Israja dhe Miraxhi

Dëgjo për natën e israsë dhe të miraxhit

për ngjarjen që me kuran e përjetshme mbeti

dhe dije që, ku piqet njohja e krijesave me të përtejmen,

këtë kufi kaloi, i vetmi në botë, Muhamedi

 

E mori zemërdëlirin

buraku vetëtimi

që hidhte të parat këmbë

sa i mbërrinte shikimi

 

Shumë libra janë shkruar

hollësira janë dhënë të asaj ngjarjeje

që nuk ishte e shtrirë shumë në kohë

veçse në një pjesë nate

 

Vendi s'do t'i ftohej

koha mbase nuk i vlejti

atë natë do t'i jepej dhe çdo mrekulli tjetër

që i ishte dhënë ndonjë pejgamberi

 

Shpejto burak hapat

ço resulin te mesxhidulaksaja

t'i falë dy rekate e të zgjedhë qumështin

të mbarojë plot kuptim israja

 

Aty do të manifestohet tradita

do të të lidhë siç lidhnin para tij pejgamberia

aty do të vërtetohet e veçanta e tonit ymet

fitreja - natyrshmëria

 

Mbaro isra, nis miraxh,

po pret Ademi, Jahjaja dhe Isai,

Jusufi, Idrisi që u ngrit lart,

Haruni, Musai dhe Ibrahimi, alejhim selamullahi

 

Shtatë portat shtatë qiejve

iu hapën nga engjujt rojtarë

në to pa dhe u çmall rend me ata të dërguarit

pastaj bejtulmamurin dhe sidretulmuntehanë

 

Kështu nganjëherë i ndodh robit

në tokë t'ia zënë diellin

ndonëse ka të hapshme

portat e qiellit

 

Në miraxh, siç dihet,

në fillim u bënë farz pesëdhjetë namazet,

pastaj u hoqët nëntë hise,

për aq sa edhe na u ngritën krejt sevapet

 

Ndjeje lehtësinë

që na u bë natën e miraxhit

dhe kujto fjalën e të dërguarit

që namazi është miraxhi i besimtarit

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme