdes për fëmijët e tyre, që mos i lejojnë që këto shoqëri sataniste, përmes televizionit, të ndikojë në sjelljen dhe edukatën e tyre. Çdokush e ka obligim që të përhap dhe të sqaroj për rrezikun e përhapjes së simboleve pagane në shoqërinë islame.

 

Fund

 1 Konspiracioni botërorë – David Icke, fq. 174, “Bota Shqiptare”-Tiranë;

2 Sekreti më i madh – David Icke, fq. 243, “Bota Shqiptare”-Tiranë;  Të fshehtat e masonerisë – Laurence Gardner, fq.48, “Bota Shqiptare”-Tiranë;  "Freemasonry," Microsoft Encarta Encyclopedia 2000. © 1993-1999 Microsoft Corporation.

3 Të fshehtat e masonerisë – Laurence Gardner, fq.16;  MASONI, brevijar za drevnoto bratstvo – Jovan Brigiski, fq.XVII, “Kultura””””””’-Skopje, 2006;  Deshifrimi i simboli i humbur – Simon Cox, fq. 75, “Bota Shqiptare”-Tiranë;

4 Laurence Gardner, epror i Celtic Church`s Sacred Kindred të st.Columbia-s, është një gjenealogjist i familjeve mbretërore dhe i kalorësve të njohur në nivel ndërkombëtar. I njohur si Kalorësi Labhran i St.Germain-it, është atashe presidencial në European Council of Princes, një institucion konstitucional konsultues i themeluar më 1946.

5 Të fshehtat e masonerisë – Laurence Gardner, fq.135;

6 Të fshehtat e masonerisë – Laurence Gardner, fq. 78-79; Zna~eweto na Masonerijata-– V.L. Vilm{urst, fq.23, “Kultura-Skopje”, 2007; ”

7 Po aty, fq. 80;

8 Cituar sipas Texe Marrs, në librin Kodet Magjike, fq.18, “Bota Shqiptare-Tiranë”;

9 Deshifrimi i simboli i humbur – Simon Cox, fq.80;

10 Emisioni dokumentar “The Arrivals”, pjesa 35; Noreaga Productions 2008;

11 Të fshehtat e masonerisë – Laurence Gardner, fq.37-38; fq.151,153;

12 shih: Të fshehtat e masonerisë – Laurence Gardner, fq.154-156;

13 Po aty, fq. 160-161;

14 po aty, fq. 167;

15  MASONI, brevijar za drevnoto bratstvo – Jovan Brigiski, fq.6;

16 Rrethi i intrigës – Texe Marrs, fq. 262; Bota Shqiptare-Tiranë;  Sekreti më i madh – David Icke, fq.238;

17 David Icke është studiues i historisë së fshehtë dhe konspiracioneve, gazetar i njohur dhe konferencionier. Pasi ka punuar për kanalin BBC dhe media tjera, sot zëri i tij përfaqëson një nga alternativat më domethënëse ndaj informacionit zyrtar.

18 Të fshehtat e masonerisë, Gardner, fq. 17; Sekreti më i madh – David Icke, fq. 237;

19 Po aty, fq. 236;

20 Po aty, fq. 244; si dhe  “Deshifrimi i simboli i humbur” – Simon Cox, fq.86;

21 Të fshehtat e masonerisë, Gardner, fq. 61-62;

22 Po aty, fq. 39;

23 MASONI, brevijar za drevnoto bratstvo – Jovan Brigiski, fq.7;

24 Të fshehtat e masonerisë, Gardner, fq.148;

25 Po aty, fq.65;

26 Vtoriot Mesija- Kristofer Najt i Robert Lomas, fq.45-46, ѓurѓa-Skopje, 2008, botimi i dytë;

27 Masonski i okultni simboli – Dr.Keti Barns, fq.159, Metaphysica-Beograd, 2005;

28 Deshifrimi i simboli i humbur, Simon Cox, fq. 155;

29 Të fshehtat e masonerisë, Gardner, fq.8;

30 Zna~eweto na Masonerijata-– V.L. Vilm{urst, fq.7;

31 shih: Të fshehtat e masonerisë, Gardner, fq.31; si dhe fq.146; Deshifrimi i simboli i humbur, Simon Cox, fq.48;

32 Kodet Magjike, Texe Marrs, fq.67-69;

33 Rrethi i intrigës – Texe Marrs, fq. 236;

34 Kodet Magjike, Texe Marrs, fq.48;

35 Iluminatët, Henry Makow, fq. 44, Bota Shqiptare-Tiranë;

36 Po aty, fq. 296;

37 Të fshehtat e masonerisë, Gardner, fq.314-315;

38 Kush e sundon botën? – Jim Marrs, fq. 356, Bota Shqiptare-Tiranë;

39 Zna~eweto na Masonerijata-– V.L. Vilm{urst, fq.27;

40 Të fshehtat e masonerisë, Gardner, fq.34;

41 The Arrivals, emision dokumentar, pjesa 13; Noreaga Productions 2008;

42 Kodet Magjike, Texe Marrs, fq. 460-465; Iluminatët, Henry Makow, fq. 13; dhe fq.31;

43 Konspiracioni dhe shoqatat sekrete-Saad R.Gashi, fq. 36, Mitrovicë, 2006;

* Jezuit- Avangardë dhe ushtri e Kishës Romake të themeluar më 1541 nga Ignacius Lajola. Shtabi i tyre gjendet në Vatikan.

* Themelues i dinastisë Rotshild është Majer Amshel Rotshild, i lindur më 1743, në Frankfurt të Gjermanisë. Pesë djemtë e tij krijuan dhe hapën banka në Londër, Vjenë, Napoli, Paris. Këta  edhe sot janë një ndër familjet më dominues në botë, të cilët kontrollojnë bankat botërore dhe Rezervën Federale. Ka prejardhje hebreje, por më shumë praktikojnë Kaballën. (Komploti..Nikola Nikolov, fq.54-82);

44 shih: Komploti botëror- Nikola M. Nikolov, fq.49-51, Tetov 1998; Konspiracioni botëror, David Icke, fq.229; Rrethi i intrigës, Texe Marrs, fq.268; Kush e sundon botën-Jim Marrs, fq.346;

45 shih: Konspiracioni botëror, David Icke, fq.146; Iluminatët-Henry Makow, fq.439; Rrethi i intrigës, Texe Marrs, fq.308;

46 Iluminatët-Henry Makow, fq.424-425;

47 Po aty, fq.343-344;

48 Po aty, fq.22 dhe fq.145;

49 po aty, fq. 147;

50 Rrethi i intrigës-Texe Marrs, fq. 183-184;

51 Po aty, fq.4, dhe fq.12-13; Iluminatët-Henry Makow, fq.152-153;  Sekreti më i madh – David Icke, fq.72; 223; 266; 270; 275; 359; si dhe fq.392;

52 Kodet Magjike-Texe Marrs, fq.612;

53 Po aty, fq.22-23;

54 Sekreti më i madh – David Icke, fq.415;

55 Konspiracioni botëror – David Icke, fq.218 dhe fq.238-239;

56 Iluminatët-Henry Makow, fq.25; 41; 111; 128;

57 Iluminatët-Henry Makow, fq.5; 55; 79; 82; 152;

58 shih: Konspiracioni botëror-David Icke, fq.732-733; Sekreti më i madh-David Icke, fq.5;

59 Konspiracioni botëror-David Icke, fq. 242;

60 Më shumë se top secret-Jim Marrs, fq.149, Bota Shqiptare-Tiranë, 2010;

61 shih: Protokoli na sionskite mudreci,– nov svetski poredok, - Martina-Skopje, 2006;

62 Të fshehtat e masonerisë-Laurence Gardner, fq.339;

63 Po aty, fq.117 dhe 400; Konspiracioni botëror – David Icke, fq.176;

64 Iluminatët-Henry Makow, fq.150-151, 249, 347 dhe 384;

65 Sekreti më i madh-David Icke, fq.504;

66 Kush e sundon botën-Jim Marrs, fq.346; MASONI, brevijar za drevnoto bratstvo – Jovan Brigiski, fq.XV;

67 Kodet Magjike-Texe Marrs, fq.53 dhe 612;

68 Enciklopedia zivih religija – Nolit-Beograd, 1990, fq.440;

69 Ruaju Mesihut Dexhall- Muhammed Isa Davud, fq.87; Gjilan, 2005;

70 Zna~eweto na Masonerijata-– V.L. Vilm{urst, fq.13;

71 Iluminatët-Henry Makow, fq.156 dhe 159; Konspiracioni dhe shoqatat sekrete, Saad Gashi, fq.50-51;

72 shih: Hiramoviot Klu~ - Kristofer Najt i Robert Lomas, fq.364-369, ѓurѓa-Skopje, 2008, botimi i parë;

73 Të fshehtat e masonerisë-Laurence Gardner, fq.245;

74 MASONI, brevijar za drevnoto bratstvo – Jovan Brigiski, fq.75-78 dhe fq. 97; Zna~eweto na Masonerijata-– V.L. Vilm{urst, fq.83-84;

75 Të fshehtat e masonerisë-Laurence Gardner, fq.200; Deshifrimi i simboli i humbur- Simon Cox, fq.80;

76 Të fshehtat e masonerisë-Laurence Gardner, fq.127 dhe fq.384-388;

77 Masonski i okultni simboli – Dr.Keti Barns, fq.5-6;

78 Esoteric Agenda- emision dokumentar, burimi: www.talismanicidols.com;

79 Deshifrimi i simboli i humbur – Simon Cox, fq. 76;

80 Kodet Magjike – Texe Marrs, fq.19-20;

81 Konspiracioni botëror-David Icke, fq. 311;

82 MASONI,– Jovan Brigiski, fq.3;

83 Po aty, fq.73;

84 Sekreti më i madh – David Icke, fq. 465; Të fshehtat e masonerisë-Gardner, fq.105;

85 Zna~eweto na Masonerijata-– V.L. Vilm{urst, fq.80-81 dhe fq.24;

86 Sekreti më i madh-David Icke, fq.234; Të fshehtat e masonerisë-Laurence Gardner, fq.218;

87 Kodet Magjike-Texe Marrs, fq.21;

88 Po aty, fq. 339-340;

89 Iluminatët-Henry Makow, fq.150;

90 Konspiracioni botëror-David Icke, fq. 311;

91 Të fshehtat e masonerisë-Laurence Gardner, fq.426;

92 Iluminatët-Henry Makow, fq.153;

93 Të fshehtat e masonerisë-Laurence Gardner, fq.219;

94 Rjeçnik simbola – Jean Chevalier dhe Alain Gheerbrant, fq. 225; NZMH-Zagreb, 1983;

95 Po aty, fq.195;

96 Deshifrimi i simboli i humbur- Simon Cox, fq.225-227;

97 Rrethi i intrigës – Texe Marrs, fq.203;

98 Po aty, fq. 67;

99 Kodet magjike-Texe Marrs, fq. 297; “The Arrivals”-emision dokumentar, pjesa 10;

100 MASONI,– Jovan Brigiski, fq.78;

101 Sahih Muslim, vëll. 5, fq. 780-783; kitabul fiten ve eshratuhu saati, bab: Dhekered-Dexhal; Dar Shab-Kajro;  për më tepër për syrin gjithpamës shih: Masonski i okultni simboli – Dr.Keti Barns, fq.245-257;

102 Rjeçnik simbola – Jean Chevalier dhe Alain Gheerbrant, fq. 159 dhe 391; Kush e sundon botën-Jim Marrs, fq.331;

103 Masonski i okultni simboli – Dr.Keti Barns, fq.216;

104http://www.masonic-lodge-of-education.com/square-and-compasses.html (marrë nga Mackey's Revised Encyclopedia of Freemasonry, volume 2, page 963, botuar më 1929)

105Të fshehtat e masonerisë-Laurence Gardner, fq.32; Zna~eweto na Masonerijata-– V.L. Vilm{urst, fq.100-101;

106 Po aty, fq.185;

107 Sekreti më i madh-David Icke, fq.150;

108 Deshifrimi i simboli i humbur – Simon Cox, fq. 76;

109 Rjeçnik simbola – Jean Chevalier dhe Alain Gheerbrant, fq.390 dhe fq.494-495;

110 Deshifrimi i simboli i humbur-Simon Cox, fq. 161; si dhe fq. 287;

111 Po aty, fq.46;

112 Kodi i Da Vinçit – Dan Brown, fq.55; “Botimet Dudaj”-Tiranë, 2006;

113 Konspiracioni botërorë – David Icke, fq. 615; Sekreti më i madh – David Icke, fq. 73;

114 Kodet Magjike – Texe Marrs, fq.581;

115 Masonski i okultni simboli – Dr.Keti Barns, fq.32-42;

116 Enciklopedia zivih religija – fq.420-421;

117 Rjeçnik simbola – Jean Chevalier dhe Alain Gheerbrant, fq. 489;

118 Po aty, fq.187;

119 Deshifrimi i simboli i humbur-Simon Cox, fq. 267-272; shih: Kodet Magjike – Texe Marrs, fq.397-400;

120 Të fshehtat e masonerisë – Laurence Gardner, fq.418;

121 Masonski i okultni simboli – Dr.Keti Barns, fq.29-31;

122 Sekreti më i madh – David Icke, fq. 278 dhe fq.653; Konspiracioni botërorë – David Icke, fq. 184;

123 Rrethi i intrigës – Texe Marrs, fq.60;

124 http://www.masonic-lodge-of-education.com/ mosaic-pavement.html (Albert Mackey, Enicklopedia of masonry, 1929);

125 Të fshehtat e masonerisë – Laurence Gardner, fq.307; Sekreti më i madh-David Icke, fq.192;

126 Po aty, fq.484;

127 Kush e sundon botën?-Jim Marrs, -fq.357;

128 Rjeçnik simbola – Jean Chevalier dhe Alain Gheerbrant, fq. 390 dhe fq.673;

129 MASONI,– Jovan Brigiski, fq.119-121;

130 Zna~eweto na Masonerijata-– V.L. Vilm{urst, fq.89;

131  “The Arrivals”- emision dokumentar, pjesa 30;

132 Po aty, pjesa e parë;

133 Deshifrimi i simboli i humbur – Simon Cox, fq. 61;

134 Bibla, Libri i parë i mbretërve, 7- 21, fq.408; dhe libri i dytë i Kronikave, 3-17; fq.509; “Drita”- Ferizaj, 1994;

135 Deshifrimi i simboli i humbur – Simon Cox, fq. 62-64

136 Rjeçnik simbola – Jean Chevalier dhe Alain Gheerbrant, fq.390;

137 Të fshehtat e masonerisë – Laurence Gardner, fq.270;

138 po aty, fq.491;

139 Zna~eweto na Masonerijata-– V.L. Vilm{urst, fq.73-74;

140 Masonski i okultni simboli – Dr.Keti Barns, fq.234;

141 Kodet magjike – Texe Marrs, fq.499-500;

142 Rjeçnik simbola – Jean Chevalier dhe Alain Gheerbrant, fq. 391;

143 Morals and Dogma- Albert Pike, fq.839, boton: Kessinger Publishing Company, Octomber 1992;

144 Rjeçnik simbola – Jean Chevalier dhe Alain Gheerbrant, fq. 486;

145 “The Arrivals”, pjesa 5; emision dokumentar;

146 Sekreti më i madh – David Icke, fq.203;

147 Konspiracioni botërorë – David Icke, fq. 152;

148 Të fshehtat e masonerisë – Laurence Gardner, fq.109-110;

149 Po aty, fq.36;

150 Deshifrimi i simboli i humbur – Simon Cox, fq. 39;

151 po aty, fq.198-202;

152 Rrethi i intrigës – Texe Marrs, fq. 86 dhe fq.234-236;

153 shih: Masonski i okultni simboli – Dr.Keti Barns, fq.21-23; Iluminatët-Henry Makow, fq.31; Kodet magjike-Texe Marrs, fq.502;

154 shih: Të fshehtat e masonerisë – Laurence Gardner, fq.270-277;

155 Konspiracioni botërorë – David Icke, fq. 107 dhe fq.160; Sekreti më i madh– David Icke, fq.193, 469, 616-617;

156 Masonski i okultni simboli – Dr.Keti Barns, fq.236;

157 Të fshehtat e masonerisë – Laurence Gardner, fq.182;

158 Rjeçnik simbola – Jean Chevalier dhe Alain Gheerbrant, fq. 713;

159 Suzan Alalu & Klara Arditi, Yahudilikte Kavram ve degerler – Gozlem Gazetecilik Basim ve Yayin, Stanbull 1996, fq. 76;

160 Konspiracioni botërorë – David Icke, fq.269; Iluminatët-Henry Makow, fq.122;

161 Rrethi i intrigës – Texe Marrs, fq. 137;

162 Konspiracioni dhe shoqatat sekrete-Saad R.Gashi, fq. 90;

163 Deshifrimi i simboli i humbur – Simon Cox, fq. 217-218; Masonski i okultni simboli – Dr.Keti Barns, fq.239;

164 Deshifrimi i simboli i humbur – Simon Cox, fq. 88;

165 po aty: fq.220-225;

166 Sekreti më i madh– David Icke, fq.155;

167 Zna~eweto na Masonerijata-– V.L. Vilm{urst, fq.38;

168 Masonski i okultni simboli – Dr.Keti Barns, fq.156-158; kodet magjike-Texe Marrs, fq.135-136;

169 po aty, fq.163-164;

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme